mei 12, 2023

Coronavaccin spike-eiwit kan de bloedvaten in het oog langdurig beschadigen

mei 12, 2023

Een recente peer-reviewed retrospectieve cohortstudie waar meer dan 700.000 gevaccineerde en 700.000 gematchte ongevaccineerde Amerikanen (1) toont aan dat vaccinatie met coronavaccins een langdurig verhoogd risico vormt op occlusie – afsluiting – van het netvlies. Dit is een aandoening waarbij het zicht wordt verminderd door lekkage van de bloedvaten in het netvlies, waardoor bloedstolsels het zicht verminderen.

Gevaccineerden hadden een twee keer zo hoog relatief risico voor deze aandoening. Het risico was hoger na vaccinatie met het Janssen DNA vaccin, maar langduriger met de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna.

De auteurs schrijven:

Het risico op retinale vasculaire occlusie nam significant toe gedurende de eerste 2 weken na vaccinatie en hield aan gedurende 12 weken. Bovendien hadden personen met een eerste en tweede dosis BNT162b2 [Pfizer] en mRNA-1273[Moderna] een significant verhoogd risico op retinale vasculaire occlusie 2 jaar na vaccinatie

De bloedstolsels die de occlusie veroorzaken kunnen afkomstig zijn uit de bloedcirculatie van het hart, aorta, halsslagaders en uiteindelijk de bloedvaten die de ogen bedienen.

Cardioloog Dr. Peter McCullough concludeerde in 2020 al samen met de FDA-arts Dr. Zhang dat het SARS-CoV-2 virale spike-eiwit de binnenkant van de bloedvaten beschadigde en daardoor bloedstolsels veroorzaakte (2). Dit komt voor bij ernstige COVID-19, waarbij er veel viraal spike eiwit in het bloed terecht kan komen.

Het oog is een venster naar het bloedvaatstelsel

De arts schrijft in zijn substack:

Het oog is een venster naar het bloedvaatstelsel. Al met al leiden deze gegevens tot de overtuigende conclusie dat massale vaccinatie bij sommige ontvangers aanhoudend, cumulatief vaatletsel heeft veroorzaakt dat al minstens twee jaar aanhoudt.

Deze gegevens voorspellen een toename van niet-fatale en fatale gebeurtenissen geassocieerd met progressieve atherosclerotische cardiovasculaire ziekte, waaronder: 1) myocardinfarct (hartaanval), 2) beroerte 3) perifere vasculaire ziekte met systemische embolie, 4) kritieke ischemie van ledematen met amputatie.

Bovendien zijn ontvangers van vaccins waarschijnlijk over het algemeen hypercoaguleerbaar en zijn ze bevattelijker voor veneuze trombo-embolie als gevolg van onder andere chirurgie, langdurige immobiliteit, en oestrogeengebruik.

Hij heeft aanbevelingen voor patiënten en artsen:

  1. Gevaccineerde patiënten met diabetes mellitus moeten waakzaam zijn en onmiddellijk naar een oogarts gaan voor een netvliesonderzoek bij visuele symptomen,
  2. Artsen en hun patiënten moeten gespitst zijn op detectie en behandeling van atherotrombotische aandoeningen in de coronaire en systemische vasculatuur.

Vaccineren toch een goed idee?

Voorstanders van vaccinatie kunnen aanvoeren dat vaccinatie juist ernstige Covid-19 kan voorkomen – met de daardoor veroorzaakte bloedstolsels – en dat daarom vaccinatie tegen Covid-19 per saldo toch een goed idee is.

Dit is echter onjuist. In de eerste plaats werd gedurende 2020 al snel duidelijk dat het risico van het SARS-CoV-2-virus op overlijden, en dus ook op ernstige Covid-19, zeer sterk leeftijdsafhankelijk was, een conclusie die in de jaren daarna alleen maar is bevestigd en verfijnd.

Bij een milde  infectie komen er geen grote hoeveelheden spike eiwit in het bloed, omdat het virus wordt bestreden door het immuunsysteem van de luchtwegen. In tegenstelling hiermee komt bij vaccinatie het vaccin (eigenlijk een pro-vaccin) wel in de bloedbaan terecht (o.a. 3), en in grote hoeveelheden als er een onbedoelde intravasculaire injectie heeft plaatsgevonden. In het Nederlandse vaccinatieprotocol wordt helaas niet met aspiratie geprobeerd om onbedoelde injectie in de bloedbaan te voorkomen.

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en aanwijzingen voor risico’s tijdens de zwangerschap en onbekendheid met de langetermijnrisico’s van de genetische vaccins voor het kind.

Referenties: 

  1. Li, JX., Wang, YH., Bair, H. et al. Risk assessment of retinal vascular occlusion after COVID-19 vaccination. npj Vaccines 8, 64 (2023). https://doi.org/10.1038/s41541-023-00661-7
  2. Zhang J, Tecson KM, McCullough PA. Endothelial dysfunction contributes to COVID-19-associated vascular inflammation and coagulopathy. Rev Cardiovasc Med. 2020 Sep 30;21(3):315-319. doi: 10.31083/j.rcm.2020.03.126. PMID: 33070537.
  3. Fertig TE, Chitoiu L, Marta DS, Ionescu VS, Cismasiu VB, Radu E, Angheluta G, Dobre M, Serbanescu A, Hinescu ME, Gherghiceanu M. Vaccine mRNA Can Be Detected in Blood at 15 Days Post-Vaccination. Biomedicines. 2022 Jun 28;10(7):1538. doi: 10.3390/biomedicines10071538. PMID: 35884842; PMCID: PMC9313234.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.