DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 42.928 vrienden
  • waarvan 2.713 geverifieerde medisch professionals

Gok niet met je gezondheid.
Bescherm jezelf met informatie.

Het Artsen Collectief is voor het vaccineren op vrijwillige basis van alleen de Covid-vatbaren, met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. De huidige overheidsstrategie om de gehele bevolking te vaccineren ondersteunen wij niet.

Een coronaprik als je jong en gezond bent? Lees hier de 8 redenen om jezelf de prik, voorlopig, te besparen.

Download de flyer

1. Je hebt het vaccin niet nodig

Van een infectie met Covid-19 krijgen mensen met een normale afweer meestal geen of slechts milde klachten. Als gezonde jongvolwassene heb je een coronaprik niet nodig.
G

Met alle vrees voor het coronavirus die ons dagelijks via de media bereikt is het goed om te bedenken dat het grootste deel van de bevolking (ongeveer 80%) geen enkele klacht zal ontwikkelen na een besmetting met het SARS-CoV-2-virus. De rest krijgt lichte of matige griepklachten en slechts 5% wordt zo ziek dat een ziekenhuisopname nodig is. Jonge mensen hebben een krachtig eigen afweersysteem. Zij zijn goed bestand tegen griepvirussen, waaronder het coronavirus.

Voor de mensen onder de 40 jaar die ziek worden, is de sterftekans ongeveer 0,001%.  Dat wil zeggen dat één op de honderdduizend mensen na een infectie met het SARS-CoV-2-virus zal overlijden. Dit risico is vergelijkbaar met de kans om te overlijden door het gewone griepvirus (influenza). Met de Oxford-rekentool kan je voor jouw eigen situatie berekenen wat de kans is op ziekenhuisopname en overlijden door Covid-19. Aan de vragen is af te leiden wat mensen kwetsbaar maakt bij een corona-infectie, zoals overgewicht of hart- of longziekten.

Kan het vaccin een corona-infectie bij jou voorkomen? Ja dat kan, maar de vraag is hoe effectief dat gebeurt. De effectiviteit van een vaccin kan je bepalen door te berekenen hoeveel mensen je moet vaccineren om bij één persoon een corona-infectie te voorkomen. Afhankelijk van het merk vaccin moeten tussen de 170 en de 250 mensen zich laten vaccineren om bij één persoon een corona-infectie te voorkomen. Dit is dus een bescheiden effect.

Hoe zit het dan met de claims van de fabrikanten dat hun vaccins bijna volledige bescherming geven? Zo claimt Pfizer–BioNTech 95% bescherming, Moderna–NIH claimt 94% bescherming tegen infectie. Deze claims zijn de zogeheten ‘relatieve bescherming’, als je aan de hand van hun onderzoek de gevaccineerden vergelijkt met de ongevaccineerden. In de praktijk verruil je de ene minieme kans voor de volgende. De absolute kans op een infectie neemt slechts met 0,84 – 1,3% af door vaccinatie en waarschijnlijk is de bescherming nog lager. De vaccins zijn namelijk ontwikkeld voor de vroege variant van het virus (Wuhanstam, 2019) maar het corona-virus dat nu heerst, heeft door voortdurende mutatie een nieuwe vorm gekregen, waar de vaccins minder goed tegen beschermen. De claims van de fabrikanten zijn bovendien gemaakt op basis van een meting vlak na vaccinatie, als de bescherming nog hoog is. Inmiddels is bekend dat de bescherming na vaccinatie afneemt. Hoe meer tijd er zit tussen vaccinatie en besmetting, hoe groter de kans op ziek worden.

2. Je hoeft het niet te doen voor de ander

Mensen die zich door ziekte of ouderdom kwetsbaar voelen, kunnen zichzelf laten vaccineren als zij daar voor kiezen. Jij kunt aan hun veiligheid niet bijdragen door je te laten vaccineren. Door nieuwe coronavarianten en afnemende bescherming is het bereiken van groepsimmuniteit niet haalbaar door middel van vaccinatie.
G

Vaccineren doe je alleen voor jezelf, om de kleine kans dat je ernstig ziek wordt, nog kleiner te maken. Het doormaken van een natuurlijke infectie zal bij gezonde jongvolwassene doorgaans mild verlopen en geeft ook afweerstoffen tegen het coronavirus, zonder dat er een vaccin aan te pas komt. De immuniteit die je opbouwt na een natuurlijke corona-infectie is niet alleen gericht tegen het spike-eiwit, maar tegen veel meer ewitten van het coronavirus. Natuurlijke immunteit geeft een langdurige, effectieve bescherming tegen een nieuwe infectie. Als je eenmaal afweerstoffen hebt tegen Covid-19, draag jij je steentje bij aan de groepsimmuniteit.

Dit is anders na vaccinatie. De afweer die je opbouwt door vaccinatie neemt in de loop van de tijd af en beschermt minder goed tegen varianten. Met de huidige vaccins zal het niet lukken om groepsimmuniteit op te bouwen. Als jij je laat vaccineren draagt dat dus niet noemenswaardig bij aan het beschermen van een ander.

3. Vaccineren levert je geen extra vrijheid op

Je hoort dat de maatregelen niet meer nodig zijn als voldoende mensen zich zouden laten vaccineren, maar dat komt keer op keer niet uit. Toekomstige maatregelen zullen ook gaan gelden voor gevaccineerden.
G

Afgelopen zomer blies de regering het festivalseizoen af na een piek in de positieve PCR-testen. Die piek was te verwachten, omdat de honderdduizenden reizigers en festivalbezoekers verplicht werden om zich te laten testen. Als er veel wordt getest bij gezonde mensen terwijl het virus weinig voorkomt, tellen de foutjes (vals-positieven) bij elkaar op en overstijgen zelfs de echte gevallen van Covid (werkelijk-positieven). De regering stelde de positieve testuitslagen gelijk aan besmettingen, alsof die reizigers en festivalbezoekers ook allemaal ziekteverschijnselen zouden hebben. De piek van afgelopen zomer leidde niet tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames vanwege Covid-19, ondanks de OMT-voorspelling dat dit zou gebeuren. Deze geschiedenis onderstreept nogmaals de beperkte waarde van de PCR-test en de extreme gevolgen die hij desondanks kan hebben. Want als de regering in een volkomen rustige Covid-situatie al zulke ingrijpende besluiten maakt, hoe moet dat straks als het griepseizoen begint? Waarschijnlijk zien we in het najaar veel meer infectieziekten dan normaal omdat de natuurlijke afweer door de afstandsmaatregelen te weinig is geprikkeld. Zal de samenleving open blijven als de ziekenhuizen weer meer patiënten opnemen?

Denk weer terug aan hoe het begon. Het coronabeleid van de regering was gebaseerd op solidariteit. Als samenleving zouden we “samen corona onder controle krijgen”. De praktijk van anderhalf jaar corona was echter minder lieflijk: censuur, avondklok, reisbeperkingen, toegangspasjes, een samenscholingsverbod en non-stop-promotie van vaccins. Wat daar bij is gekomen is de afname van de privacy en het opgeven van de lichamelijke integriteit. Veel burgers maken zich zorgen over deze ontwikkelingen, maar richten hun pijlen op de verkeerde. Zij worden tegen elkaar uitgespeeld, door ‘de ander’ (de ongevaccineerde) als een gevaar voor te spiegelen.

Hoe zal het dit najaar gaan? In toenemende mate zal blijken dat gevaccineerden ook het coronavirus verspreiden waardoor deze als een besmettingshaard behandeld zullen worden, alsof zij ongevaccineerd zijn. In het nieuwste protocol van het Amerikaanse CDC, zeg maar de Amerikaanse RIVM, is alvast opgenomen dat gevaccineerde mensen een mondmasker moeten dragen en zich ook moeten laten testen na contact met een besmet persoon. Het zal niet bij een eenmalige vaccinatie blijven, verschillende overheden willen ‘booster’-vaccins geven dit najaar. Israel beschouwt gevaccineerde inwoners als ongevaccineerd, als zij niet hun ‘booster’-vaccinatie hebben gehaald.

Ondertussen heeft in eigen land demissionair minister Hugo de Jonge al gesproken over een halfjaarlijks vaccin, en om de daad bij het woord te voegen heeft hij vaccins ingekocht voor 2022 en 2023. OMT-lid Menno de Jong pleit zelfs voor lockdowns vanwege andere luchtwegvirussen, zoals het RS-virus. Dat is een verstrekkende uitspraak van iemand met veel invloed. Maar wat nodig is, is precies het omgekeerde van wat dit OMT-lid beweert: wij hebben onze bewegingsvrijheid nodig om onze afweersysteem gezond te houden. Als we accepteren dat het zo doorgaat komen we in een vicieuze cirkel terecht waarbij onze gezondheid door de maatregelen achteruit gaat, wat dan als argument wordt gebruikt om onze vrijheden verder te beknotten.

Verschillende Scandinavische landen zien dit in en hebben hun coronabeleid volledig omgegooid. Denemarken, Noorwegen en IJsland hebben alle maatregelen afgeschaft. De rationale, veilige keuze voor het coronabeleid blijft in het debat in Nederland onderbelicht.

4. De coronaprik kan gevaarlijke bijwerkingen geven

We weten nu meer van de bijwerkingen op de korte termijn: allergische reacties, hartontstekingen en zelfs overlijden. De kans op blijvende schade is klein, maar niet nul. Waarom zou je dus het risico op bijwerkingen lopen?
G

Vaccins hebben bijwerkingen. Dat is niet noodzakelijkerwijs verkeerd, sommige bijwerkingen duiden er op dat het immuunsysteem reageert, wat uiteraard de bedoeling is. De meest gangbare bijwerkingen na een coronavaccin zijn hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, pijnlijke prikplek, koorts, misselijkheid en/of gewrichtspijn. Deze zijn meestal na een paar dagen voorbij, maar het vaccin kan dus al meer klachten geven dan de meeste jongvolwassenen na een infectie met Sars-CoV-2 zullen ontwikkelen.

De kans is klein, maar soms word je wel echt ziek van een vaccin. Zo zijn kort na coronavaccinatie ernstige allergische reacties (‘anafylactische shock’) gemeld, naast onder meer verlammingen, vorming van bloedstolsels, oogproblemen en zelfs overlijden.

Jonge mensen lijken na vooral hun tweede Pfizer-prik een verhoogde kans

te hebben op hartontsteking (myocarditis) en een ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Eind juni liet de CDC (Amerikaanse RIVM) een verklaring uitgaan dat er een “waarschijnlijk verband” bestaat tussen de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) en myocarditis/pericarditis bij tieners en jongvolwassenen. Vooral jongens hebben een verhoogd risico: in de groep 12 tot 17 jaar waren op 11 juni zo’n 66 meldingen bekend per miljoen doses van het tweede Pfizer- of Moderna-vaccin. Dat is één geval per vijftienduizend tweede prikken. Myocarditis is een ernstige bijwerking, die kan leiden tot hartspierverval en blijvende hartschade. Bij jonge vrouwen komen veel meldingen voor van problemen met de menstruatie.

5. De langetermijneffecten van de coronavaccins zijn onbekend

Van de huidige coronavaccins is niet bekend wat de bijwerkingen kunnen zijn op de lange termijn.
G

Het onderzoek naar de bijwerkingen van de coronavaccins is nog nauwelijks op gang gekomen. Een van de eerste hobbels is om alle bijwerkingen goed te registreren, maar dat gebeurt onvoldoende, zelfs bij de meest ernstige. De opvallende achtergrondsterfte bij de 65-80-jarigen, een groep met een hoge vaccinatiegraad, was niet terug te zien in een navenant aantal meldingen bij het Lareb, het centrum waar overlijden na vaccinatie verplicht gemeld hoort te worden vanwege de voorwaardelijke toelating van de coronavaccins.

Wat de coronavaccins voor effecten zullen hebben over een jaar, over vijf jaar, of nog langer, weten we niet. Het is nooit onderzocht. Wat we wel kunnen stellen is dat wie nu een vaccin neemt, deelnemer is aan een medisch experiment waarvan de uitkomst onzeker is.

Veel onderzoekers maken zich zorgen, nu blijkt dat de spike-eiwitten die het vaccin laat produceren door het lichaam, op zichzelf al schadelijk blijken te zijn. En bovendien niet in de prikplaats in de schouder blijven, maar terecht kunnen komen in andere weefsels, zoals de hersenen en de eierstokken. Zullen die weefsels aangetast raken?

De Canadese immunoloog/vaccinoloog dr. Byram Bridle was één van de eerste onderzoekers de er op wees dat de mRNA-vaccins niet op de injectieplaats in de schouder blijven. Op basis van aanvullend feitenmateriaal concludeerde hij dat de vaccininhoud zich door het lichaam verspreidt, zoals naar de hersenen, de milt, de lever, de bijnieren en de eierstokken. Hij vindt dat onderzocht moet worden of ook op de andere plekken spike-eiwitten worden aangemaakt, want dat onderzoek is nooit gedaan. Hij vindt dit belangrijk omdat intussen duidelijk is dat het spike-eiwit méér is dan een antigeen en zelf schade kan aanrichten.

6. Corona-vaccins hebben een noodvergunning

De corona-vaccins zijn met grote haast ingevoerd. De fabrikanten van de vaccins hebben slechts een voorlopige vergunning gekregen. Zij mogen hun eigen producten keuren en hoeven pas eind 2023 met een verslag te komen.
G

Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft het Pfizer-vaccin (‘Comirnaty’) een tijdelijke en voorwaardelijke goedkeuring verleend vanwege de veronderstelde noodsituatie. Dit betekent dat “aanvullend bewijs over de baten” moet worden afgewacht. Pas in december 2023 moet de producent het laatste klinische onderzoeksrapport indienen over de werkzaamheid en veiligheid van Comirnaty. Daarmee is het een experimenteel vaccin, want de onderzoeksfase is nog niet afgerond.

In de onderzoeken die tot nog toe zijn gedaan werden mensen uitgesloten van deelname bij bepaalde aandoeningen, bijvoorbeeld als ze al eerder Covid-19 hadden doorgemaakt. Verder viel op dat Pfizer alle proefpersonen uit hun controlegroep inmiddels heeft gevaccineerd. Dit is vreemd, omdat zonder controlegroep de eventuele schade als gevolg van vaccinatie niet goed kan worden onderzocht.

De Nederlandse overheid heeft de coronavaccins al toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma, dat verder uitsluitend bestaat uit vaccins met een volledige EMA-goedkeuring, geen ‘noodvergunningen’. Het Pfizer-coronavaccin neemt daarmee een uitzonderingspositie in. Het is belangrijk je dit te realiseren. Vooral omdat dit vaccin is gebaseerd op een nieuwe techniek, net als het vaccin van Moderna: het zijn zogenaamde ‘boodschapper-RNA’-vaccins (‘messenger-RNA’-vaccins ofwel mRNA-vaccins).

Bij de mRNA-techniek wordt een stukje van de genetische code van het coronavirus na de injectie opgenomen door de lichaamscellen, waardoor die worden aangezet tot het maken van virale, lichaamsvreemde spike-eiwitten. Dat zijn die uitsteeksels aan de buitenkant van het coronavirus. Het immuunsysteem herkent vervolgens deze spike-eiwitten als ‘indringer’, en leert zo ook het virus te herkennen. Dat deze relatief nieuwe techniek gebruikt wordt voor massavaccinatie, houdt een risico in. Dat heeft minister Hugo de Jonge in november 2020 onderkend, in een Kamerbrief over aankoop van Covid-19 vaccins: “Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins gemaakt zijn, is een risico.” De lange termijn gevolgen zijn nog onbekend.

7. Er is geen vrije informatie-uitwisseling over vaccins en de behandeling van coronapatienten

Om een besmettelijke ziekte te kunnen bestrijden is het noodzakelijk dat dokters en andere deskundigen hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Een vrije uitwisseling werkt als een filter: de beste ideeën blijven overeind, minder goede ideeën verdwijnen. Bij het coronadebat wordt dit mechanisme verstoord door verscherpte controle van overheden en censuur door bedrijven als Twitter, Facebook en LinkedIn.
G

Toen de coronapandemie werd uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in januari 2020, moest de wereld snel met een antwoord komen. Alle hulp is dan welkom, zou je denken. Dat bleek anders te liggen. Een open debat over de corona-aanpak werd verstoord door censuur en door de overheid.

Het verhaal van huisarts Rob Elens illustreert dit probleem in een notendop. Begin 2020 behandelde Elens een tiental Covid-19-patiënten succesvol met de combinatie van hydroxychloroquine en zink. Deze bevinding wilde hij delen met zo veel mogelijk collega’s. Hij zette een filmpje op YouTube, dat prompt werd verwijderd omdat het “desinformatie” zou bevatten. Elens had precies beschreven hoe hij te werk was gegaan. Hij had er bij verteld dat het om een experimentele vroegbehandeling ging, bij gebrek aan een werkzaam alternatief. Hij werkte nauw samen met een apotheker. Hij had geen financieel belang, hij wilde alleen zoveel mogelijk patiënten helpen. Artsen of anderen die het niet met hem eens waren stond het vrij om te reageren.

Elens vocht de censuur van YouTube tevergeefs aan bij de rechter. Hij werd in het ongelijk gesteld, omdat volgens de rechter zijn “uitlatingen onjuiste informatie bevatten”, wat zoveel wil zeggen dat zijn adviezen buiten het RIVM- (onderzoek)-protocol vielen. Ook ontving hij een boete van de Inspectie Jeugd- en Gezondheidszorg (IGJ), omdat hij patiënten buiten de richtlijnen had behandeld.

Bijna anderhalf jaar later bestaat er nog altijd geen vroegbehandeling bij een corona-infectie, dat wil zeggen een medicijn dat de huisarts kan geven in een fase dat een ziekenhuisopname nog voorkomen kan worden. De vraag is of dat anders was geweest als overheden en de grote socialemediabedrijven niet elke behandeling die buiten de richtlijnen valt, proberen te onderdrukken. Het Artsen Collectief heeft de censuur aan den lijve ondervonden toen het van LinkedIn werd verwijderd. Huisartsen die gebalanceerde (dus ook kritische) informatie geven over vaccins, ontvangen van de Inspectie brieven met aantijgingen dat zij patiënten zouden “intimideren”.

Waarom is een vrije uitwisseling van informatie essentieel voor de veiligheid van vaccins? Dat is omdat het debat tussen dokters en andere deskundigen  de problemen uit het systeem haalt: het is een zuiverend mechanisme. In een vrije uitwisseling kunnen ook alternatieve oplossingen naar voren komen. Als dit mechanisme door verboden buiten werking wordt gesteld, blijven problemen zoals bijwerkingen van vaccins mogelijk te lang bestaan. Ook komen geen andere oplossingen naar voren, zoals vroegbehandeling bij zieke coronapatiënten in plaats van massavaccinatie van alle inwoners.

8. Schade is voor eigen risico

Als jij door bijwerkingen van de coronaprik ziek of beperkt raakt, is er niemand die jij verantwoordelijk kan stellen. De vaccinproducenten zijn namelijk contractueel gevrijwaard van aansprakelijkheid waardoor eventuele schade voor eigen rekening is. Ook de overheid zal je waarschijnlijk niet compenseren.
G

Wie (blijvende) schade oploopt door het coronavaccin, kan niemand aansprakelijk stellen. De producenten van de coronavaccins zijn gevrijwaard van aansprakelijkheidsstelling door overheden. Ook bij de Nederlandse overheid is waarschijnlijk weinig te halen. Dit heeft het fiasco met het Mexicaanse griepvaccin (‘Pandemrix’) wel geleerd, dat in 2009 razendsnel op de markt kwam, net als nu gebeurde met de huidige coronavaccins. Destijds werd het Mexicaansegriep-vaccin ook sterk gepromoot met een angstcampagne. Achteraf bleek het vaccin helemaal niet nodig. Na de vaccinatiecampagne met Pandemrix traden ernstige bijwerkingen op. Zo ontwikkelden sommige kinderen na vaccinatie narcolepsie, een invaliderende neurologische slaapziekte. Het was een bijwerking die pas gaandeweg aan het licht kwam. In 2011 constateerden Zweedse wetenschappers dat narcolepsie vaker voorkomt bij kinderen die Pandemrix kregen. Mede daarom gaf minister Schippers van VWS in 2014 opdracht om – zonder erkenning van aansprakelijkheid – tot een schikking te komen. In 2018 reserveerde het kabinet 5 miljoen euro als schadevergoeding voor enkele van de ‘narcolepsie-kinderen’. Veel mensen leven in de veronderstelling dat de ouders in datzelfde jaar zijn gecompenseerd. Dat is niet zo. In het boek ‘Griep’ schrijft epidemioloog en voormalig huisarts dr. Dick Bijl: “Hoewel de Staat aansprakelijkheid heeft afgewezen, zijn de door Beer advocaten gepresenteerde dossiers door deskundigen van de Staat beoordeeld en is de Staat bereid om in een aantal van deze dossiers na te gaan of tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen (in de zin van een financiële tegemoetkoming). Dat overleg is nog altijd gaande en zal vermoedelijk niet op korte termijn zijn afgerond.” Bij ons weten is anno 2021, twaalf jaar na toediening van de vaccins, nog geen financiële compensatie uitgekeerd.

Lees ook het artikel: ‘Staat iemand die vaccinatieschade oploopt er alleen voor?’

Meer lezen over onze overwegingen omtrent vaccinatie kijk dan op onze onderbouwingspagina.

Disclaimer: Houd de nieuwspagina van onze website in de gaten voor mogelijke wijzigingen en updates.

Hoe jij een bijdrage kunt leveren