jan 24, 2023

Wet publieke gezondheid (Wpg): Race in Eerste Kamer nog niet gelopen dankzij mensen die zich uitspreken

jan 24, 2023

De aanpassingen van de Wet publieke gezondheid (Wpg), voorgesteld door het kabinet en al aangenomen door de Tweede Kamer wordt niet geruisloos de Eerste Kamer doorgeloodst. Dit is te danken aan de vele personen en organisaties die zich uitspreken tegen dit wetsvoorstel.

De Eerste Kamer heeft nu besloten zich niet te laten opjagen door minister van Volksgezondheid Kuipers en agendeert een aantal expertmeetings. De hoop is dat experts worden uitgenodigd die de senatoren kunnen inlichten over de mogelijke gevolgen van deze wet voor de vrijheid van burgers en artsen, die bij het aannemen daarvan collectief gedwongen kunnen worden maatregelen te volgen waarvan de effectiviteit tegen ziektebestrijding niet is aangetoond en de nevenschade voor de volksgezondheid groot is gebleken.

Zo kan de minister van VWS op grond van een advies van organisaties met bewezen belangenverstrengelingen zoals de WHO een infectieziekte als “A1” classificeren en daarmee een hele serie collectieve controle- en dwangmaatregelen invoeren voor artsen zowel als burgers. Mondkapjes, afstand houden, lockdowns inclusief schoolsluitingen en “overige maatregelen”, waarbij we zeker ook moeten denken aan een vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen (gezondheidsmedewerkers) of zelfs voor iedereen met bijbehorend vaccinatietoegangsbewijs.

Een voorbeeld van iemand die zich publiekelijk uitspreekt is Jorine Hammink, arts en specialist ouderengeneeskunde. In de uitzending van Blckbx van woensdag 18 januari jl sprak zij ernstige bedenkingen uit met betrekking tot de gevolgen van deze wetsaanpassing voor het naleven van de artseneed.

 

Haar collega dr. Jona Walk heeft eind vorig jaar ook openlijk stelling genomen tegen invoering van deze wet.

 

Een brief waarin we onze medische bezwaren uiten stuurden wij als Collectief ook aan alle leden van de Eerste Kamer. Daarnaast heeft de Biomedische Rekenkamer ook een brief met haar zorgen aangeboden aan de Eerste Kamer en hebben talloze mensen dit individueel gedaan.

De langere evaluatie van dit wetsvoorstel met een of twee expertsessies in de Eerste Kamer laat zien dat het wel degelijk zin heeft je publiekelijk uit te spreken. Het Artsen Collectief steunt iedereen die dit weloverwogen, onderbouwd en vreedzaam doet.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.