nov 27, 2022

Vitamine D3-suppletie en de ernst van corona-infectie

nov 27, 2022

Al vanaf begin van de pandemie in 2020 viel het op dat mensen met een ernstig beloop van Covid-19 vaak te laag waren in hun vitamine D3 en daarmee een lagere immuniteit hadden.

Vervolgens werd in vijf grote retrospectieve studies (d.w.z. gebaseerd op gegevens uit het verleden, zoals uit bestaande patiëntendossiers, medische dossiers of administratieve dossiers) een sterk verband tussen vitamine D3-niveaus in het bloed en de ernst van het Covid-19-beloop. Dit beeld paste goed in bestaande kennis over andere infectieziekten waarbij vitamine D3-suppletie vaak blijkt te leiden tot een verminderde ziektelast.

Een groot deel van de bevolking, in de Verenigde Staten zo’n 50%, heeft te laag vitamine D3, vooral bevolkingsgroepen met een donkere huidskleur. Dat heeft te maken met de aanmaak van vitamine D3 in onze huid en lever onder invloed van ultraviolet zonlicht (UV-B), wat minder efficiënt werkt bij donkere huidskleuren.

Strikt genomen is een oorzakelijk verband tussen vitamine D3 en Covid-19-beloop niet aangetoond door deze studies, vandaar dat de Gezondheidsraad op 3 maart 2021 geen suppletieadvies voor Vitamine D3 uitvaardigde (1).

Onderzoekers uit de Verenigde Staten publiceerden onlangs een studie die het beschermende effect van vitamine D3 op het Covid-19-beloop ondersteunt (2).  Ze volgden het ziekteverloop van 400.000 veteranen, waarbij precies de helft al voor het begin van de pandemie vitamine D3-suppletie voorgeschreven had gekregen, en de andere helft niet. In de Vitamine D3-groep waren 20% minder corona-infecties en 33% minder sterfgevallen binnen 30 dagen na corona-infectie. Bovendien was er een verband met de vitamine D-dosis: veteranen die hogere doses namen hadden gemiddeld minder last van Covid dan veteranen die een lagere dosis namen. Ook hadden veteranen met een donkere huidskleur meer baat bij vitamine D3.

Het Artsen Collectief ziet vitamine D3 als een van de belangrijke supplementen die passen bij een gezonde leefstijl en een van de middelen die artsen kunnen overwegen om in te zetten bij vroegbehandeling van Covid-19 en andere virale luchtweginfecties.

Deze nieuwe studie zou de Gezondheidsraad kunnen gebruiken om haar advies aangaande vitamine D3-suppletie voor de preventie van Covid-19 en acute luchtweginfecties (1) te heroverwegen.

Al eerder zette het Artsen Collectief vraagtekens bij het verwijderen van vitamine D3 uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Het advies van het Artsen Collectief is om gedurende de wintermaanden dagelijks 1000-2000 IU (25-50 µg) vitamine D3 als supplement gebruiken.

Referenties:

  1. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/03/vitamine-d-en-de-preventie-van-covid-19-en-acute-luchtweginfecties geraadpleegd op 22 november 2022.
  2. Gibbons JB, Norton EC, McCullough JS, Meltzer DO, Lavigne J, Fiedler VC, Gibbons RD. Association between vitamin D supplementation and COVID-19 infection and mortality. Sci Rep. 2022 Nov 12;12(1):19397. doi: 10.1038/s41598-022-24053-4. PMID: 36371591; PMCID: PMC9653496.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.