nov 24, 2023

Uitkering onder voorwaarden?

nov 24, 2023

Mag een uitkering afhankelijk zijn van het opvolgen van medisch advies?

Je lichaam is van jou betekent dat je zelf mag weten of je medisch advies opvolgt, zonder dwang of drang. Iedere arts weet, of zou moeten weten, dat een patiënt zelfbeschikkingsrecht heeft. Het is een belangrijk onderdeel van het artsexamen. Zelfbeschikking is een mensenrecht, gespecificeerd in artikel 3 van de universele verklaring van de rechten van de mens:

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Daarnaast is er artikel 11 van de Nederlandse grondwet die zegt:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Daarom is het verbazingwekkend dat de overheid, bij monde van uitkeringsinstantie UWV, mensen met een al dan niet zichtbare beperking of met afstand tot de arbeidsmarkt, die bijvoorbeeld een WIA of Wajong uitkering ontvangen, momenteel verplichten om elk medisch advies van een arts op te volgen, onder dreiging van vermindering of verlies van uitkering.

Het UWV is een instantie die namens de overheid die voor mensen met een al dan niet zichtbare beperking en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder andere het inkomen berekent en uitkeert. De website van het UWV beschrijft bij de plichten en rechten van deze uitkeringsgerechtigden zoals de Wajong, WIA, WAO en de WAZ, dat  zij verplicht zijn om mee te werken aan onderzoeken en behandelingen. Elk advies van een arts of specialist dient te worden opgevolgd. Zo niet, dan kan de uitkering worden ingehouden of zelfs stopgezet.

Zie https://www.uwv.nl/particulieren/mijn-plichten-en-rechten/detail/mijn-plichten/werk-mee-aan-onderzoek:

“Als u een uitkering aanvraagt of al een uitkering heeft, dan moet u meewerken aan onderzoek. Dit is bijvoorbeeld een onderzoek door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een onderzoek zijn door een arts of specialist van buiten UWV”.

En https://www.uwv.nl/particulieren/mijn-plichten-en-rechten/detail/mijn-plichten/werk-aan-uw-gezondheid:

“Volg altijd de aanwijzingen van de arts of specialist op en werk mee aan behandelingen. Het is belangrijk dat u zo gezond mogelijk bent. Dit helpt ook als u (weer) gaat werken”.

Natuurlijk is het belangrijk dat de uitkeringsgerechtigde “zo gezond mogelijk” is, maar gezondheid ervaren kan in meerdere lagen. Gezondheid is een breed op te vatten en complex begrip. Degene die daar uiteindelijk over beslist is de mens zelf en niet de arts.

Natuurlijk kunnen artsen en specialisten een zo goed mogelijk advies geven, maar het blijft altijd een richtlijn. Of je die aanhoudt beslis je zelf, zonder dat dit consequenties zou mogen hebben voor jouw bestaanszekerheid.

Ben jij in de problemen gekomen omdat je een aanwijzing van de arts of specialist niet hebt opgevolgd? Of heb je je gedwongen gevoeld bepaalde medische onderzoeken of behandelingen te ondergaan? Meld het ons. Samen staan we sterker.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.