okt 3, 2021

“Dat kinderen een coronapas nodig hebben om normaal te kunnen leven is absurd”

okt 3, 2021

Nederland worstelt met de coronapas. Dat kinderen ook een QR-code nodig hebben om weer een normaal leven te kunnen leiden, is absurd, betoogt orthopedagoog Hans Koppies in een opinieartikel in het Noordhollands Dagblad en op zijn blogsite.

Kinderen vanaf 13 jaar moeten sinds 25 september een coronapas laten zien voor een kop thee in de kantine, als ze met vrienden naar de bioscoop willen of met hun vader naar het stadion gaan. Zonder dat er wetenschappelijke argumenten aan ten grondslag liggen, moet iedereen van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs tonen om toegang te krijgen tot horeca, evenementen, sportwedstrijden en theatervoorstellingen.

Een lange evolutie heeft homo sapiens toegerust met drie verdedigingslinies tegen infectieziekten: immuunsysteem, gedrag en ratio. Waar het immuunsysteem van kinderen zeer effectief is tegen Sars-CoV-2 is ratio de zwakste schakel gebleken. Kinderen hebben meer te duchten van het coronabeleid dan van Sars-CoV-2.

Kinderen zijn in een Kafkaëske wereld terechtgekomen. Scholen zijn gesloten, sportverenigingen waren ontoegankelijk, mondkapjes moesten op in school. Er kwamen richtlijnen voor sneeuwballengevechten, en uiteindelijk moest een avondklok de bewegingsvrijheid van de jongste generatie verder beperken.

Na anderhalf jaar dwalen in het moeras van niet-wetenschappelijk onderbouwde coronamaatregelen is de coronapas een nieuw dieptepunt. Ik vrees dat Godfried Bomans gelijk had. „Met verstandige dingen kun je halverwege ophouden, absurditeiten echter dienen voltooid te worden, omdat zij geen andere rechtvaardiging dan hun consequent doorzetten bezitten.”

Beperkte rol

Anderhalf jaar aan onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat kinderen een (zeer) beperkte rol spelen in de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2. Over weinig bevindingen is zoveel wetenschappelijke consensus. Kinderen lopen een extreem laag risico bij infectie met SARS-CoV-2. Het overlevingspercentage voor 0-19 jaar is 99.9973 procent. Het immuunsysteem van kinderen is zeer effectief gebleken in het bestrijden van het virus.

Ook de angst voor aanhoudende klachten na infectie (’long covid’) blijkt ongegrond, zoals onderzoek in het Verenigd Koninkrijk overtuigend heeft aangetoond. Allemaal zeer geruststellend voor ouders. Voor het vaccineren van gezonde kinderen is dan ook geen wetenschappelijke rechtvaardiging te vinden naar het oordeel van veel deskundigen.

Na eerder kinderen onnodig angst aangejaagd te hebben tijdens de kinderpersconferentie – „dan worden alle vaders en moeders, alle opa’s en oma’s ziek” – toont demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zich echter een warm pleitbezorger van het inenten van kinderen tegen covid-19, een ziekte waar kinderen minder last van ondervinden dan van een gewone griep.

De Jonge deinsde er zelfs niet voor terug ouders van 12-17-jarigen tegen zich in het harnas te jagen met zijn controversiële uitspraak „als hun ouders het niet willen en zij wel, kunnen ze zelf een afspraak maken bij de GGD”, en zich persoonlijk tot 12-jarigen te richten via TikTok. Deze coronapas voor kinderen is de volgende stap en niets minder dan vaccinatiedwang. Dit terwijl de Gezondheidsraad in haar advies (d.d. 29 juni 2021) duidelijk heeft aangegeven dat het belangrijk is ’om alle vormen van drang te vermijden’ bij kinderen.

Dit demissionaire kabinet heeft met deze maatregel opnieuw laten zien weinig oog te hebben voor de belangen van de jongste generatie. Al eerder luidde het vernietigende oordeel van kinderrechtenorganisatie Kids Rights dat kinderen geen enkele prioriteit hebben gehad in het coronabeleid. Nederland gaf „een uniek slecht voorbeeld” in de wereld met het sluiten van scholen om de ouders te dwingen thuis te werken. Nu worden kinderen opnieuw ingezet als middel, voor een discutabel doel.

Geen bewijs

Opmerkelijk is de houding van de microbiologen, epidemiologen en artsen in het adviserende OMT dat al anderhalf jaar de belangen van de jongste leden van onze samenleving niet heeft meegewogen. Epidemiologisch bewijs voor deze maatregel is er niet. Ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen drager zijn van virus en het virus overdragen, waardoor alle grond onder het idee van een coronapas wegvalt.

Dat maakt „het beheersbaar houden van het aantal infecties” als rechtvaardiging van de coronapas een drogredenering. Opvallend is dat de site van het RIVM aangeeft dat het percentage positieve tests in alle leeftijdsgroepen al maanden een daling laat zien die heeft doorgezet na de start van het nieuwe schooljaar. Het gebrek aan kritische geluiden bij onze volksvertegenwoordigers leidt eens te meer tot de pijnlijke constatering dat Real World Data en wetenschappelijke argumenten te weinig zeggingskracht hebben in de Tweede Kamer.

Lakmoesproef

Om te kunnen floreren hebben kinderen een leefomgeving nodig die hen alle kansen biedt om uit te groeien tot autonome volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Een coronapas voor tieners getuigt niet van het streven naar een zorgzame samenleving. Een coronapas heeft niets met volksgezondheid te maken. In de woorden van Nelson Mandela: „De ziel van een samenleving kan zich niet op een betere wijze openbaren dan door de manier waarop ze haar kinderen behandelt.”

Dit is een lakmoesproef voor onze samenleving. De vraag is of we toestaan dat onze kinderen opnieuw onder de bus gegooid worden. Indachtig de woorden van voormalig rechter van het Britse Hooggerechtshof Jonathan Sumption in een recent interview: „Sometimes the most public spirited thing that you can do with despotic laws like these is to ignore them.” („Soms is het beste dat je als betrokken burger kunt doen met despotische wetten zoals deze, ze negeren”) De keuze is aan u.

Hans Koppies is orthopedagoog en publicist, vader in een gezin met vijf kinderen en hij houdt de blog Pedagoogle bij.

Bron: https://pedagoogle.com/2021/09/25/kinderen-met-coronapas-welkom-in-absurdistan/ 

Meer lezen? Lees ook:

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.