mei 5, 2022

‘Lareb wijst erop dat de hartontstekingen bekende zeldzame bijwerkingen zijn van de vaccins’

mei 5, 2022

RTL Nieuws bericht: ‘Lareb wijst erop dat de hartontstekingen bekende zeldzame bijwerkingen zijn van de vaccins’.
Het Artsen Collectief is bezorgd om deze bijwerkingen in combinatie met het grote aantal topsporters wat we zien uitvallen.  Vorig jaar december publiceerden we hierover in ‘Optimaliseer het beleid: Voer met elkaar een open respectvol gesprek over de inhoud’  > hoofdstuk 12 ‘Myocarditis bij jongeren’. We schreven hierover:

De meest besproken, potentieel ernstige bijwerking bij jongeren na vaccinatie tegen het SARS-CoV-2-virus is op het moment myocarditis. Dit is  een ontsteking van de hartspier, een ernstige hartziekte die normaal niet voorkomt bij jongeren. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje die minder vaak ernstig verloopt, maar ook levensbedreigend kan zijn.

Na Covid-19 of na vaccinatie? (specifiek bij jongeren)

Is er verschil tussen pericarditis en myocarditis na vaccinatie of na Covid-19? Er is geen bewijs of pericarditis en myocarditis na vaccinatie erger of minder erg zijn dan na Covid-19. Eerst moet worden vastgesteld hoeveel kinderen door Covid-19 ziek zijn geworden. Het RIVM zegt hierover: “Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus. Kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis.”[1]

In de ziekenhuisopnames van kinderen als gevolg van Covid-19 zitten logischerwijs ook de gevallen waarin Covid-19 een pericarditis of myocarditis veroorzaakt. Van de kinderen die ziek worden, ontwikkelt een zeer klein gedeelte MIS-C (‘multisystem inflammatory syndrome’). In sommige publicaties wordt dit ziektebeeld gebruikt om de myocarditis na vaccinatie te bagatelliseren. Echter MIS-C na Covid-19 komt veel minder vaak voor dan myocarditis na vaccinatie.

Een Zweedse analyse benadrukt nogmaals de lage ziektelast van Covid-19 voor jongeren: “Van de 1.95 miljoen kinderen tussen de 1 en 16 jaar, zijn er vijftien kinderen met Covid-19, MIS-C, of beide opgenomen op een ic, wat gelijk staat aan 1 op 130.000 kinderen”.[2]

Verder hebben Zweden, Denemarken en later ook Finland besloten om de vaccinaties met het Moderna-vaccin voor jongeren op te schorten. Zweden deed dat voor jongeren onder de 20 jaar, Denemarken en Finland voor jongeren onder de 18 jaar. Het besluit is genomen op basis van een nog ongepubliceerd Noorse studie waarvan de data naar de EMA zijn gestuurd.[3]

Ook het feit dat bij een klein percentage jongeren long-covid kan ontstaan is geen reden om de hier genoemde bijwerking minder serieus te nemen. De berekening dat er in Nederland (tien)duizenden pubers met minstens een tot twee maanden restklachten zijn, is een niet-valide argument om deze groep pubers bloot te stellen aan een (deels nog onbekend) risico op een ernstige complicatie van vaccinatie. Naast de onzekerheid van de grootte van deze groep, gezien de nieuwe studies.[4], [5]

Als laatste is het nog maar de vraag of een door vaccinatie met de mRNA-vaccins geïnduceerde myocarditis wel vergeleken kan worden met een virale myocarditis, in dit geval veroorzaakt door Covid-19. Zoals eerder gezegd, de spaarzame obducties laten een zeer atypisch beeld zien, met forse pathologische afwijkingen.[6], [7]

Meer lezen over dit onderwerp? Zie hoofdstuk 12 ‘Myocarditis bij jongeren’.

De vraag blijft of de kans op perimyocarditis groter is na Covid-19 of na vaccinatie inclusief de vraag of er mogelijk ook sprake zou kunnen zijn van een forse onderrapportage?

[1] https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
[2] J.F. Ludvigsson, Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher Morbidity in Sweden. N Engl J Med 2021; 384:669-671
[3] Reuters October 8, 2021 4:06 PM CEST: Factbox: Countries respond to heart inflammation risk from mRNA shots
[4] Bhopal S S, Absoud M. Vaccinating children to prevent long covid? More caution is needed in interpreting current epidemiological data BMJ 2021; 372 :n520
[5] Bhopal S S, Absoud M. Vaccinating children to prevent long covid? More caution is needed in interpreting current epidemiological data BMJ 2021; 372 :n520
[6] AK V, KJ L, CY L. Myocarditis after Covid-19 mRNA Vaccination. The New England journal of medicine. 2021;385(14):1332-1334. doi:10.1056/NEJMC2109975
[7] S C, S L, JW S, et al. Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings. Journal of Korean medical science. 2021;36(40). doi:10.3346/JKMS.2021.36.E286

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.