jun 4, 2023

Oversterfte in Duitsland: plotselinge en aanhoudende toename van de sterfte vanaf voorjaar 2021

jun 4, 2023

Volgens een peer reviewed publicatie (1) van twee Duitse wetenschappers, psycholoog prof. Christof Kuhbandner verbonden aan de universiteit Regensburg en wiskundige prof. Matthias Reizner verbonden aan de universiteit Osnabrück, is er vanaf het voorjaar van 2021 een grote onverklaarde oversterfte in Duitsland op te merken. De oversterfte van 2020, gemodelleerd op 4.000 sterfgevallen, werd veroorzaakt door het coronavirus. Dat aantal valt in het niet bij de oversterftecijfers van 2021 en  2022, respectievelijk 34.000 en 66.000. 

Jaarlijkse oversterfte in Duitsland. De rode balken tonen de oversterfte in 2020 (linkergrafiek), 2021 (middelste grafiek) en 2022 (rechtergrafiek) in verschillende leeftijdsgroepen. De grijze balken zijn de totale oversterfte.

Het absolute aantal van de oversterfte is onzeker, voornamelijk door de invloed van de toename in levensverwachting in het oversterftemodel. De trend van oversterfte blijft echter gelijk: laag in 2020 en hoog in 2021 en 2022.

Het aantal doodgeboren kinderen, gedefinieerd als levenloos geboren van week 24 of met een gewicht van meer dan 500 gram, volgt ook deze trend.

Coronavaccinaties en oversterfte

De auteurs komen tot de conclusie dat:

er moet in het voorjaar van 2021 iets zijn gebeurd dat heeft geleid tot een plotselinge en aanhoudende toename van de sterfte”

Dat “iets” wordt in de publicatie vervolgens uitgebreid besproken. Het patroon van oversterfte is moeilijk te verklaren uit de virusinfecties of uitgestelde zorg. Het komt echter beter overeen met de uitrol van de vaccinatiecampagnes in Duitsland.

Aantal vaccinaties versus oversterfte in Duitsland. De solide lijn geeft het ondersterfte (groen) en de oversterfte (rood) weer, en de vier stippellijnen het aantal vaccinaties van januari 2021 tot en met december 2022.

De auteurs zijn voorzichtig in hun interpretatie van dit verband:

Vanuit het oogpunt van geneesmiddelenbewaking vormt het gelijktijdig optreden van oversterfte en vaccinaties een veiligheidssignaal. Veiligheidssignalen zoals de waarneming van een temporele relatie tussen de toediening van vaccins en het optreden van bijwerkingen impliceren niet noodzakelijkerwijs een oorzakelijk verband, aangezien er mogelijk derde variabelen zijn die zowel het verloop van vaccinaties als het verloop van extra sterfgevallen beïnvloeden. Een veiligheidssignaal duidt dus niet op een causaal verband tussen een bijwerking en een geneesmiddel, maar is slechts een hypothese die om nadere beoordeling vraagt.

Zij wijzen echter op een studie onder 35 onverwacht overleden mensen in Duitsland, waar het Artsen Collectief eerder ook aandacht aan besteedde:

In een studie door een onderzoeksteam onder leiding van Schirmacher (2), onthulden autopsies doodsoorzaken als gevolg van reeds bestaande ziekten in slechts 10 an de 35 lichamen die binnen 20 dagen na COVID-vaccinatie onverwacht dood thuis werden aangetroffen met onduidelijke doodsoorzaken. Van de overige 25 gevallen werd in drie gevallen uit de autopsies geconcludeerd dat door vaccinatie veroorzaakte myocarditis de waarschijnlijke doodsoorzaak was, en in twee gevallen werd geconcludeerd dat door vaccinatie veroorzaakte myocarditis mogelijk de doodsoorzaak was. Zoals weergegeven in aanvullende tabel 1, gepubliceerd door Schwab et al. (2) was vaccinatie ook in andere gevallen de doodsoorzaak.

De vraag rijst waarom, als vaccinaties een temporale relatie hebben met oversterfte, dit signaal niet is opgepikt door de Duitse medcijnwaakhond, het Paul Ehrlich Instituut (PEI). De verklaring ligt volgens de auteurs in de gebruikte methodiek door het PEI.

Een nadere inspectie van de methoden die de PEI gebruikt om mogelijk dodelijke bijwerkingen van de COVID-19-vaccinaties te monitoren onthult dat er een gebrekkige veiligheidsanalyse wordt gebruikt die geen veiligheidssignaal aangeeft, zelfs niet als er na een vaccin extreem veel onverwachte sterfgevallen zijn.

De auteurs concluderen:

Alles bij elkaar genomen zou men verwachten dat het vaccineren van grote delen van de bevolking de oversterfte zou hebben verminderd. Het tegendeel wordt waargenomen: zowel de oversterfte als het aantal doodgeboorten nam toe bij toegenomen vaccinaties. In alle leeftijdsgroepen onder de 80 jaar was de oversterfte hoger in het tweede jaar en vooral veel hoger in het derde jaar van de pandemie, waar grote delen van de bevolking werden gevaccineerd. Deze waarnemingen zijn verrassend . Meer gedetailleerd onderzoek vanuit verschillende wetenschappelijke gebieden wordt ten zeerste aanbevolen om uit te sluiten dat deze veiligheidssignalen optreden als gevolg van het bestaan van onbekende bijwerkingen van de COVID-19-vaccins.

In Nederland zelfde beeld

Ook in Nederland is door prof. Schetters een sterk temporeel verband gevonden tussen oversterfte en corona vaccinatiecampagnes in 2022.

Het belang van het onderzoeken van de relatie van de oversterfte met de corona vaccinatiecampagnes is ook dat sterftes slechts het topje van de berg  van gezondheidsschades representeren.

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en aanwijzingen voor risicos tijdens de zwangerschap en onbekendheid met de langetermijnrisicos van de genetische vaccins voor het kind.

Referenties:

  1. Kuhbandner C, Reitzner M (May 23, 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371
  2. Schwab C, Domke LM, Hartmann L, Stenzinger A, Longerich T, Schirmacher P. Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination. Clin Res Cardiol. 2022 Nov 27:1–10. doi: 10.1007/s00392-022-02129-5. Epub ahead of print. PMID: 36436002; PMCID: PMC9702955. https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-022-02129-5
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.