jan 24, 2023

Telegraaf: “’Gifspuit’ of Covid? Zonder afdoende verklaring oversterfte wordt mysterie aangejaagd”

jan 24, 2023

“Onderzoekers hebben nog altijd nul informatie”

Zaterdag 21 januari 2023 schrijft Wierd Duk in de Telegraaf: “Waarom blijft de oversterfte zo hoog? Nog altijd vonden academische onderzoekers geen afdoende verklaring voor dit verschijnsel. Dat voedt speculaties: zo zou de oversterfte samenhangen met de coronavaccinaties. Wat is er aan de hand?”

In het artikel wordt beschreven dat de aanhoudende oversterfte van de afgelopen drie jaren het wantrouwen versterkt bij tegenstanders van de vaccins. Het is een van de redenen waarom Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt opriep tot een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de oversterfte (in 2022 waren er 14.000 meer overledenen dan gemiddeld). De Tweede Kamer steunde zijn voorstel, maar tot ongenoegen van de aangemelde onderzoekers zijn de benodigde data nog steeds niet vrijgegeven door het RIVM en de GGD’s.

De zowel in Nederland als in Amerika werkzame gezondheidseconoom en statisticus Eline van den Broek (42) uit haar verbazing hierover. In de VS kreeg ze deze gegevens wél. Immers, pas als je kunt beschikken over specifieke persoonlijke gegevens van overledenen (zoals erfelijke aandoeningen, leefcontext, gezondheid) kun je iets zinnigs zeggen over een mogelijke oorzaak van overlijden, bijvoorbeeld uitgestelde zorg, vaccinaties of anderszins.
Alle benodigde informatie is beschikbaar, zowel bij het RIVM en de GGD als bij de NZA en Vektis, de organisatie die de database met alle zorgdeclaraties in Nederland beheert. Deze kunnen worden gekoppeld aan de vaccinatie- en testdata én aan de demografische CBS-gegevens – dat zorgt voor het noodzakelijke complete beeld voor deze onderzoeksvraag.

Ronald Meester, VU-hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening vond in eerder onderzoek dat er onder 65-minners geen verband was tussen oversterfte en de vaccins, maar dat voor de groep van 65-80 jaar een licht verhoogde sterftekans niet konden worden uitgesloten. Zijn voorstel om dat nader te onderzoeken werd door ZonMw afgewezen met de voor Meester onbegrijpelijke motivatie dat het niet voldeed aan de kwaliteitseisen. Het roept juist vragen op rond dit beladen onderwerp.

Subsidiegever ZonMw heeft voor de volgende aanvraagronde kortdurende onderzoeken (negen maanden) toegelaten waarin de vaccinatie- en testdata wel kunnen worden meegewogen.
Pieter Omtzigt is verontwaardigd dat 2022 buiten de huidige onderzoeken wordt gehouden, omdat de oversterfte in dat jaar bijna even hoog is als de twee jaren daarvoor.

Eline van den Broek hoopt dat voor deze nieuwe ronde ook de data van Vektis beschikbaar komen, omdat pas dan bijvoorbeeld het verband tussen uitgestelde zorg en oversterfte goed onderzocht kan worden. Zij verwacht dat de effecten van de coronapandemie de komende jaren zichtbaar blijven in de sterftecijfers, vanwege (de combinatie van) uitgestelde zorg, gezondheidsschade door Covid-19, en mogelijk ook van de vaccinaties. Voor een grondig inzicht zou zij het onderzoek daarom ook nog vijf tot tien jaar willen voortzetten, zodat duidelijk wordt wat goed en fout ging, welke maatregelen wel of niet werkten en wat een adequate reactie op een volgende pandemie kan zijn.

Het hele artikel (achter betaalmuur) vind je hier: https://www.telegraaf.nl/nieuws/202509836/gifspuit-of-covid-zonder-afdoende-verklaring-oversterfte-wordt-mysterie-aangejaagd?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

Lees ook: ‘Moet oorzaak oversterfte niet eerst boven water?’ – Stichting Artsen Collectief

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.