dec 7, 2021

Is Ivermectine verbieden een onrechtmatige daad?

dec 7, 2021

Gisteren vond het kort geding plaats tegen het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) over het voorschrijven van Ivermectine aan patiënten met Covid-19. Hoe verliep de rechtszitting? We spraken met de voorzitter van de Algemeen Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB), één van de eisende partijen. Op 20 december zal de rechter een uitspraak doen.

Op de website zelfzorgcovid-19.nl zijn de pleitnota’s te vinden van de beide partijen. Bij het kort geding, zo is te lezen in de toelichting, moest eerst verhelderd worden wat de kwestie in juridische zin behelst. Volgens de rechter draait het om de vraag of de NHG een onrechtmatige daad pleegt, door aan patiënten Ivermectine te onthouden. De vraag is dus of de NHG buiten zijn boekje gaat door de lat zo hoog te leggen voor dit specifieke geneesmiddel, waardoor patiënten nadeel ondervinden. We spraken met de voorzitter van de ANBB.

Hoe ging het gisteren in de rechtszaal?

Voorzitter ANBB: “Het ging op zich goed. Wij hebben onze argumenten om Ivermectine toe te staan naar voren kunnen brengen. Eén nabestaande heeft gesproken, wat een persoonlijk en emotioneel verslag was. De rechter was uitzonderlijk goed geïnformeerd en ook oprecht geïnteresseerd. Hij stelde nog enkele verduidelijkende vragen. Van de NHG waren geen vertegenwoordigers gekomen, alleen hun twee advocaten waren aanwezig.”

Was er nog pers afgekomen op de rechtszitting?

Voorzitter ANBB: “Nee, er was geen pers. RTL Nieuws zou aanvankelijk komen om in de rechtszaal te filmen en na afloop artsen en apothekers te interviewen. Op het laatste moment zegden ze af: het plan was van hogerhand afgekeurd.”

Is er al een voorlopige uitkomst te melden?

Voorzitter ANBB: “Waar wij voor pleiten is dat het NHG zijn richtlijn aanpast van ‘negatief’ naar ‘neutraal’ wat betreft het voorschrijven van Ivermectine. Dan vervalt in één keer de grond voor de IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd) om hoge boetes uit te delen aan artsen die Ivermectine willen voorschrijven. De rechter opperde op het eind van de zitting dat de NHG zou moeten samenwerken met ANBB en Zelfzorgcovid-19, omdat de twee organisaties hetzelfde doel hebben, namelijk de Volksgezondheid bevorderen. We hebben inmiddels een uitnodiging naar de NHG gestuurd en wachten op antwoord.”

Bent u optimistisch over de uitkomst?

Voorzitter ANBB: “Ik denk dat we sterke argumenten hebben, maar het is juridisch niet eenvoudig om een vereniging iets op te leggen. Op 20 december gaan we het antwoord krijgen, wat grote maatschappelijke gevolgen kan hebben.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.