jul 24, 2021

De Nieuwe Wereld: corona na massavaccinatie, hoe staan we ervoor?

jul 24, 2021

Ad Verbrugge, presentator bij De Nieuwe Wereld, gaat op 18 juli jl. in gesprek met Jona Walk, internist i.o. en gepromoveerd in de immunologie, Sam Brokken, Lector Gezondheidswetenschappen, en Frank Stadermann, oud advocaat in het aansprakelijkheidsrecht. Ze praten over de huidige situatie inzake de coronavaccinatie, wat we kunnen verwachten en ook over een aantal juridische consequenties. Onder andere voor artsen.

 

 

 

 

De simpele weergave zoals de overheid het volgens Jona Walk ziet, is ‘er is een virus, er is een crisis, er moet een vaccin komen en als iedereen gevaccineerd is zal het virus verdwijnen’. “Maar”, zegt Walk, “dit virus zal nooit volledig verdwijnen, het zal endemisch worden, verzwakken, maar wel blijven”. Daarbij zullen er volgens de internist i.o. vermoedelijk nog wel mensen in een ziekenhuis moeten worden opgenomen, maar dit virus zal voor de gezondheidszorg geen groot probleem zijn.
Walk heeft zich al vanaf begin 2020 kritisch uitgelaten. Hoewel ze op zich voorstander is van vaccins, zoals voor polio, mazelen en pokken (“die muteren bijna niet en dan helpt vaccinatie”) en ze van mening is dat bij bepaalde mensen de coronavaccins kunnen helpen, is ze stellig tegen het verplichten van de huidige vaccins. Mensen moeten volgens haar goed geïnformeerd worden en daarop hun afweging kunnen maken. Ze merkt daarbij dat veel artsen niet over informatie over de vaccins beschikken.

850.000 mutaties

Sam Brokken had gehoopt dat er vanaf het begin een ‘omgekeerde lockdown‘ was toegepast. Dan waren “de zwakkeren beschermd en konden de overige mensen het virus op de natuurlijke manier verwerken en was er al groepsimmuniteit bereikt”. Hij refereert aan de IFR (sterftecijfer) van het virus die vorig jaar zomer al was gedaald naar 0,23% en nu zelfs al 0,15%, “een percentage als bij de griep, maar dat mag niet gezegd worden”, aldus de Lector.
Brokken is niet overtuigd dat de vaccins echt geholpen hebben. “We zien identiek dezelfde curves als vorig jaar en toen waren er geen vaccins.” Hij vindt – net als Jona Walk – dat de bijwerkingen goed in kaart moeten worden gebracht, temeer omdat maar 1 tot 10 procent effectief wordt gemeld aan instanties die de bijwerkingen bijhouden.
Brokken is niet tegen vaccineren: “Ook al werkt een vaccin maar 10%, het kan het verschil maken voor iemand die dan niet ernstig ziek wordt.” Echter, de huidige vaccins zijn gebaseerd op de alfa stammen, dus op een jaar geleden en daarmee zijn we 850.000 mutaties verder. Hij stelt dat we terug moeten naar simpele logica: “Als je ziek bent, dan blijf je thuis.”

Grondrechten

Frank Stadermann gaat in op de juridische aspecten, zoals de vrijheid die mensen hebben ingeleverd om zich te laten vaccineren. Rechten, zoals lichamelijke integriteit, die in onze grondwet staan opgenomen. Een grondwet die er is om de burgers te beschermen tegen willekeur van de overheid: “Op dit moment is het nog niet zo dat als je weigert je de gevangenis in gaat, maar als je niet gevaccineerd bent mag je al niet meer naar een festival. Of met de trein, of naar de supermarkt (bijv. in Frankrijk). Op een gegeven moment is er straks geen vaccinatiedrang, maar is er sprake van dwang.”
Walk concludeert in het gesprek dat “er zelden goed lange termijnbeleid voortkomt uit panieksituaties”. Op basis van angst (voor het virus) beslissingen nemen, is volgens haar niet goed. De overheid heeft volgens Stadermann nu echter veel meer macht doordat ons democratisch gekozen parlement (Tweede Kamer) ermee akkoord is gegaan dat SARS-CoV-2 op de A-lijst komt te staan. Een lijst waar ernstige ziekten staan als Ebola. “Het moet nog door de Eerste Kamer, maar mensen beseffen nog niet wat dat inhoudt. Als parlementariër behoor je de vraag te stellen waarom zo’n virus op de A-lijst moet staan.”

Arts is aansprakelijk

Hij benadrukt verder dat een arts verplicht is de ontvanger van het vaccin te informeren over waarmee/over hij wordt ingeënt. “Als je een beetje onderzoek doet dan weet je dat het een nieuwe techniek is en dat het versneld is ontwikkeld. Veel artsen vertellen aan hun patiënten helemaal niets. Daarmee schenden al die artsen hun plicht. Zij lopen dus het risico dat ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.” Ook de landsadvocaat van de staat heeft in een verweer gezegd dat als het misgaat met het vaccin, de verantwoordelijkheid bij de arts ligt.

Stadermann is enorm geschrokken van de uitspraak van de demissionair minister De Jonge dat ‘artsen kinderen vanaf 12 jaar mogen vaccineren zonder toestemming van de ouders’. “Dat is volledig in strijd tegen de wet”, aldus de jurist. Hij verbaast zich erover dat er niet meer ophef over is ontstaan. Hij geeft ouders de tip dat als je bang bent dat je kind straks via school kan worden gevaccineerd, je via een brief heel duidelijk moet aangeven dat je dat niet wilt en je de school verantwoordelijk stelt en aanklaagt bij tuchtraad. Dat geldt volgens Stadermann ook bij gebroken relaties; beide ouders dienen in te stemmen met vaccinatie.

Alle drie deskundigen spreken zich uit tegen het vaccineren van gezonde kinderen/jongeren. Zij hebben geen ernstige ziektelast en er is ook geen enkel bewijs dat ze de verspreiding van het virus zouden versnellen. Brokken benadrukt daarbij dat er juist wel bijwerkingen door de vaccins bekend worden en dat bijwerkingen een potentieel groter risico betreft dan ziek worden van het virus. “We weten pas meer in 2023 (als de onderzoeksfase afloopt). Vaccineren van kinderen/jongeren is niet verantwoord.”

Hoe dan verder?

Jona Walk hoopt dat mensen, en zeker artsen en wetenschappers, met elkaar in gesprek blijven en de polarisatie vermindert. Stadermann roept op tot actie: “Coronamaatregelen zullen alleen maar erger worden totdat we opstaan en we zeggen ‘we accepteren het niet meer’.” Brokken spreekt meerdere academici die ‘dingen zien gebeuren’, maar die zich niet openlijk uitspreken. Hij zou wensen dat zij dat juist wel doen, maar er spelen veel belangen en er is politieke druk. Wellicht is zijn conclusie dan ook wel heel treffend: “Als de EU het echt meent met onze gezondheidszorg, dan is het nu het moment om dat te evalueren. Doen ze dat niet, dan stel ik heel duidelijk de vraag: Wat heeft dit alles met een virus te maken?”

 

De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.