dec 6, 2021

Kort geding over toelaten van Ivermectine

dec 6, 2021

Vandaag dient een kort geding tegen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De grootste koepelorganisatie voor huisartsen sluit in haar richtlijn voor de behandeling van Covid-19 het gebruik van Ivermectine uit. De inzet van het kort geding is om huisartsen alsnog toe te staan om Ivermectine te kunnen voorschrijven. Als de rechter positief oordeelt en als Ivermectine de verwachtingen waarmaakt, zou Covid-19 kunnen veranderen in een behandelbare ziekte. Dat zou volgens de eisers de bodem wegslaan onder de vaccins, die alleen werden toegelaten omdat er geen betere behandelopties waren.

Wie een corona-infectie krijgt zal meestal milde klachten ontwikkelen, maar kwetsbare mensen hebben kans op een verloop met meer ernstige ziekteverschijnselen. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben artsen gezocht naar medicijnen die ernstige ziekteverschijnselen zouden kunnen afzwakken of zelfs voorkomen, waardoor een ziekenhuisopname niet nodig is. Zo wordt de patiënt geholpen en tegelijk de zorg ontlast. Deze zoektocht heeft een aantal interessante mogelijkheden voor vroegbehandeling opgeleverd, waaronder het medicijn Ivermectine. De huidige richtlijnen staan echter niet toe om deze medicijnen voor te schrijven. De Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) heeft het voorschrijven van Ivermectine per 25 maart 2021 zelfs verboden. Een arts die desondanks Ivermectine voorschrijft kan een boete verwachten die kan oplopen tot 150.000 euro.

 

Eisende partij

 

De eisers in deze rechtszaak zijn de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) en twee huisartsen, naast vier patiënten en nabestaanden. De patiënten doen mee als benadeelde partij, omdat zij een behandeling met Ivermectine wilden vanwege een ernstig verlopende infectie met Covid-19, maar werden geweigerd. Bij de nabestaanden was eveneens sprake van een weigering, en liep het voor hun dierbaren slecht af. De patiënten en nabestaanden denken dat met het gebruik van Ivermectine ernstige ziekte of overlijden van hun dierbaren voorkomen had kunnen worden.

Op de website van zelfzorgcovid-19 is het uitgebreide betoog te vinden van de eisers. Zij stellen dat er overvloedig bewijs is voor de werkzaamheid van Ivermectine en dat het ook veilig gegeven kan worden met de juiste dosering. Zij wijzen er op dat in Nederland met twee maten wordt gemeten. Ivermectine haalt kennelijk niet de drempelcriteria van de NHG, terwijl de experimentele coronavaccins zonder veel moeite werden toegelaten.

Wetenschappelijk bewijs groeit

 

De NHG heeft een paragraaf gewijd aan medicijnen die zij ontraden, waaronder Ivermectine. Kortgezegd zou het bewijs voor de werkzaamheid van dit medicijn onvoldoende zijn. Het standpunt van Artsen Collectief (zie onze uitgebreide tekst over vroegbehandeling, paragraaf 4) is dat Ivermectine al in een vroeg stadium is uitgesloten op basis van onderzoeken waarbij het medicijn óf te laat werd ingezet, óf niet in de juiste dosering gegeven werd. Inmiddels is het wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid gegroeid. Wij vinden dat Ivermectine en andere vormen van vroegbehandeling beschikbaar moeten zijn voor artsen, al dan niet in het kader van een wetenschappelijk onderzoek.

De eisers spreken van ‘het belangrijkste kort geding van het jaar’. Als de rechter een behandeling met Ivermectine toestaat en dit medicijn de verwachtingen waarmaakt, dan zou Covid-19 kunnen veranderen in een behandelbare ziekte. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de licentie van de coronavaccins. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) had in december 2020 in navolging van de Europese medicijnautoriteiten een voorwaardelijke goedkeuring gegeven, omdat er geen “betere behandelopties” waren bij een ernstiger ziekteverloop.

Het woord is vandaag aan de rechter.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.