jun 19, 2022

Headwind: ‘Belangen overheid en farmaceutische industrie verstrengeld’

jun 19, 2022

‘De keuze voor vaccinatie van kinderen ligt bij de ouders’ | Headwind-interview Malone en Van den Bossche

In de derde aflevering van “Headwind” – het vervolg op de bekroonde documentairereeks “Tegenwind” (in België ontvingen zij een staatspublieksprijs) – interviewen Jakobien Huisman en Alain Grootaers dit keer arts en onderzoeker dr. Robert Malone en topviroloog dr. Geert van den Bossche. Alles wederom gefilmd in het prachtige Andalusië/Spanje.

Datakloppen niet met het Covidbeleid

Dr. Malone en Dr. Vanden Bossche hebben beiden op hoog niveau aan de ontwikkeling van vaccins gewerkt bij farmaceuten in de USA en Canada.  Beiden zijn nu kritisch ten aanzien van het covid-vaccinatiebeleid.  Zij schetsen een beeld van hoe  de besluitvorming bij de WHO en de FDA in de praktijk is gegaan. Malone zegt dat deze niet overeenstemde met de onderzoeksdata: “Toen de vaccins werden verspreid sprak ik met drie hooggeplaatste leden van de FDA (…) over de vaccinatieschade en de data van de klinische studies. Er gingen steeds meer alarmbellen af toen ik zag hoe de de WHO daarop reageerde. Naar mijn mening was het team dat hier de leiding had onervaren, deed uitspraken die niet strookten met de gegevens die ik zag en voerden ze een beleid dat in mijn ogen disfunctioneel was.”

Vanden Bossche constateert dat er na de ebolacrisis veel te veel overlegstructuren zijn ontstaan binnen de overheidsorganisaties. Essentiële wetenschappelijke vragen worden niet gesteld. “Integendeel, ik heb steeds het gevoel gehad dat de WHO achter de feiten aanloopt.”

Malone beaamt: “Er wordt reactief beleid gevoerd op basis van wat men ‘bewezen data’ noemt,  maar tijdens een uitbraak veranderen dingen zo snel, zowel de informatiestroom als de situatie zijn dermate dynamisch, dat een basis op ‘bewezen data en ‘peer reviewed’ onderzoek, per definitie reactief is en op achterhaalde feiten berust.”

Geldkraan

De besluitvorming wordt daarnaast negatief beïnvloed door de belangenverstrengeling die is ontstaan door de wijze waarop de WHO tegenwoordig  is gefinancierd.  Malone zegt dat sinds Trump de geldkraan naar de WHO heeft dichtgedraaid, de WHO steeds meer is aangewezen op financiering door farmaceuten en de Bill en Melinda Gates Foundation (die financiert zelfs 13%). Met als risico dat het motto: ‘wie betaalt, bepaalt’ gaat gelden. Gates is groot voorstander van wereldwijde vaccinatie en de farmaceuten willen hun financiële bijdrage aan de WHO vertaald zien in omzetgroei. Daarom stond van meet af aan vast dat de keuze zou vallen op vaccinatie als ‘dé oplossing’. Voor repurposing, herbestemming van bestaande medicijnen die oorspronkelijk voor een andere ziekte of aandoening werden ontwikkeld,  zal niemand gaan pleiten. Ook bureaucratie speelt een rol. Malone zegt: ‘Er is een verschuiving gaande (…) Binnen de besluitvorming hebben centrale spelers zoals Collins en Fauci en een groot gedeelte van de CDC en NHI een sleutelrol. Keer op keer leken zij hun persoonlijke belangen meer te verdedigen  dan de publieke gezondheid.’

Vaccinatieschade ‘bewust aanvaard risico’

De farmaceuten hebben zich gevrijwaard voor de schade en de overheden erkennen de schade ook slechts mondjesmaat. In Amerika keren levensverzekeringen na een vaccinatiedood nu vaak niet uit, want men spreekt over vaccinatie als een bewust aanvaard risico. Per saldo zijn ouders dus op zichzelf aangewezen als zij moeten beslissen over het al dan niet vaccineren van hun kinderen. Malone zegt dat zij zelf de verantwoordelijk dragen voor wat er met hun kind gebeurt: “Lieve ouders, jullie moeten de verantwoordelijkheid nemen. Je kunt die niet op de overheid afschuiven. Als ouders hebben jullie de plicht je te informeren en de verantwoordelijkheid te nemen voor wat er met je kind gebeurt. Besef dat vaccinatie schadelijke gevolgen kan hebben voor je kind: voor hun centrale zenuwstelsel, hun perifere zenuwstelsel, hun hart, hun bloedvatenstelsel, hun immuunsysteem en hun voortplantingsorganen, om de belangrijkste te noemen. Schade aan het hart en aan de hersenen laat littekens na. Neem die verantwoordelijkheid, anders  zul je met de gevolgen moeten leven.”

Wat de langetermijneffecten van deze vaccins zal zijn, is onbekend. Tegelijkertijd staat steeds meer vast dat ze geen langdurige bescherming bieden.  Bovendien kan de massavaccinatie wel eens een averechts effect hebben. Dr. Vanden Bossche zegt dat het aangeboren immuunsysteem kan worden getraind om meer weerbaar te worden tegen een virus. Door massavaccinatie tijdens de pandemie zal het virus muteren en steeds virulenter en besmettelijker worden (dat bleek bijvoorbeeld bij dierproeven tegen de ziekte van Marek).  De druk op het immuunsysteem neemt dan steeds verder toe. Er zou zelfs ’antibody dependent enhancement’ (ADE) kunnen optreden, ziekte die wordt veroorzaakt door vaccinatie. Dit is vergelijkbaar met ziekte door resistente bacteriestammen door antibiotica. Vanden Bossche zegt dat door massavaccinatie vooral de kwetsbaren het slachtoffer worden, “door nu ook jonge kinderen te vaccineren terwijl vaststaat dat ze zonder vaccinatie maar een heel erg kleine kans hebben om echt ziek te worden. (…)Bovendien kan een kind dat geïnfecteerd is na een paar dagen in bed waarschijnlijk een levenslange natuurlijke immuniteit verwerven. (…) En natuurlijk verworven immuniteit draagt in belangrijke mate bij aan de opbouw van groepsimmuniteit, die help het virus te elimineren.“ Met andere woorden: massavaccinatie van jonge kinderen kan nu het ontstaan van groepsimmuniteit tegengaan. Dan komt het einde nooit in zicht.

Beide wetenschappers delen hun twijfels over het huidige medische en overheidsbeleid met vele anderen. Ze ondertekenden in 2021 de Great Barrington Declaration, inmiddels ondertekend door circa 16.000 medische en gezondheids-wetenschappers, ruim 47.000 artsen en gezondheidswerkers, en 860.000 sympathisanten.

———————

Ander nieuwsfeit:

In mei 2022 werd in Bath, UK de driedaagse  Better Way Conference gehouden, onder voorzitterschap van dr. Tess Lawrie. Daar zochten meer dan 65 leiders uit de hele wereld op het gebied van gezondheid naar oplossingsrichtingen, gebaseerd op een nieuwe visie op een integrale en krachtige gezondheidszorg: https://betterwayconference.org.

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.