dec 20, 2022

Positieve gezondheid: een belangrijke weg vooruit!

dec 20, 2022

De ongemakkelijke waarheid is: we zullen moeten leren leven met corona. Dit kan op een aantal manieren. We moeten allereerst de capaciteitsproblemen in de zorg aanpakken. Dit kan door gericht te investeren in de zorg zelf, de enorme administratieve last te verminderen en bijbehorende managementlagen te schrappen. Maar dat is niet het enige dat we kunnen doen. We doen er ook verstandig aan te investeren in het bevorderen van onze gezondheid.

Het leven centraal

Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van een ziekte. Dat lijken we nu soms te vergeten. Bij gezondheid gaat het ook om oog hebben voor het behoud en de verbetering van je gezondheid. Aandacht voor je gezondheid betekent dus ook: lekker, maar gezond eten. Voldoende sporten. Elkaar ontmoeten. Muziek maken. Dansen. Wandelen. Niet alleen maar werken. Maar leven met elkaar. Met minder stress. We kennen deze benadering van gezondheid onder de naam ‘positieve gezondheid’. Positieve gezondheid stelt dus niet zozeer de ongemakken of beperkingen, maar het leven centraal.

Een realistisch ideaal

Positieve gezondheid en gezondheidsbevordering is een haalbaar ideaal. Dat wordt door steeds meer mensen ingezien. Met name lokale overheden zijn doordrongen van het nut van positieve gezondheid. Zij lopen aan tegen stijgende zorgkosten (Wmo en Jeugdzorg). Als geen ander zien zij dat de kwaliteit van samenleven steeds verder onder druk komt te staan. Positieve gezondheid vormt voor hen een realistische uitweg uit deze situatie: Hoe gezonder mensen in mentaal en fysiek opzicht zijn, hoe beter zij met elkaar samenleven en hoe minder ze een beroep op de zorg hoeven te doen. Wat op lokaal niveau geldt, geldt ook op regionaal en nationaal niveau. Als we een prettige samenleving willen en willen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft én dat de zorg betaalbaar blijft, dan is het verstandig om vanaf nu serieus werk te gaan maken van positieve gezondheid. Dat zal veel geld kosten. Maar let op: dat geld is er gewoon. Het is een kwestie van prioriteiten.

Hoe dan ook is doorgaan op de huidige weg geen optie. Of vinden we het normaal dat we steeds meer medicijnen gaan gebruiken, steeds mindere kwaliteit van leven hebben en daar steeds meer voor betalen?

Reset

We moeten af van de negatieve gezondheidsbenadering van de afgelopen jaren. Zeker de laatste twee jaren maken duidelijk dat die benadering ons meer kwaad dan goed doet. We moeten toe naar een zorg die draait om gezond en goed leven. Kortom, het is tijd voor een reset.

Er is wat ons betreft geen reden om nog langer te wachten met het maken van een nieuw begin. Doorgaan op de huidige weg maakt ons én niet gelukkiger én is onbetaalbaar. Vroeg of laat zullen we daarom toch door de zure appel van verandering heen moeten bijten. Laten we dat daarom gewoon nu doen en vanaf nu investeren in een gezond en sociaal leven.

Wat ons betreft realiseren we deze reset op een manier die past bij een vrije en democratische samenleving. Centrale pijlers hierbij zijn dan: bescherming van lichamelijke integriteit, behoud van zelfbeschikking en nadruk op eigen verantwoordelijkheid en als het even kan een vrije keuze van zorgverlener, Als we hier serieus werk van maken wordt de zorgverlener naast hulpverlener ook een soort coach, die je helpt om naar eigen inzicht en in relatie met anderen goed te zorgen voor jezelf en het ecosysteem waar je onderdeel van uitmaakt.

Een optimaal immuunsysteem

Met deze leefstijltips en aanwijzingen versterk je je immuunsysteem:

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.