sep 15, 2021

Hebben we werkelijk nog een vrije keuze als het gaat om vaccinatie?

sep 15, 2021

Per 25 september doen wij in Nederland, in een vrije samenleving, aan uitsluiting. Waarom dit besluit? Is dit noodzakelijk? Is dit juridisch mogelijk? Hoe versterkt dit de volksgezondheid? En wat betekent dit voor het alledaagse leven van een aanmerkelijke groep jongeren en volwassenen?

Vaccineren is een vrijwillige keuze voor iedereen en heeft voor de Covid-vatbaren een gunstig effect. Registreren daarentegen heeft geen meerwaarde voor de gezondheid. Het registreren en als toegangsbewijs misbruiken van medische gegevens kan zelfs een potentieel nadelig effect hebben op de gezondheid als gevolg van stress, angst, uitsluiting of bijvoorbeeld gevoelde dwang tot wel vaccineren terwijl de persoon daar voor zijn gezondheid grote twijfels bij heeft.

Dus: vaccineren kies je zelf; registreren doe je niet. Zó helpen we elkaar en beschermen we onze democratie. Want een democratie gaat niet om het volgen of opkomen voor de massa, maar om bescherming van de minderheid in behoud van lichamelijke integriteit en eigen regie met respect naar het gehele ecosysteem.

 • De coronavaccins zijn primair ontwikkeld om te zorgen dat je – mocht je ziek worden na besmetting – minder symptomen krijgt (en daardoor niet in het ziekenhuis belandt). Mensen kunnen na vaccinatie echter nog steeds geïnfecteerd raken en anderen besmetten.
 • Een tegen het SARS-CoV-2-virus gevaccineerd persoon kan desondanks besmettelijk zijn voor anderen. Als die ander vervolgens minder klachten ontwikkelt en/of ook gevaccineerd is, kan diegene zich ondanks klachten ‘veilig’ wanen en zo ongewild kwetsbare mensen besmetten.
 • Er zijn al diverse signalen uit landen met een hoge vaccinatiegraad zoals IJsland en Israel dat groepsimmuniteit niet haalbaar is. Een virus muteert nu eenmaal en dit virus kent een dierlijk reservoir. Het zal er dus altijd blijven. We kunnen het virus niet weg vaccineren. De vraag is, nu we weten dat groepsimmuniteit niet haalbaar is, waarom we het beleid dan niet hierop aanpassen. Waarom moeten de jonge gezonde mensen gepusht worden zich te vaccineren? Gezonde jongeren hebben nagenoeg geen aandeel in de verspreiding van het coronavirus. Zij zullen niet zelf voor volle ziekenhuizen zorgen omdat ze niet of nauwelijks ziek worden van het virus.
 • Voor de gezonde persoon onder de 60 jaar was de kans op ernstige Covid-19 ook vóór vaccinatie verwaarloosbaar klein. Voor zichzelf heeft deze persoon het dus medisch gezien in feite niet gedaan. Nu gebleken is dat ook gevaccineerde personen ziekmakend virus kunnen blijven overdragen, blijven zij een risico voor kwetsbare Covid-vatbaren.
 • De 1,8 miljoen niet-gevaccineerde mensen waarover we nu regelmatig lezen belanden niet allemaal op de ic. Vorig jaar bleek namelijk dat slechts 2 tot maximaal 5% in het ziekenhuis belandde, vooral de mensen met overgewicht of ander onderliggend lijden (zie risicogroepen RIVM richtlijn. Waarom wordt er continu gesuggereerd dat niet-gevaccineerden allemaal in het ziekenhuis zullen komen?
 • De bloedbanken laten een hoog percentage antistoffen bij hun donoren zien (ruim 90%). Ook onder de 1.8 miljoen niet gevaccineerde mensen zal een groot deel al in aanraking gekomen zijn met het SARS-CoV-2-virus. Niet iedereen maakt daarna antistoffen: sommige mensen maken T-cel-geheugencellen, voor anderen is dit virus zo oninteressant dat ze ook die niet aanmaken omdat hun eerste afweerlijn al sterk genoeg is om het virus op te ruimen. Ook deze mensen zullen de zorg niet gaan belasten.
 • Na langdurige afstandsmaatregelen, scholensluitingen en aanhoudende angst is de normale immuniteit van de bevolking tegen griepvirussen afgenomen. Andere landen met een hoge vaccinatiegraad laten zien dat de vaccins onvoldoende beschermen tegen nieuwe virusvarianten. Deze combinatie van afgenomen immuniteit en nieuwe varianten vormt pas echt een bedreiging voor de zorg die komende herfst en winter tot piekbelasting en code zwart kan leiden. We vrezen dat nu veel maatregelen zogenaamd zijn opgeheven, straks bij de te verwachten seizoenspiek weer gezegd zal gaan worden dat de zorgbelasting wordt veroorzaakt door het loslaten van de maatregelen en dat deze dan opnieuw ingesteld gaan worden.
 • Daarnaast is in de databases van VAERS (het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System) en EMA (Europees geneesmiddelenagentschap) de zorgelijke trend te zien van gemelde ernstige bijwerkingen en overlijdens in een korte periode na vaccinatie. Hiervan zijn 262.383 ernstige gevallen en zelfs sterfgevallen mogelijk gerelateerd aan vaccinatie (denk aan hersen- en hartinfarcten, plotseling onverklaard overlijden, menstruele klachten, gordelroos, hartspierontstekingen, hoge koorts, epileptische insulten, blijvende invaliditeit, etc). “Met meer dan 13.000 bij de CDC gemelde overlijdens in de acht maanden sinds de coronavaccins voorwaardelijk werden goedgekeurd, hebben de coronavaccins nu het hoogste, ‘mogelijk gerelateerde’ sterftecijfer van alle vaccins in de geschiedenis. Tussen 1990 en 2019 werden gemiddeld 100 ‘mogelijk gerelateerde’ overlijdens na vaccinatie per jaar gemeld van alle vaccins tesamen. De meldingen van de afgelopen acht maanden zijn dus 100 keer zoveel. In het verleden zijn vaccincampagnes stopgezet en vaccins van de markt gehaald bij 12 tot 50 gemelde mogelijke sterfgevallen. Wat is er nu gaande? En waarom wordt de vaccinatiedwang door overheidsmaatregelen opgevoerd voor gezonde groepen en zelfs kinderen en jongeren?

Het werkelijke probleem: de zorg
Het werkelijke probleem zit hem in de zorg. Met man en macht en vele miljarden euro’s hebben we het afgelopen anderhalf jaar geprobeerd het virus te verjagen. Wanneer gaan we beseffen dat we moeten leren leven met het virus en het werkelijke probleem moeten aanpakken, namelijk de staat van de zorg? Per 100.000 inwoners hebben wij in Nederland 5 ic-bedden. Het Europees gemiddelde is 11,5 en in Duitsland zijn er zelfs 30 ic-bedden per 100.000 inwoners. Terwijl pandemieën al lang verwacht werden hanteert de overheid al jaren een schaarstemodel voor de zorg. De zg. afschaling zette het afgelopen jaar gewoon door. Zelfs recent nog werd de intensieve zorg verder afgeschaald en in juli ’21 zijn de CAO-salarisonderhandelingen van verpleegkundigen muurvast gelopen. Personeel wordt te weinig gewaardeerd, ook financieel, en loopt weg. Het ziekteverzuim onder zorgpersoneel is hoger dan ooit. Daar zou de prioriteit van de beleidsmakers moeten liggen! En dan nog niet gesproken over het feit dat meer dan 50% van alle Nederlanders chronisch ziek is, velen hebben diabetes, hoge bloeddruk, obesitas. Dit zorgt voor chronische druk op de zorg en ook hier zouden we als overheid, als samenleving actief mee aan de slag kunnen. Voor een groot deel hebben we dit zelf in de hand. Niet alles is beïnvloedbaar, maar we zouden op z’n minst gezondheid en een gezonde levensstijl moeten bevorderen en stimuleren.

Het Artsen Collectief vindt het schadelijk dat het falend zorgbeleid van de afgelopen decennia aangegrepen lijkt te worden voor het langdurig inperken van grondrechten en voor ondemocratische wetswijzigingen. Wij willen benadrukken dat het uitsluiten van gezonde mensen of het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen niet de weg is. Er zijn andere oplossingen en uitwegen mogelijk:

 • we moeten aan de slag om de zorgcapaciteit op te schalen en zorgpersoneel beter en meer te gaan waarderen;
 • we moeten werken aan behoud van het natuurlijke eigen afweersysteem;
 • we moeten focussen op preventie, leefstijl en het inzetten op vroege behandelopties bij mensen die net coronaklachten beginnen te ontwikkelen.

Nogmaals, iedereen heeft het recht zich te vaccineren! Dat is een vrije keuze voor iedereen. Maar is de registratie hiervan ten bate van de volksgezondheid? 

Als je vindt dat toegang met een QR-code niet voor uitsluiting zorgt, omdat een negatief testbewijs ook een QR-code oplevert, sta dan eens stil bij de volgende realistische voorbeelden van de betekenis hiervan voor zowel jongeren als volwassenen. Zie artikel: ‘QR-samenleving, goed voor de volksgezondheid?’

Het Artsen Collectief ziet ernstige medische en ethische bezwaren bij een dergelijk ‘coronapas’ en benadrukt dat het aangaan van een medische handeling, zoals vaccinatie, altijd een vrije en persoonlijke afweging is. “Lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht zijn grondrechten. Er mogen geen discriminatoire gevolgen aan worden verbonden”. Zie ook ons persbericht uit maart 2021: ‘Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.