jan 11, 2023

Spike-eiwit gevonden in bloed van gevaccineerde jongeren met hartspierontsteking

jan 11, 2023

In een onderzoek  onder zestien jongeren (12-21 jaar, gemiddeld 16 jaar, 81% mannelijk) met een hartspierontsteking (myocarditis) na mRNA-vaccinatie tegen Sars-Cov-2, en een controlegroep van 45 gevaccineerde jongeren (12-20 jaar, gemiddeld 15 jaar, 40% mannelijk) zonder hartspierontsteking, werd ongebonden spike-eiwit alleen aangetroffen in het bloed van de gevaccineerden mét myocarditis (1).

Myocarditis en pericarditis zijn bekende ernstige bijwerkingen van de corona-mRNA-vaccins die vooral jongens en jonge mannen treft, meestal na de tweede injectie. Voor deze groep is de kans op myocarditis en pericarditis veel groter door vaccinatie dan door infectie.

Hoewel deze bijwerkingen als zeldzaam te boek staan, is de kans voor jongens of jonge mannen op basis van meldingen geschat op ongeveer 1 op 3000 (0.033%) tot 1 op 6000 (0,017%) of 1 op 10,000 (0.01%)(2). Bij het systematisch volgen van een cohort Thaise jongeren na vaccinatie (prospectief onderzoek) wordt echter in een veel hoger percentage aanwijzingen voor hartschade gevonden, nl 3.5%.

Hoe mRNA-vaccinatie samenhangt met de hartspierontsteking is echter nog niet duidelijk. Een mogelijkheid die voor de hand ligt is dat het spike-eiwit (het viruseiwit dat wordt gecodeerd door het mRNA-vaccin) de boosdoener is, vanwege de bekende ontstekingsbevorderende eigenschappen van dit eiwit op onder andere het hart (3-5), zie ook hier.

In deze nieuwe peer-reviewed studie testen de onderzoekers de aanwezigheid  van het spike-eiwit in het bloed van met Pfizer en Moderna mRNA-gevaccineerde jongeren met of zonder hartspierontsteking. Hierbij werd zowel antilichaam gebonden als “vrij” (niet antilichaam gebonden) spike-eiwit gemeten. In beide groepen werd ongeveer evenveel antilichaam-gebonden spike-eiwit gevonden, maar alleen in de gevaccineerden met een hartspierontsteking was er “vrij” (ongebonden) spike eiwit aanwezig (figuur).

Vrij circulerend spike-eiwit (pg/ml) in myocarditis- (rood) en controle- (blauw) gevaccineerden op verschillende tijden (dagen) na vaccinatie. Uit (1).

De auteurs zijn voorzichtig met de interpretatie van hun vinding, en schrijven dat deze sterke associatie geen oorzakelijk verband hoeft te betekenen. Het past echter goed in het model dat vaccin-veroorzaakte hartontstekingen direct worden veroorzaakt door het spike-eiwit.

Hoewel vaak wordt beweerd dat dit soort hartontstekingen “mild” zijn, kan de nasleep van vaccin-geïnduceerde myocarditis en pericarditis lang zijn. Ook zijn de langetermijngevolgen onbekend. De auteurs schrijven dan ook:

“but long-term outcomes remain to be seen.”

Het Artsen Collectief pleit voor het pauzeren met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen en de onverklaarde oversterfte.

Toch is deze studie van belang, omdat monoclonale antilichamen tegen het originele spike-eiwit, die in het verleden therapeutisch zijn ingezet tegen Covid-19, in dit geval mogelijk kunnen worden gebruikt tegen de toxische effecten van vrij in het bloed circulerend spike.

Zowel artsen als patiënten moeten alert zijn op symptomen die op vaccinatieschade zouden kunnen wijzen.

Referenties

  1. Yonker LM, Swank Z, Bartsch YC, Burns MD, Kane A, Boribong BP, Davis JP, Loiselle M, Novak T, Senussi Y, Cheng CA, Burgess E, Edlow AG, Chou J, Dionne A, Balaguru D, Lahoud-Rahme M, Arditi M, Julg B, Randolph AG, Alter G, Fasano A, Walt DR. Circulating Spike Protein Detected in Post-COVID-19 mRNA Vaccine Myocarditis. Circulation. 2023 Jan 4. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061025. Epub ahead of print. PMID: 36597886.
  2. Ling RR, Ramanathan K, Tan FL, Tai BC, Somani J, Fisher D, MacLaren G. Myopericarditis following COVID-19 vaccination and non-COVID-19 vaccination: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med. 2022 Jul;10(7):679-688. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00059-5. Epub 2022 Apr 11. Erratum in: Lancet Respir Med. 2022 May 10;: PMID: 35421376; PMCID: PMC9000914.
  3. Avolio E, Carrabba M, Milligan R, Kavanagh Williamson M, Beltrami AP, Gupta K, Elvers KT, Gamez M, Foster RR, Gillespie K, Hamilton F, Arnold D, Berger I, Davidson AD, Hill D, Caputo M, Madeddu P. The SARS-CoV-2 Spike protein disrupts human cardiac pericytes function through CD147 receptor-mediated signalling: a potential non-infective mechanism of COVID-19 microvascular disease. Clin Sci (Lond). 2021 Dec 22;135(24):2667-2689. doi: 10.1042/CS20210735. PMID: 34807265; PMCID: PMC8674568.
  4. Lei Y, Zhang J, Schiavon CR, He M, Chen L, Shen H, Zhang Y, Yin Q, Cho Y, Andrade L, Shadel GS, Hepokoski M, Lei T, Wang H, Zhang J, Yuan JX, Malhotra A, Manor U, Wang S, Yuan ZY, Shyy JY. SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. Circ Res. 2021 Apr 30;128(9):1323-1326. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318902. Epub 2021 Mar 31. PMID: 33784827; PMCID: PMC8091897.
  5. Robles JP, Zamora M, Adan-Castro E, Siqueiros-Marquez L, Martinez de la Escalera G, Clapp C. The spike protein of SARS-CoV-2 induces endothelial inflammation through integrin α5β1 and NF-κB signaling. J Biol Chem. 2022 Mar;298(3):101695. doi: 10.1016/j.jbc.2022.101695. Epub 2022 Feb 7. PMID: 35143839; PMCID: PMC8820157.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.