okt 4, 2023

Reactie Ruud Coolen van Brakel

okt 4, 2023

In het artikel “De corona-herhaalprik: wat is wijsheid?” in De Telegraaf van 23 sep. jl. deed voorstander Ruud Coolen van Brakel (directeur Instituut Verantwoord Medicijngebruik) enkele opmerkelijke uitspraken, zoals over de verhouding tussen vaccinatiegraad en oversterfte. Hieronder onze reactie daarop: 

Het stuk van Ruud Coolen van Brakel over de corona-herhaalprik (23 sep jl.) bevat een aantal suggestieve beweringen waarover wij ons verbaasden en die we niet vinden passen bij iemand in zijn positie.

  • De suggestie dat er in landen met een hogere vaccinatiegraad er een causaal verband is hiervan met een lagere oversterfte gaat voorbij aan de uitkomsten van een toenemend aantal recente, goed uitgevoerde internationale onderzoeken. Deze wijzen eerder in de omgekeerde richting, namelijk die van een hoog percentage ernstige bijwerkingen en een – mogelijk zelfs veel – hogere oversterfte door alle oorzaken (all cause mortality) in de landen met een hoge vaccinatiegraad. In ons stuk refereren wij aan enkele van deze onderzoeken; op onze website zijn er meerdere aanvullende referenties te vinden. De inmiddels beschikbare internationale vergelijkingen op bevolkingsniveau tussen wel en niet gevaccineerden met betrekking tot de oversterfte door alle oorzaken, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland, wijzen statistisch ook steeds meer in de richting van een verband tussen een hogere vaccinatiegraad en een hogere oversterfte door alle oorzaken. Recent onderzoek wijst overigens ook niet op enig positief effect van non-farmacologische maatregelen zoals lockdowns, maar dit valt buiten het kader van deze discussie.
    Uit zijn stuk blijkt niet dat de auteur, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, op de hoogte is van deze internationale wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook levert hij zelf geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor zijn  beweringen. Dit is betreurenswaardig omdat juist van een dergelijk instituut niet alleen verwacht mag worden dat het wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied actief en kritisch volgt (zeker wanneer er grote commerciële belangen in het spel zijn), maar ook dat de directeur zich voor zijn publieke adviezen laat leiden door het voorzorgprincipe: vóór alles niet schaden. De bijdrage van Coolen van Brakel voldoet wat ons betreft niet aan deze voorwaarden.
  • De Nederlandse overheid en instituten als het CBS en het RIVM geven de brondata van de vaccinaties en de oversterfte nog steeds niet vrij voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor is in ons land op dit moment geen enkel causaal verband met volledige zekerheid vast te stellen en zijn wij vooralsnog sterk afhankelijk van internationaal onderzoek op dit gebied. Onze overheid draagt door het achterhouden van deze gegevens in belangrijke mate bij aan het de afgelopen jaren toch al sterk gegroeide maatschappelijk wantrouwen tegen publieke instanties en de politiek. Dit wantrouwen bij de bevolking is begrijpelijk: de indruk is gewekt dat de overheid en/of de haar adviserende instanties iets te verbergen hebben. Dan ligt een reeds bekende of vermoede relatie tussen de oversterfte en de mRNA-vaccins zeer voor de hand.
  • Tegen de achtergrond van het bovenstaande is het gebruik van de  term “nepnieuws” door Coolen van Brakel op zijn minst opvallend en wij laten deze onwetenschappelijke kwalificatie daarom graag voor rekening van de auteur.

Ten slotte merken wij op dat vooruitgang in de wetenschap altijd plaatsvindt doordat enkele individuen met nieuwe ideeën of inzichten komen die in een continue dialoog met hun collega’s in de loop der tijd geleidelijk kunnen leiden tot een bredere acceptatie. Dit continue proces is de essentie van iedere wetenschap. Breed geaccepteerde opvattingen kunnen in dit dialogische proces altijd door nieuwe empirische onderzoeken en analyses ter discussie gesteld en aangepast worden. Daarom hebben de opmerkingen van Coolen van Brakel over de volgens hem kleine hoeveelheid kritische artsen en wetenschappers en over ‘artsenorganisaties over de hele wereld’ die de werkzaamheid en de veiligheid van de vaccins zouden onderschrijven, vanuit wetenschappelijk oogpunt geen betekenis. Wél vanuit het commerciële oogpunt van vaccinproducerende farmaceutische bedrijven. Maar het komt ons voor dat het Instituut Verantwoord Medicijngebruik niet de taak heeft om hun belangen te behartigen.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.