okt 23, 2023

Nieuwe signalen van hartontsteking bij gevaccineerde personen

okt 23, 2023

Een Japans onderzoek onder 700 gevaccineerde en 303 niet-gevaccineerde personen vindt gemiddeld hogere signalen van hartontsteking bij gevaccineerden vergeleken met niet-gevaccineerden.

De studie deed radiologisch onderzoek naar opname van glucose door het hart van gevaccineerde en niet-gevaccineerde patiënten. Deze patiënten werden aan radiologisch onderzoek onderworpen voor een niet-hartgerelateerde kwaal, en de onderzoekers kwamen pas later op het idee om de gegevens te gebruiken voor het vergelijken van gevaccineerden met niet-gevaccineerden. Verhoogde glucoseopname door het hart kan een teken zijn van hartontsteking; dit is een bekend gegeven in de cardiologie.

Om de glucoseopname in de weefsels te kunnen volgen werd gebruik gemaakt van radioactief gelabeld deoxyglucose (18F-FDG), dat zich tijdelijk ophoopt in de glucose-opnemende cel. 18F-FDG wordt een tracer genoemd, die in beeld kan worden gebracht met een lichaamsscan, de PET-scan.

Verhoogde glucoseopname in de hartspier van gevaccineerden

Als de hartspier van alle 700 gevaccineerden met alle 303 niet-gevaccineerden werden vergeleken was er gemiddeld een duidelijke verhoging in glucoseopname te zien in de gevaccineerden. Dit verschil werd duidelijker naarmate de periode tussen de vaccinatie en de PET-scan korter was. Het effect van de vaccinatie was zichtbaar van 1 tot 180 dagen na vaccinatie, ongeacht het type mRNA-vaccin, Pfizer of Moderna.

Behalve in het hart werd ook een verhoogde glucoseopname gemeten in de lymfklieren van de oksels, in de lever en de milt. Dit zou volgens de auteurs kunnen wijzen op verhoogde ontstekingsreacties in deze plaatsen van het lichaam.

Representatieve PET-scan beelden gevaccineerde personen. Een 38-jarige (links) en 72-jarige man werden respectievelijk 29 en 139 dagen na hun mRNA-vaccinatie gescand bij een uitgebreide medische check-up. Verhoogde glucoseopname werd waargenomen in de lymfklier bij de oksel van de geïnjecteerde arm (rode pijl) en in de hartspier, die onder is uitvergroot in zwart wit en in intensiteitskleuren. Uit Figuur 2 van Ref. 1.

Deze studie geeft aan dat de mRNA-vaccins ontstekingsreacties in het hart kunnen veroorzaken bij een groot deel van de gevaccineerden. Hoe groot dit deel precies is, is moeilijk in te schatten, maar lijkt hoger dan de 1/35 die verhoogde troponineniveaus lieten zien na Moderna-boostervaccinatie in een eerdere Zwitserse studie (2), of de 3,5% van jongeren met verhoogde troponineniveaus na een tweede Pfizervaccinatie uit Korea (3).

De studie voegt een nieuwe aanwijzing toe voor hartschade na mRNA-vaccinaties. Laaggradige ontstekingsreacties in het lichaam zijn daarnaast een duidelijk gezondheidsrisico voor o.a. kanker, zoals onlangs werd verduidelijkt door prof. Angus Dalgleish in een interview met Dr. John Campbell.

Beperkingen

De auteurs benoemen verschillende beperkingen van hun studie voor wat betreft proefopzet, patiëntenselectie en meetnauwkeurigheid. De studie kan echter eenvoudig worden herhaald als gearchiveerde PET-scangegevens beschikbaar zijn in combinatie met vaccinatiestatus.

Het Artsen Collectief vindt het adviseren van boostervaccins, zoals nu het geval is onverantwoord vanwege kans op hartschade, onbekendheid op langere termijn, de bekende ernstige bijwerkingen, de lage effectiviteit en de onverklaarde oversterfte.

Referenties

  1. Nakahara T, Iwabuchi Y, Miyazawa R, Tonda K, Shiga T, Strauss HW, Antoniades C, Narula J, Jinzaki M. Assessment of Myocardial 18F-FDG Uptake at PET/CT in Asymptomatic SARS-CoV-2-vaccinated and Nonvaccinated Patients. Radiology. 2023 Sep;308(3):e230743. doi: 10.1148/radiol.230743. PMID: 37724969.
  2. Buergin N, Lopez-Ayala P, Hirsiger JR, Mueller P, Median D, Glarner N, Rumora K, Herrmann T, Koechlin L, Haaf P, Rentsch K, Battegay M, Banderet F, Berger CT, Mueller C. Sex-specific differences in myocardial injury incidence after COVID-19 mRNA-1273 booster vaccination. Eur J Heart Fail. 2023 Jul 20. doi: 10.1002/ejhf.2978. Epub ahead of print. PMID: 37470105.
  3. Mansanguan S, Charunwatthana P, Piyaphanee W, Dechkhajorn W, Poolcharoen A, Mansanguan C. Cardiovascular Manifestation of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents. Tropical Medicine and Infectious Disease. 2022; 7(8):196. https://doi.org/10.3390/tropicalmed7080196
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.