dec 22, 2021

Zelfzorg Covid-19 verliest kort geding. Hoe nu verder?

dec 22, 2021

Afgelopen maandag deed de rechter uitspraak in het kort geding dat de Algemene Nederlandse Burger Bond (ANBB) samen met twee huisartsen, meerdere patiënten en nabestaanden had aangespannen tegen het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). Inzet was het mogen voorschrijven van Ivermectine door huisartsen, waardoor zij patiënten met Covid-19-infecties kunnen behandelen in een vroeg stadium van de ziekte. Doordat de richtlijn van het NHG tegen gebruik van Ivermectine en andere vormen van vroegbehandeling adviseert, kan de inspecteur een arts die Ivermectine voorschrijft een hoge boete opleggen, wat ook daadwerkelijk gebeurt. De ANBB hoopte de NHG-richtlijn te kunnen veranderen, maar de rechter stelde hen in het ongelijk. Kort gezegd ziet de rechter geen aanleiding om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van de richtlijn-procedure van het NHG. We vroegen Evert de Blok, voorzitter van de ANBB, om een reactie.

Ben je teleurgesteld?

Ja, ik ben enigszins teleurgesteld. We hadden sterke argumenten en de rechtszitting was goed verlopen. De rechter was uitstekend geïnformeerd en leek aan te sturen op een compromis, waarbij Zelfzorg Covid-19 en het NHG samen een wetenschappelijk onderzoek zouden opzetten. Dat zou de beste uitkomst zijn geweest, maar het liep anders. Ik had er zelf wel rekening mee gehouden dat het heel moeilijk zou worden om een beroepsvereniging bij te sturen via een gerechtelijke procedure.

Is het juridische gevecht nu over?

In het bericht op rechtspraak.nl werd bijna de hint gegeven om meer nadruk te leggen op de mate van zorgvuldigheid bij de totstandkoming van de richtlijn. Onze advocaten studeren nu nog op de haalbaarheid van een hoger beroep. Ik wacht eerst af wat zij er over zeggen.

Is het NHG dan niet zorgvuldig bij de ontwikkeling van hun richtlijn?

Wat wij het NHG verwijten, is dat zij slechts een selectie van het wetenschappelijk onderzoek over Ivermectine toelaten. Het NHG laat zich leiden door het algoritme van MAGIC Evidance Ecosystem Foundation, dat wereldwijd talloze andere beroepsverenigingen aanstuurt bij hun richtlijnontwikkeling en nauw samenwerkt met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). In dit algoritme komt maar een selectie van de onderzoeken naar Ivermectine voor, vooral de minder gunstige studies. Hierdoor kunnen het NHG en alle andere beroepsverengingen claimen dat er onvoldoende bewijs is voor de werkzaamheid van Ivermectine en dat de Wereld Gezondheidsorganisatie er net zo over denkt.

Op 14 december zijn jullie bij het NHG geweest voor gesprek. Hoe is dat verlopen?

De vertegenwoordigers van het NHG die ons ontvangen hebben waren professioneel en erg hoffelijk. Ze zeggen ook gewoon dat wij goed werk doen met het helpen van mensen, maar dat een richtlijn een andere zaak is. We hebben met het NHG de afspraak gemaakt dat wij vijf Ivermectine-studies zullen aanleveren, die zij gaan bestuderen. Daarna gaan we met elkaar in debat. We hebben Dr. Tess Lawrie bereid gevonden om bij het debat aanwezig te zijn. Zij is een topexpert op het gebied van Ivermectine. Ik maak me geen illusies, ook als het debat goed verloopt zal het NHG niet hun MAGIC-appabonnement opzeggen. Het gaat er wel om dat er een inhoudelijke discussie plaatsvindt over het gebruik van Ivermectine als vroegbehandeling bij een Covid-19 infectie.

Gaan jullie zelf nog onderzoek doen?

We hebben het NHG gevraagd om met hulp van hun netwerk een gedegen wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Dat hebben zij geweigerd. Zij zeggen: ga maar zelf onderzoek doen en dan zullen wij dat wel beoordelen. Het kost echter nogal wat om een onderzoek op te zetten dat de hoogste toets kan doorstaan. Als het gaat om Ivermectine ligt de drempel heel hoog. Het argument dat je ten tijde van een pandemie soepel moet omgaan met de criteria gaat blijkbaar alleen op voor de vaccins, maar niet voor de vroegbehandeling, zo zien we iedere keer maar weer. Niettemin gaan we zelf onderzoek verrichten, de apothekers verzamelen nu al de data van patiënten die zich melden via de website van Zelfzorg Covid-19.

Geeft de uitspraak reden om te stoppen met zelfzorgcovid19.nl?

Totaal niet. Voor de mensen die Covid-19 krijgen is er nu helemaal geen behandeling beschikbaar, behalve wachten tot je ziek genoeg bent om opgenomen te worden. Eigenlijk laat de overheid deze mensen aan hun lot over. De regering hamert op boosters, terwijl vaccins preventief bedoeld zijn; niet als behandeling. Als je ziek wordt, waar moet je dan naar toe? Wij voldoen slechts aan de vraag van zieke mensen en de artsen die hen willen behandelen, in een stadium waarin je nog een ziekenhuisopname kan voorkomen. Er is een misvatting dat Zelfzorg Covid-19 alleen voor ongevaccineerden zou zijn, want ook mensen die de prik hebben gehad krijgen Covid-19. Wij helpen iedereen zonder onderscheid en gaan daarmee door, we gaan niet stoppen.

Kunnen jullie de vraag aan?

De groei gaat hard, maar we kunnen het aan. Er zijn nu vijftien huisartsen bij ons aangesloten, gisteren hebben we drie nieuwe kandidaten mogen verwelkomen. Voorlopig zullen we doorgroeien. Komende zaterdag verschijnt een uitgebreid artikel over Zelfzorg Covid-19 in de kerstuitgave van De Andere Krant. Daar zal ons behandelprotocol worden besproken. In de wetenschappelijke literatuur vindt ook een kentering plaats, een artikel dat gisteren verscheen in Nature over de vijf werkingsmechanismen van Ivermectine is daar een goed voorbeeld van.

Verwacht je nog een reactie van de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ)?

Wij houden ons aan de wet en we hebben geen tuchtklachten. Onze strategie is om zo hard te groeien dat het ondoenlijk is om ons nog te controleren, als een dijk die doorbreekt. In de maand december zijn er al meer dan 600 Ivermectinerecepten uitgestuurd en dit aantal groeit met 20 tot 50 per dag. Gaat de Inspectie bij al die patiënten langs om te kijken of Ivermectine om de juiste reden is voorgeschreven? En volgende week opnieuw bij een paar honderd  nieuwe patiënten? Ja, als ze willen kunnen ze een boete opleggen. Voor dat geval hebben we een boetegarantiefonds opgezet. Een weldoener heeft toegezegd de boetes te betalen. Waar het plafond ligt mag ik niet zeggen, maar het is genoeg om onze huisartsen gerust te stellen.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.