mei 1, 2024

Informatiebijeenkomst coronavaccinaties en bloedveiligheid

mei 1, 2024

In tegenstelling tot Sanquin ziet het Artsen Collectief signalen die de veiligheid van coronavaccins in ernstig in twijfel trekken. Hierover vond een briefwisseling plaats tussen Sanquin en het Artsen Collectief.

Daarom acht het Collectief het verstandig om:

  • Donorbloed te testen op de aanwezigheid van spike eiwit, mRNA, en verontreinigend plasmide DNA.
  • Vanwege de ontstekingsbevorderende eigenschappen van spike het bloed te testen op ontstekingsfactoren.
  • Een wachttijd te hanteren van minimaal 28 dagen tussen vaccinatie en donatie (momenteel is dat 7 dagen).
  • Bloedontvangers indien mogelijk de keuze te geven tussen gevaccineerd en ongevaccineerd bloed

Naar aanleiding van kritische vragen van donor- en keuringsartsen en andere medewerkers van de bloedbank, organiseerde bloedbank Sanquin vorig jaar een informatiebijeenkomst rond het thema coronavaccinatie en bloedveiligheid. Onder andere waren er vragen over de veiligheid van bloed van gevaccineerden voor ontvangers en over de samenstelling van de mRNA-vaccins. Tijdens deze bijeenkomst bleken er grote meningsverschillen te bestaan over dit onderwerp. Naderhand vond er een briefwisseling plaats tussen het Artsen Collectief en Sanquin.

In dit artikel delen we een aantal voor ons belangrijke, opvallende punten uit de informatiebijeenkomst, informatie op de Sanquin website en de latere schriftelijke reactie van Sanquin op de vragen die wij hen stelden.

Nog steeds onjuiste informatie bij Sanquin

Aanvankelijk werd gedacht dat de stoffen in de coronavaccins lokaal in en rond de bovenarmspier zouden blijven en dat er geen kans was op genetische integratie van de mRNA-vaccins in het menselijk DNA. Deze gedachten bleken echter onjuist..

Op de website van Sanquin staat nog steeds:

De coronavaccins worden in de spier toegediend. De stoffen in het vaccin worden vanuit de plek van injectie meegevoerd naar de omliggende spiercellen en lymfeklieren. De stoffen in het vaccin worden snel in het lichaam afgebroken. Dat is een kwestie van enkele weken.

De spike-eiwitten en antistoffen worden door het eigen lichaam gemaakt. Antistoffen zullen in het plasma van bloed terecht komen en daar maanden aanwezig zijn. Spike-eiwitten worden binnen enkele weken door de dan voldoende aanwezige antistoffen opgeruimd. Heel soms komen spike-eiwitten tijdelijk in plasma voor.

en:

Er is een extreem kleine kans dat afgebroken stoffen van het vaccin of spike-eiwitten in een bloedproduct voorkomen. In het uiterste geval dat die toch aanwezig zijn, gaat het om zodanig minuscule hoeveelheden dat  -als het al een negatief effect zou hebben- de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de bloedontvanger nihil zijn.

In de mRNA-vaccins is het aanwezige mRNA +niet in staat om zich te binden aan menselijk DNA, en kan het daarom ook niet manipuleren.

Voor wat betreft dit laatste punt was geen rekening gehouden met de mogelijkheid van contaminatie met plasmide DNA.

Sanquin: vaccins veilig, effectief en geen reden tot zorg

De informatiebijeenkomst, die ook online voor medewerkers te volgen was, begon met drie presentaties van dr. Vĕra Novotny, medisch directeur bloedbank, Sanquin, dr. Hans Zaaijer, hoofd bloedoverdraagbare infecties, Sanquin en prof. dr. Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie, Amsterdam UMC.

Prof. Van Egmond benadrukte de veiligheid van de mRNA-vaccins voor donoren, dr. Zaaijer presenteerde gegevens waaruit zou blijken dat er geen verhoogde incidentie was van postdonatie problemen bij bloedtransfusies na de invoering van de coronavaccins en relativeerde de mogelijke aanwezigheid van kleine hoeveelheden vaccin-mRNA in de bloedbaan. Dr. Novotny relativeerde de mogelijke risico’s van coronavaccins voor bloedveiligheid door ze te vergelijken met andere gezondheidsrisico’s vanuit de omgeving.

Opvallende uitspraken vanuit Sanquin

De drie presentaties werden gevolgd door een vraag- en antwoordsessie, waarbij zowel vragen vanuit de zaal als vragen online werden beantwoord.

Opvallend was het rotsvaste geloof in de coronavaccins van professor Marjolein van Egmond (“Ik durf er echt mijn hand voor in het vuur te steken dat er nog nooit vaccins zijn geweest die zo goed onderzocht zijn als deze vaccins”) die meende dat de coronavaccins onderzoeksfase I tot en met IV hadden doorlopen. Het voorzorgsprincipe bij deze nieuwe vaccintechnologie werd door de wetenschappelijke leiding van Sanquin vooral weggewuifd. .

Zo zag dr. Hans Zaaijer geen nut in het registreren van de coronavaccinatiestatus van donoren voor onderzoek, omdat er tot nu toe geen negatieve signalen zijn bij ontvangers van bloedproducten vanaf de start van de vaccinatiecampagne.  Ook het meten van spike-eiwit, mRNA of (plasmide-) DNA in donorbloed wordt niet overwogen.

Een aantal opvallende argumentaties volgt hieronder.

Vraag: mRNA-vaccins worden blijkbaar niet beschouwd als experimenteel, maar bij mijn weten is er nooit eerder een vaccin voorwaardelijk toegelaten in een pandemie. Langetermijneffecten zijn vooralsnog niet bekend. Moeten er niet extra voorzorgsmaatregelen worden getroffen naar zowel donoren als ontvangers?

Marjolein van Egmond: Er zijn hele strenge regels voor het goedkeuren van medicijnen. Op een gegeven moment ga je alle fases door. Je hebt je preklinische onderzoek, je dieronderzoek, je fase één, twee, drie, vier onderzoeken. Als die allemaal zijn afgrond en dan gaat het dus naar de EMA in ons geval, of naar de FDA in Amerika, dan komt daar een voorwaardelijke goedkeuring. Dat is altijd zo. En dan vervolgens, in de jaren daarna is een fabrikant nog verplicht om een aantal gegevens op te leveren. Maar op het moment dat al die fasen van onderzoek, dus de fase vier trials, zijn afgerond, dan is het geen experimenteel medicijn meer, want het is dan gewoon voorwaardelijk goedgekeurd. En dat geldt dus voor alle medicijnen. En dat dat nooit eerder is gebeurd in een pandemie heeft er ook mee te maken dat godzijdank de laatste pandemie meer dan 100 jaar geleden was. Dus toen bestond dit gewoon helemaal niet. En nogmaals, bij vaccinatie, omdat juist het principe achter alle vaccinaties hetzelfde is, namelijk, je geeft een boodschap aan het afweersysteem en dan wordt het afgebroken, wordt er ook eigenlijk gewoon altijd, dat is gewoon een soort stelregel, als er dus na drie maanden geen gekke dingen zijn gebeurd, dan is de kans dat die er  daarna nog opeens heel erg onverwachts komen zo extreem klein dat dat eigenlijk gewoon soort van verwaarloosbaar wordt geacht. Dat zien we ook. Er zijn een paar hele zeldzame bijwerkingen gevonden. Die zijn heel snel uiteindelijk opgepikt, en daar zie je van, die zijn of na twee of na drie weken na vaccinatie ontstaan en daarna niet meer. […] Ik durf er echt mijn hand voor in het vuur te steken dat er nog nooit vaccins zijn geweest die zo goed onderzocht zijn als deze vaccins.

Vraag: ik heb  heel veel vragen, maar ik begin er met één. Ik ben donorarts dus ook heel erg bezig met de veiligheid van de donor en de ontvanger. Ik heb hier ook even een vraag over, want voortschrijdend inzicht geeft, dat is in andere tijdschriften gekomen dan wat bijvoorbeeld wat Hans net aangaf, dat die spike eiwitten en mRNA’s veel langer in het bloed kunnen blijven circuleren en ook in organen dan we in eerst instantie dachten. Zou dat niet een goede reden ook al heb je aangeven die dat ze maar een heel klein deel ten opzichte van alle andere mRNA’s in je lichaam hebben zitten, snap ik ook. Maar deze komt toch op een hele andere manier in je lichaam binnen dan die virussen en bacteriën van je eigen microbioom. Dus zou je niet op basis daarvan, voor de veiligheid van de ontvanger, ook op termijn ook voor dingen die je allemaal nog helemaal niet kunt weten hoe wijs je ook bent, die termijn wel [moeten] aanpassen naar 28 dagen? Ook om over vijf jaar te kunnen zeggen: dat was heel verstandig dat we dat gedaan hebben.

Hans Zaaijer: Ik snap wat u bedoelt. Ik snap uw zorg. Ik wil daar proberen op twee manieren antwoord op te geven. Het één is alleen maar het herhalen van mezelf, waarvoor excuus. Ik heb laten zien hoeveel RNA’s in ons lichaam zitten en stond op één klein zinnetje: er zijn op elk moment spike RNA’s van meerdere virussen in ons lichaam aanwezig, nu in uw lijf, in mijn lijf, dus ook al zou het spike-RNA van het vaccin wat langer aanwezig blijven, is dat irrelevant, want die zijn er sowieso, dat is één. Het tweede is een beetje dat principe van we gaan niet iets onderzoeken omdat het zou kunnen, omdat dan het eind zoek is. En daar zit inderdaad het risico in wat u aanstipt: hadden we dat maar geweten, vijf jaar geleden. Maar dat is de onzekerheid waarmee het leven gepaard gaat.

Vraagsteller: Ik had toevallig de bijsluiter van Pfizer zitten lezen en ik zag daar dat er toegevoegde stoffen zijn waarvan niks bekend is, wat het doet op de lange termijn. En ook bijvoorbeeld bij zwangerschap zijn alleen maar observationele gegevens. Ik bedoel er werd gezegd, je kan gewoon borstvoeding geven, terwijl er niks klinisch is onderzocht en wij kijken ook of mensen na een bloeddonatie borstvoeding kunnen blijven geven. En als er een onbekend medicijn is, dan gaan we dat opzoeken in het farmacotherapeutisch kompas en als er staat: halfwaardetijd zus en zo en borstvoeding wel of niet geadviseerd, dan beoordelen wij dat ook: we laten mensen doneren ja of nee. Hebben jullie daar nog naar gekeken?

Marjolein van Egmond: Voor zover ik weet is zijn die vaccins samengesteld uit vetbolletjes, vier soorten vetten, vier soorten zouten, sucrose en een beetje mrna en water om het op te lossen, en dat zijn voor zover ik weet, de ingrediënten van deze vaccins.

Hans Zaaijer: Daar sluit ik mij graag bij aan, en het vaccin is onderzocht en veilig bevonden.

Vraagsteller: Ja, ik zie het hier, maar ik heb geen bril bij, maar oké, het gaat om de hulpstoffen als ALC-0315…

Hans Zaaijer: Nee, ik grijp nu even in, ik snap je zorg, maar ik vind het een beetje oneerlijke manier van debatteren want als ik jou ga voorlezen wat in een plakje cervelaat zit uit de Albert Heijn, op dit niveau, chemisch, dan schrik je je ook dood. Eén streep twaalf, isopropanol vijftien b, gamma, en dan 30, hè, dan heeeee, is dit allemaal onderzocht? Dus ik stel dan voor dat we beginnen met het uitzoeken van alle chemicaliën die in ons voedsel zitten, maar die we elke dag gewoon vrolijk opeten, of die allemaal zijn uitgezocht, en dat we dezelfde benadering in het leven kiezen met de gewone risico’s van hulpstoffen die overigens gewoon zijn goedgekeurd en die in de klinische studies veilig zijn gebleken en die we als gewoon consument in de supermarkt zonder enige zorg voor lief nemen. Begrijp je mijn houding?

Vraagsteller: Ik snap dat wel en ik wil ook niet flauw doen

Hans Zaaijer: want je maakt iedereen bang als je chemische namen van hulpstoffen noemt.

Vraagsteller: Alleen omdat ik die bijsluiter ging lezen en daar staat, bij EMA is het niet bekend maar ze zitten er wel in.

Hans Zaaijer: Hohoho, dat is dan een voorbeeld van een artikel wat we samen door gaan nemen.

Vraagsteller: Dat staat in de bijsluiter.

Hans Zaaijer: Want de EMA heeft het goedgekeurd met de samenstelling van het vaccin zoals voorgelegd aan de EMA. Het kan niet dat de EMA niet weet dat er iets in zit.

Vraagsteller: Nou, je kan gewoon de bijsluiter lezen.

Opmerkelijk is dat ALC-0315, waar de vraag over ging, een lipide is dat gebruikt word om het mRNA (en verontreinigende plasmide DNA) in te verpakken. Deze hulpstof van de Pfizer vaccins is voor het eerst door de EMA voor mensen toegelaten in dit product, waarbij kritische kanttekeningen werden geplaatst. Het is niet op de reguliere wijze getest op zwangerschaps- of reproductieve veiligheid.

Aanpak van het Artsen Collectief in contrast met Sanquin

Het Artsen Collectief ziet, in tegenstelling tot Sanquin, wel signalen die de veiligheid van de coronavaccins in ernstige twijfel trekken. Daarom acht het Collectief het verstandig om donorbloed te testen op de aanwezigheid van spike eiwit, mRNA, en verontreinigend plasmide-DNA. Vanwege de ontstekingsbevorderende eigenschappen van spike zou het bloed ook moeten worden getest op ontstekingsfactoren. Ook zou de wachttijd minimaal 28 dagen moeten zijn tussen vaccinatie en donatie, momenteel is dat 7 dagen. Bloedontvangers zouden, indien mogelijk, een keuze moeten hebben tussen gevaccineerd en ongevaccineerd bloed.

De hele brief die het Artsen Collectief in november 2023 schreef aan Sanquin vind je hier.

Reactie Sanquin

Sanquin maakt en keurt geen vaccins, en verwijst daarom gedetailleerde vragen en opmerkingen over de samenstelling en werking van vaccins door naar fabrikanten en toezichthouders.

Sanquins verantwoordelijkheid omvat de veiligheid van de bloedvoorziening. Op het gebied van inzameling, bewerking en uitgifte van bloedproducten stellen wij vast dat er nog altijd geen melding is gedaan van een nadelig effect van bloedtransfusie bij patiënten dat veroorzaakt werd doordat het gedoneerde bloed afkomstig was van een donor die een coronavaccinatie heeft gehad. Niet bij Sanquin, en niet door Europese bloedbanken bij de European Centre for Disease prevention and Control (ECDC).

Voorts worden bloeddonors met gezondheidsklachten altijd (tijdelijk) uitgesloten voor donatie. Dat is een veiligheidsmaatregel die al tientallen jaren in acht wordt genomen en helpt voorkomen dat ziekteverwekkers in bloedproducten komen.

Dat alles geeft geen concrete aanleiding of houvast voor een gericht onderzoek naar de veiligheid van bloedproducten als gevolg van coronavaccinatie. Een dergelijke concrete aanleiding is wel nodig om überhaupt een onderzoek op te kunnen zetten. Dit was ook het antwoord op het door u aangehaalde verzoek van vijf collega’s in december 2022.

In reactie op uw punt 1:
Onze tekst gaat over het mRNA dat de gewenste afweerreactie opwekt. Het door u aangehaalde manuscript gaat daar niet over, en lijkt ook niet peer reviewed te zijn.

In reactie op uw punt 2:
U haalt teksten aan op sanquin.org, onze website die is gericht op klanten van Sanquin en medische professionals.
De door u geciteerde pagina bevat tekst die Sanquin op de publiekspagina www.sanquin.nlop een eerder moment al had aangepast. Hier vindt u de huidige versie: Coronavaccinatie en gevolg voor bloedtransfusie (sanquin.nl). Dit is ook de pagina waar we in het publieke domein steeds naar verwijzen. In reactie op uw brief hebben we de inhoud op sanquin.org verwijderd en laten doorverwijzen naar sanquin.nl.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.