dec 15, 2023

mRNA-vaccins kunnen ook leiden tot aanmaak van vreemde eiwitten

dec 15, 2023

Een peer reviewed publicatie (1) in het gezaghebbende tijdschrift Nature laat zien dat de mRNA-vaccins naast het Sars-Cov-2-spike-eiwit leiden tot de aanmaak van tal van andere eiwitten waartegen een immuunreactie bij gevaccineerden kan worden opgewekt.

Verrassend

Deze verrassende vinding is het gevolg van een van de “trucs” van de mRNA-vaccins, het gebruik van een onnatuurlijk bouwsteen in de mRNA-code genaamd pseudouridine om de afbraak van het mRNA en de inductie van heftige ontstekingsreacties te verminderen. Als een aantal van deze pseudouridine-bouwstenen naast elkaar staan wordt het mRNA soms fout afgelezen, wat kan leiden tot een onvoorzien eiwit in plaats van spike-eiwit.

De auteurs laten zien dat de hoeveelheid van deze “foute eiwitten” tot 10% van de totale productie kan bedragen. De DNA-vector vaccins, zoals van Janssen en AstraZeneca, laten dit probleem niet zien omdat deze geen gebruik maken van pseudouridine.

Frame shifting

De mRNA-coronavaccins zijn nieuw omdat ze genetische vaccins zijn. Dat wil zeggen dat ze een code bevatten voor het eiwit waar een immuunreactie tegen moet worden opgewekt, en dus niét het eiwit zelf. De decodering van mRNA naar eiwit gebeurt in de cel door het ribosoom.  Het ribosoom leest de “woorden” van de mRNA-code en vertaalt deze in een eiwit. Drie opvolgende bouwstenen van het mRNA (“letters van de code”) worden gedecodeerd in één bouwsteen van het eiwit, genaamd een aminozuur. Op deze manier wordt een keten van aminozuren gemaakt op grond van de mRNA-code (figuur). Er bestaan 64 verschillende codewoorden in het mRNA die coderen voor 20 verschillende aminozuren plus een stopsignaal.

De productie van een eiwit (aminozuurketen) op basis van de genetische code in het mRNA door een ribosoom (groen). Let op de drie opvolgende mRNA-bouwstenen die worden gedecodeerd in één aminozuur door een speciale adapter, tRNA (blauw). Bron: wikipedia.

Omdat tussen de “woorden” van drie letters van het mRNA geen spaties staan is het belangrijk dat het aflezen van de code op de goede plaats begint.

Woordvoorbeeld: de code

omazeikommetmijmee

moet worden vertaald als:

+0: oma zei kom met mij mee

niet als:

+1: o maz eik omm etm ijm ee of:
+2: om aze iko mme tmi jme e

In dit voorbeeld is +0 het juiste frame en de +1 en +2 zijn frame shifts.

De pseudouridine die wordt gebruikt in de Pfizer- en Moderna-mRNA-vaccins zorgt ervoor dat het ribosoom bij het decoderen kan slippen en mogelijk in een ander frame terecht komt. Als het ribosoom één keer slipt komt hij in frame +1, slipt het twee keer, dan komt het in frame +2. Slipt het drie keer, dan komt het weer in het goede frame, +0.

De onvoorziene eiwitten die worden gemaakt zijn onnatuurlijk, net zoals frame shift-woorden uit het woordvoorbeeld. De studie laat zien dat in vijf van de 21 onderzochte Pfizer-mRNA-gevaccineerden (23%) een immuunreactie tegen de +1-eiwitten werd opgewekt. +2-eiwitten werden niet getest.

Mogelijke gevaren

Net als de andere onverwachte problemen met het mRNA-vaccinatieplatform zoals immuuntolerantie en DNA-verontreiniging brengt deze nieuwe vinding weer nieuwe mogelijke gevaren met zich mee. Ten eerste is het onvoorspelbaar wat de +1- en +2-eiwitten in de cel zullen gaan doen. Misschien niets, maar misschien verstoren ze een belangrijk proces. In de tweede plaats zijn het lichaamsvreemde eiwitten die bij sommige mensen schadelijke immuunreacties zouden kunnen oproepen.

De steekproef van vijf personen met een immuunreactie tegen de +1-eiwitten is veel te weinig om een uitspraak te kunnen doen over risico’s op eventuele bijwerkingen.

De auteurs geven aan een oplossing te hebben voor het “ribosoomslippen” van de mRNA-vaccins. Daarmee zeggen ze de technologie veel veiliger te kunnen maken.

“We kunnen de foutgevoelige code uit het mRNA in vaccins verwijderen, zodat het lichaam de eiwitten gaat maken die we nodig hebben voor een immuunrespons, zonder per ongeluk ook andere eiwitten aan te maken. Het veiligheidsprobleem voor toekomstige mRNA-medicijnen is dat verkeerd gerichte immuniteit een enorm potentieel heeft om schadelijk te zijn, dus off-target-immuunreacties moeten altijd worden vermeden.”

Nu stoppen

Het Artsen Collectief is van mening dat het voorzorgsprincipe voorrang moet krijgen, en dat door alle onverwachte problemen met deze technologie allereerst de juiste veiligheidsstudies moeten worden gedaan en niet verder mag worden geëxperimenteerd op de bevolking. Dit ook vanwege veiligheidssignalen, kans op ernstige bijwerkingen en onverklaarde oversterfte, die voor een deel samengaat met vaccinatiecampagnes.

Referentie

  1. Mulroney, T.E., Pöyry, T., Yam-Puc, J.C. et al. N1-methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06800-3.

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.