jun 14, 2022

Coronaplannen: Expertteam negeert advies uit zorg en wetenschap

jun 14, 2022

Een expertteam onder leiding van Dhr. Edwin Velzel van pensioenorganisatie PGGM heeft op 10 juni advies uitgebracht over stappen die in de herfst genomen zouden moeten worden in de coronacrisis. In het oog springende adviezen zijn

  • het “opsporen van risicogroepen door de huisarts” voor het aanbieden van vaccinatie,
  • betere verdeling van bedden en
  • thuisbehandeling met zuurstof.

Niets nieuws onder de zon helaas. Het blijkt dat alternatieve plannen van experts uit zorg en wetenschap door het bovengenoemde anonieme expertteam niet werden begrepen en dus ook niet op waarde konden worden geschat. Zo  was dit expertteam bijvoorbeeld niet op de hoogte van succesvolle ervaringen met gespecialiseerde coronacentra in Italië en Groot-Brittanië.

Dr. Eline van den Broek-Altenburg, de in de Verenigde Staten werkzame expert op het gebied van epidemiologie en volksgezondheid, sprak met bovengenoemde Edwin Velzel over mogelijke alternatieve strategieën: “Op elke vraag die ik stelde over de wetenschappelijke basis van zijn retoriek en aannames, bleef het antwoord uit. In het gesprek liet dhr. Velzel duidelijk merken deze alternatieve plannen niet goed te kennen en te snappen.” 

Het Artsen Collectief pleit al geruime tijd voor structurele uitbreiding van de zorgcapaciteit (zie artikel). Helaas is er de afgelopen twee jaar amper geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers en het verlichten van de bureaucratie. Het wekt daarom verbazing, en meer dan dat, als de minister nu zegt dat ic-verpleegkundigen “niet op de verpleegafdeling getoverd” kunnen worden.

Ook lezen we in het advies dat er vooral wordt ingezet op vaccinatie (“maatregel nummer 1”), terwijl we zien dat vaccinatie niet dé oplossing lijkt te zijn. De effectiviteit van de vaccins valt te betwijfelen, ook zullen we kritisch moeten kijken naar de gevolgen van vaccinatie voor bepaalde groepen, zoals jongens en jonge mannen van 16-24 jaar.

Waarom kijken we eigenlijk niet meer naar best practices van landen zoals Zweden?

Het inrichten van een maatschappij met massavaccinatie als dé oplossing om de huidige personeelscrisis in de zorg aan te pakken en het inzetten van schaarse middelen voor herhaalde vaccinaties van niet-kwetsbaren om het endemisch geworden SARS-CoV-2-virus aan te pakken vinden wij onzinnig en onethisch!

We zullen moeten leren leven mét corona en de oorzaken moeten aanpakken die ten grondslag liggen aan deze crisis: het enorme personeelstekort in de zorg, onze consumptiemaatschappij en onze welvaartsziekten. Het Artsen Collectief pleit er daarom voor om nieuwe wegen in te slaan en andere oplossingen een kans te gaan geven.

Meer lezen op www.artsencollectief.nl/hoedanwel

Bronnen:

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.