jan 30, 2024

Oostenrijk: vierde coronaprik had voornamelijk een negatief effect

jan 30, 2024

Een onderzoeksteam met onder meer de bekende gezondheidsepidemioloog prof. John Ioannidis laat zien dat er per saldo geen voordeel was van de vierde coronaprik (1). De Oostenrijkse studie veronderstelt dat vanwege de endemische aard van het Sars-Cov-2-coronavirus rond die tijd de hele Oostenrijkse bevolking ten tijde van de vierde prik (al dan niet waarneembaar) al een corona-infectie had doorgemaakt.

rVE for four versus three vaccine doses was −24% (95% CI: −120 to 30) against COVID-19 deaths, and 17% (95% CI: 14–19) against SARS-CoV-2 infections. This latter effect rapidly diminished over time and infection risk with four vaccinations was higher compared to less vaccinated individuals during extended follow-up until June 2023.

Vertaald betekent dit dat:

  • er 24% meer covid-19-sterfte was onder mensen die vier doses hadden genomen, vergeleken met drie doses – maar dit statistisch geen verschil maakte;
  • er tot november 2022 17% minder infecties waren onder degenen met vier doses (kort na de vierde vaccinatie), vergeleken met drie doses;
  • er tot juni 2023 43% meer infecties waren onder mensen met vier doses vergeleken met drie doses.

In het supplement (Tabel S6) staat overigens nog een andere interessante vergelijking, namelijk dat ongevaccineerden 7,34 x (dit is 734%!) minder geïnfecteerd waren dan degenen met vier injecties. Uiteraard is dit een terugkijkende studie, en er zijn ongetwijfeld ook andere factoren die dit grote verschil kunnen verklaren (zoals de gezondheidsstatus), maar het blijft een opvallend verschil.

In het voorjaar van 2022 werden eerst 70plussers en kwetsbare groepen en later alle 60plussers gestimuleerd om de vierde coronaprik (dit was de tweede coronabooster) te nemen. In de bijbehorende campagne werd de volgende informatie gedeeld:

De herhaalprik verbetert de werking van eerdere vaccinatie(s).

 Met een herhaalprik houdt u de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil.

 Zelfs mensen die na eerdere coronavaccinaties toch corona hadden gehad werden aangespoord om een herhaalprik te nemen, waarmee het idee van natuurlijke immuniteit volledig werd genegeerd. Zie het antwoord op onderstaande vraag over de herhaalprik:

“Ik heb corona gehad na mijn laatste prik. Krijg ik dan nog een herhaalprik?”

 Ja, drie maanden nadat je corona hebt gehad kun je een afspraak maken voor een herhaalprik.

Maar was dat nuttig? Immunologen wisten voor de coronacrisis al dat natuurlijke immuniteit een bredere bescherming geeft dan vaccinatie, wat ook voor covid-19 bleek te gelden.

In oktober 2022 besloot minister Kuipers dat iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik kon gaan halen omdat de verwachting was dat het coronavirus in het najaar zou oplaaien en besmettingen zouden toenemen.

Ook hier weer dezelfde rechtvaardiging:

Met de herhaalprik tegen corona blijf je extra goed beschermd tegen het coronavirus om ernstige ziekte en ziekenhuisopnames te voorkomen.

En ook hier werd weer met geen enkel woord gerept over de zin hiervan na een corona-infectie.

Op 5 april was prof. Theo Schetters te gast bij Blckbx. In het  interview met Flavio Pasquino kwam een Israëlisch onderzoek aan de orde (als preprint) gepubliceerd op 15/02/2022 en 4 april jl verschenen in de New England Journal of Medicine. Daaruit bleek dat er geen verschil in infectie was tussen degenen die een derde of een vierde coronaprik hadden gehad. 

Hoewel hier alleen naar infectie, en niet naar ziekenhuisopname en overlijden gekeken werd, en ook geen onderzoek was gedaan naar kwetsbaren en ouderen, mag in dit licht de stelligheid van minister Kuiper toch wel opmerkelijk genoemd worden als hij beweert dat de vierde prik voordelen zou hebben. Te meer omdat daar geen direct bewijs voor was.

In maart 2022 keurde de Amerikaanse FDA een vierde dosis covid-19-vaccins van Pfizer en Moderna goed voor Amerikanen van 50 jaar en ouder.

“Er zijn aanwijzingen dat een tweede boosterdosis van een mRNA-covis-19-vaccin de bescherming tegen ernstige covis-19 verbetert en niet gepaard gaat met nieuwe veiligheidsproblemen.”

Wat de FDA hiermee bedoelde is dat door de tweede booster er meer antilichamen tegen het spike-eiwit werden opgewekt. Niét dat er een serieuze (=prospectief, dubbelblind, onafhankelijk) epidemiologische studie was gedaan. Met “geen nieuwe veiligheidsproblemen” werd waarschijnlijk bedoeld dat oude veiligheidsproblemen, die ondertussen moeilijk te negeren waren, bleven bestaan.
Oftewel: niet veilig en misschien effectief.

De Oostenrijkse studie laat nu zien dat de effectiviteit vooral negatief was.

Het Artsen Collectief pleit voor een grondige evaluatie van de maatregelen en overheidscommunicatie tijdens de coronapandemie.

Referentie

  1. Chalupka A, Richter L, Chakeri A, El-Khatib Z, Theiler-Schwetz V, Trummer C, Krause R, Willeit P, Benka B, Ioannidis JPA, Pilz S. Effectiveness of a fourth SARS-CoV-2 vaccine dose in previously infected individuals from Austria. Eur J Clin Invest. 2023 Nov 30:e14136. doi: 10.1111/eci.14136. Epub ahead of print. PMID: 38032853.

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.