jul 9, 2021

Onderzoek wijst uit: ‘Mensen zonder klachten die positief testen, leveren geen énkel besmettingsgevaar op’

jul 9, 2021

Terwijl het demissionair kabinet vrijdag 9 juli jl. sommige ‘coronaversoepelingen’ weer heeft teruggedraaid, willen wij nogmaals kritisch stilstaan bij de onderbouwing. Het RIVM kopte deze week in een nieuwsbericht dat het aantal personen met een positieve uitslag op de PCR-test in een week tijd was verdubbeld. De grootste stijging was te zien bij de groep 18-24 jarigen: de groep – gezonde jongeren – die zich massaal laat testen om toegang te krijgen tot evenementen. Het was voor het kabinet reden voor aangescherpt beleid.

Dat een positieve PCR-test gemakkelijk kan berusten op een vals-positieve uitslag is bekend. Het is iets waar wij vaker over hebben geschreven. Minder bekend is dat als de PCR-test een positieve uitslag geeft boven de 25 cycli, bij die persoon geen sprake meer is van besmettelijkheid. De PCR-test moet dan zo vaak het materiaal verdubbelen om virusdeeltjes te detecteren, dat van deze persoon in het dagelijks verkeer geen ziekmakende virale overdracht verwacht hoeft te worden. Technisch gezegd: de viral load is te laag om anderen ziek te maken.

Beleid voeren alsof mensen zonder klachten (= asymptomatisch)
wel een besmettingshaard zouden vormen,
is niet te onderbouwen.

Met dit gegeven heeft een groep Duitse onderzoekers gekeken naar vele tienduizenden positieve PCR-testen in de regio Münster. Wat bleek? Een meerderheid van de PCR-testen kleurde pas positief boven de 25 cycli, volgens de onderzoekers zo hoog als 78%.
Vertaald naar de praktijk betekent het dat van een grote meerderheid van de asymptomatische mensen (mensen zonder klachten) die positief scoren op hun coronatest, geen enkel besmettingsgevaar verwacht hoeft te worden. Beleid voeren alsof deze mensen wel een besmettingshaard zouden vormen, is niet te onderbouwen.

PCR-test moet geen basis zijn voor pandemische maatregelen

Sinds het begin van de pandemie is wereldwijd PCR-technologie gebruikt om de aantallen nieuwe ‘besmettingen’ te bepalen. Deze aantallen vormden vervolgens een belangrijke basis voor het coronabeleid, zoals de afkondiging van contactbeperkingen, lockdowns en avondklokken. Het onderzoek van de Universität Duisburg Essen (UDE) brengt echter aan het licht dat PCR-tests alléén niet geëigend zijn als basis voor pandemische maatregelen. Labresultaten bewijzen namelijk onvoldoende dat mensen die positief testen op SARS-CoV-2 anderen kunnen besmetten met het coronavirus. De studie is gepubliceerd in het vooraanstaande Journal of Infection.

Voor het onderzoek werkten wetenschappers van de Medische Faculteit van de UDE samen met collega’s van de Universiteit van Münster en MVZ-laboratorium Münster. Ze evalueerden ongeveer 190.000 PCR-testresultaten van meer dan 160.000 mensen uit de regio Münster, dat slechts een uur rijden is van Enschede. Uit deze evaluatie bleek dat het bij 50-75 % van de positieve testen ging om mensen die niet (meer) infectieus waren.

“Een positieve RT-PCR-test alleen
is niet voldoende bewijs dat geteste personen het coronavirus
ook op andere mensen kunnen overbrengen.”

Kijk naar bedbezetting en sterfte op IC

Op de UDE-website verklaart eerste auteur prof. dr. Andreas Stang, directeur van het Instituut voor Medische Informatica, Biometrie en Epidemiologie (IMIBE) van het Universitair Ziekenhuis van Essen: “Volgens onze studie is een positieve RT-PCR-test alleen niet voldoende bewijs dat de geteste personen het coronavirus ook op andere mensen kunnen overbrengen.” Hij adviseert daarom aanvullende gegevens te gebruiken om de pandemische situatie te kunnen beoordelen. Volgens hem zou bijvoorbeeld betrouwbare informatie over bedbezetting en sterfte op de intensive care in verband met Covid-19 uitkomst kunnen bieden.

Vermeld Ct-waarde

Het onderzoeksteam stelt verder voor om de informatieve waarde van de RT-PCR-waarde te verbeteren door hierin ook de zogenaamde cyclus-drempel (’cycle-treshold’ of Ct-waarde) op te nemen. De Ct-waarde is het aantal cycli dat nodig is om het eerste signaal van het virus te kunnen aantonen. Deze waarde kan worden gebruikt om uitspraken te doen over de kans op besmetting door positief geteste personen. Als de Ct-waarde van positief getesten 25 of hoger is, wordt momenteel aangenomen dat ze niet meer besmettelijk zijn omdat de virale lading (viral load) te laag is.

De onderzoekers schrijven in hun studie: “Asymptomatische personen met positieve RT-PCR-testresultaten hebben hogere Ct-waarden en een lagere kans op infectie dan symptomatische personen met positieve resultaten.” Gemiddeld bleek ongeveer 60% van degenen die werden getest met Covid-19-symptomen een Ct-waarde te hebben van 25 of hoger, zo meldt Stang op de UDE-website. Van begin maart tot 10 mei 2020 was “zelfs 78% zeer waarschijnlijk niet meer besmettelijk”.

Bronnen:

  1. https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-positieve-coronatesten-in-een-week-verdubbeld
  2. https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00265-6/full
  3. https://www.uni-due.de/2021-06-18-studie-aussagekraft-von-pcr-tests

 

 

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.