jun 4, 2021

Dick Bijl in NPOradio2-podcast Op-zn-kop over vaccineren

jun 4, 2021

In de podcast OP Z’N KOP! van 3 juni jl. met Rick van Velthuysen en Marianne Zwagerman is Dick Bijl te gast om over vaccineren te praten.

Dick Bijl stelt dat ‘hij niet voor u kan beslissen, maar zelf “zeker nog even wacht” met zich te laten vaccineren tot duidelijker is wat de eventuele langetermijneffecten zullen zijn’. Een volgens Van Velthuysen en Zwagerman ‘zwaar gesprek’ met Dick Bijl over vaccinaties, medicijnen en de wereld van de farmacie.

Vanaf 00.08 – 38.00 min komt hij aan het woord. De podcast is ook te beluisteren via NPO Radio 2.

 

Dick Bijl is geen ‘antivaxxer’, maar kritisch ten aanzien van de effectiviteit van huidige vaccins (“minimaal 100 mensen vaccineren om 1 ziektegeval te voorkomen”). Hij vertelt dat hij zorgen heeft over ‘vervelende bijwerkingen’ waarover steeds meer bekend wordt. Hij pleit voor goed (vervolg)onderzoek en mist goede registratie. Zo had Lareb, het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen, er volgens Bijl beter aan gedaan als iedereen die een vaccin neemt een formulier had gekregen om vermoedelijke bijwerkingen op aan te geven.

(NB. Het Artsen Collectief verzoekt mensen die vermoedelijke bijwerkingen ervaren dit te bespreken met hun (huis)arts).

Dick Bijl studeerde geneeskunde, werkte o.a. in het Nederlands Astmacentrum Davos, was huisarts, oud-(hoofd)redacteur van het Geneesmiddelenbulletin en gespecialiseerd als epidemioloog met speciale interesse in farmaco-epidemiologie en clinical trials. Hij was president van de International Society of Drug Bulletins. Over onderwerpen die met medicatie te maken hebben geeft hij lezingen, cursussen, en schrijft er artikelen en boeken over. Bijl is auteur van enkele honderden artikelen en van de boeken Het pillenprobleem (2018, herziene uitgave 2020), Antidepressiva en depressie (2019) en GriepĀ (2020).

Dick Bijl maakt deel uit van onze Klankbordgroep

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!