dec 11, 2021

Theo Schetters: “Kinderen vaccineren helpt ons niets verder”

dec 11, 2021

In de Telegraaf van 11 december bespreken twee professionals De Kwestie: ’Is inenten 12-minners een verstandig advies?’. Ruud Coolen van Brakel vindt het inenten van kinderen raadzaam. Prof.dr. Theo Schetters zegt: ‘Niet doen’. Onderstaand publiceren wij het betoog van prof. dr. Theo Schetters dat wij als Artsen Collectief onderschrijven:

“Difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Het zijn ziekten die voor kinderen gevaarlijk kúnnen zijn. Het DKTP-vaccin biedt al decennialang effectieve bescherming. Een goede zaak.
Nu rijst de vraag of het raadzaam is kinderen onder de twaalf jaar te vaccineren tegen een corona-infectie. Reden: het demissionaire kabinet wil ’een betere grip op de coronacrisis krijgen’. Echter, een infectie met het coronavirus is voor gezonde kinderen in het geheel geen bedreiging. Vaccineren van kinderen tegen corona is dan ook geen goede zaak.

Geen sterfgevallen

In deze pandemie zijn in ons land geen kinderen in de leeftijdscategorie van 5-15 jaar overleden ten gevolge van Covid-19 (wekelijkse rapportage RIVM 7 dec 2021, tabel 25). In uitzonderingsgevallen kunnen kinderen na een corona-infectie een zeldzame complicatie ontwikkelen, het multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C). Dit is weliswaar een ernstige ziekte, maar is goed behandelbaar en zelden dodelijk.
De Gezondheidsraad heeft eerder geadviseerd om kinderen met een verhoogd risico op deze complicatie vaccinatie aan te bieden. De meeste kinderen hebben geen verhoogd risico op complicaties na een corona-infectie. Er is dan ook geen direct voordeel van vaccinatie voor deze groep kinderen, terwijl de vaccins wél bijwerkingen hebben.

Uit studies bij kinderen van 5-11 jaar oud bleek dat bijwerkingen meer voorkomen bij kinderen die gevaccineerd werden met de standaarddosis, dan bij kinderen die één derde van de standaarddosis kregen (Walter et al November 2021NEJM). Pfizer heeft besloten om voor kinderen deze lage dosering aan te houden. Het is duidelijk dat de bijwerkingen als ongewenst worden beschouwd en niet als bewijs dat ’je immuunsysteem goed bezig is’, zoals sommige experts menen. De studies waren te klein en te kort om uitspraken te doen over meer zeldzame bijwerkingen op korte en lange termijn, zoals myocarditis. Omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over de risico’s ten gevolge van vaccinatie, is het vaccineren van kinderen ethisch niet verantwoord.

Door een lagere dosering te gebruiken vermindert bovendien de effectiviteit van vaccinatie. Weliswaar produceerden kinderen na vaccinatie met de lage vaccindosering eenzelfde hoeveelheid antilichamen als jongeren (16-25-jarigen) die de standaarddosis kregen, men heeft niet gekeken naar de afname in antilichamen na verloop van tijd. Normaal gesproken zal de duur van bescherming door vaccinatie sneller verminderen als er een lagere dosis is gebruikt.

Bijwerkingen

Bovendien zijn de vaccins gebaseerd op het originele Wuhan-virus uit 2019, en resultaten uit onder andere Israël laten zien dat effectiviteit van vaccinatie tegen de huidige coronavirusvarianten sterk afgenomen is. Daardoor zal men sneller en dus vaker moeten vaccineren, wat het risico op bijwerkingen ook bij kinderen verder vergroot.

Geen significant effect op aantal ic-opnames

Belangrijk bij dit alles is de vraag of de grootschalige vaccinatie van kinderen een gunstig effect zou hebben op de ziektelast onder de totale bevolking. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat de kans om een corona-infectie te overleven volgens het RIVM 99,85% is. Uit een modelstudie van het RIVM is gebleken dat het aantal ziekenhuisopnames en ic-opnames niet significant zal verminderen door het vaccineren van kinderen vanaf 5 jaar (Ainslie et al; doi: https://doi.org/10.1101/2021.10.21.21265318).

Als je ic-capaciteit tekortkomt, breid die dan uit! Ga niet kinderen vaccineren die nu natuurlijke immuniteit ontwikkelen en daarmee beter beschermd zijn dan na vaccinatie.”

Aldus prof. dr. Theo Schetters, immunoloog en vaccinoloog

Bron: De Kwestie: ’Is inenten 12-minners een verstandig advies?

Lees ook: Maak kinderen niet opnieuw dupe van falend regeringsbeleid of bekijk het interview met Theo Schetters bij De Nieuwe Wereld

Of lees verder op onze onderbouwingspagina ‘Kinderen’

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.