DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 42.928 vrienden
  • waarvan 2.713 geverifieerde medisch professionals

nov 3, 2021

Gezondheidsraad: geen bewijs voor effectiviteit van boosters, toch maar geven

nov 3, 2021

Het demissionaire kabinet heeft miljoenen coronavaccins besteld, alsof zij aanvoelde dat het RIVM en de Gezondheidsraad positief zouden adviseren over massale booster-vaccinatie. Een wetenschappelijke onderbouwing voor dit beleidsadvies is er niet.

Het is een ambtelijke constructie: het RIVM adviseert de Gezondheidsraad over de inzet van een extra vaccinatieronde, de ‘boosters’. De Gezondheidsraad adviseert op haar beurt weer de minister van Volksgezondheid over de boosters.

Gisteren hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het RIVM-advies, omdat de extra vaccinatieronde voorsorteert op een situatie waarbij de coronavaccins hun beschermende werking hebben verloren. Het RIVM geeft aan de mensen die nu een coronavaccin hebben gehad impliciet toe dat hun bescherming tegen besmetting al na een paar maanden zo goed als verdwenen is en dat de bescherming tegen ernstige ziekte waarschijnlijk ook zal afnemen of algeheel verdwijnen. De enige oplossing waar het RIVM mee komt is een nieuwe ronde van hetzelfde vaccin uit 2019. Let wel, iedere prik betekent een risico lopen op bijwerkingen, een booster nemen betekent opnieuw een risico, met kans op stapeling van risico’s.

Na het RIVM kwam de Gezondheidsraad gisteren met hun eigen advies aan Hugo de Jonge over de boostervaccins. Waarom de Gezondheidsraad er tussen zit is niet precies duidelijk, mogelijk omdat een “onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement”, zoals de website hun functie omschrijft, zich moet buigen over de kwestie. In de elfkoppige commissie zitten overigens veel bekende namen, waaronder twee OMT-leden en twee RIVM-medewerkers. Met dezelfde mensen leveren de adviezen geen verrassingen op: de Gezondheidsraad wil een booster-vaccinatieronde met het Pfizer- of Modernavaccin voor alle 60-plussers. De voorzitter van de commissie is Prof. Dr. Bart Jan Kullberg, die enkele jaren geleden nog financiering door Pfizer opgaf als mogelijke conflict of interest. Opnieuw, hierbij geen verrassing.

De Gezondheidsraad adviseert om te starten met de boostercampagne “om een toename van ernstige ziekte voor te zijn”. Net als het RIVM anticipeert de Gezondheidsraad dus op een toename van het aantal gevaccineerden in het ziekenhuis en op de ic. Ook hun beoordeling van de effectiviteit van boosters is eensluidend, namelijk dat er geen bewijs is voor hun werkzaamheid. De Gezondheidsraad schrijft: “Andere doelen van Covid-19-vaccinatie kunnen zijn: indirecte bescherming van kwetsbare groepen, terugdringen van de viruscirculatie of het in stand houden van de zorg. Voor een effect van boostervaccinatie op deze aspecten biedt wetenschappelijk onderzoek op dit moment nog geen onderbouwing.”

De Gezondheidsraad laat de mogelijkheid open dat de boostercampagne wordt uitgebreid naar andere leeftijdsgroepen. Gezien hun opmerkingen over de juiste timing, lijken de boosters vooral bedoeld als overbrugging naar een nieuwe vaccinatieronde in 2022. Hieronder is het aankoopbeleid van de vaccins, uit het RIVM rapport over de boosters (pagina 80 van het RIMV-rapport):

Alleen al deze maand zullen 3.885.000 coronavaccins worden geleverd en volgende maand opnieuw 3.885.000 coronavaccins. Voor het eerste halfjaar van 2022 heeft Nederland 13.949.994 coronavaccins besteld. Hoe de regering deze enorme aantallen vaccins aan de man moet brengen doet de Gezondheidsraad geen uitspraak over. Op basis van argumenten zal het moeilijk gaan, want bewijs voor de effectiviteit van de boosters is er niet en de eerste vaccinatieronde heeft wel duidelijk gemaakt dat de voordelen tijdelijk zijn, maar de eventuele bijwerkingen tot blijvend letsel of zelfs erger kunnen leiden. Als er geleden schade is, moeten de gevaccineerden dat zelf dragen. Waarschijnlijk zal de regering trouw blijven aan haar campagne van angst en uitsluiting, met als nieuwigheid het degraderen van mensen tot tweederangs burger als zij geen derde of vierde prik willen. Zullen de burgers van dit land zich laten dwingen?

Lees ook: Boosters als kortzichtige strategie voor een falend vaccin

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.