sep 1, 2022

Groot-Brittannië: niet voldoende zekerheid over een veilig gebruik van het Pfizer- mRNA-vaccin bij zwangere vrouwen

sep 1, 2022

zwangerIn een besluit van 16 augustus 2022 van het Britse Department of Health and Social Care (DHSC) is geoordeeld dat er op dit moment niet voldoende zekerheid kan worden geboden over een veilig gebruik van het Pfizer-mRNA-vaccin bij zwangere vrouwen. Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen niet worden gevaccineerd. De reden is dat er momenteel geen gegevens zijn over reproductietoxiciteit (dit is het verschijnsel dat chemische stoffen leiden tot verminderde vruchtbaarheid van man of vrouw, of tot afwijkingen in de ontwikkeling van het embryo of de foetus) van het Pfizer-mRNA-vaccin.

Normaal gesproken zijn uitgebreide reproductietoxiciteitsonderzoeken bij dieren verplicht voordat een nieuw medicijn aan zwangere vrouwen mag worden gegeven.

Vanwege de kwetsbaarheid van het zich ontwikkelende ongeboren kind zijn de regels voor het geven van nieuwe medicijnen aan zwangeren zeer streng. Dit is mede ingegeven door ervaringen uit de vorige eeuw met DES en Softanon. Deze geneesmiddelen werden ook snel op grote schaal ingezet, waarbij pas in een later stadium de ernstige gevolgen duidelijk werden.

Het Artsen Collectief spreekt dan ook zijn verbazing uit dat meerdere ziekenhuizen actief zwangere vrouwen opriepen zich te laten vaccineren, en bepleit nog steeds terughoudendheid totdat er meer langetermijngegevens bekend zijn.

Deze ziekenhuizen baseerden zich op voorlopige bevindingen over de veiligheid van coronavaccins voor zwangere vrouwen. We wachten nog altijd op de definitieve resultaten. Het onderzoek betrof vrouwen die zwanger waren in de periode van 14 december 2020 tot 28 februari 2021, en die 12 maanden zouden worden gevolgd. De studie is derhalve al afgerond op 1 maart 2022.

De Britse DHSC staat vrouwen in de vruchtbare leeftijd toe zich te laten vaccineren met Pfizer, maar alleen als door professionele gezondheidszorgers een mogelijke zwangerschap is uitgesloten.

Meer informatie lees je op onze onderbouwingspagina ‘Zwangeren’ > 

Update: vanuit de Britse regering wordt ontkend dat het advies voor zwangere vrouwen zou zijn gewijzigd. In het advies, gedateerd 16 augustus 2022, voor zwangere vrouwen om zich niet te laten vaccineren zou afkomstig zijn van gegevens die Pfizer in december 2020 naar de Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) had gestuurd ten behoeve van de toelating van het Pfizer mRNA vaccin. Het Artsen Collectief merkt op dat de reden voor de terughoudendheid van Pfizer zelf, in december 2020, nog steeds geldt: het ontbreken van reproductietoxiciteit studies.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.