dec 15, 2022

Aanwijzingen voor relatie tussen overlijden en mRNA-vaccins

dec 15, 2022

Duitse pathologen, verbonden aan de Universiteit van Heidelberg, hebben voor de eerste keer systematisch autopsies uitgevoerd op personen die onverwacht na vaccinatie tegen SARS-CoV-2- waren overleden (1). In een peer reviewed publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Research in Cardiology  beschrijven zij de bevindingen van de autopsie van het hart bij vijf personen die onverwacht overleden binnen zeven dagen na de coronavaccinatie. De pathologen concluderen dat de waarschijnlijke (n=3) of mogelijke (n=2) doodsoorzaak door mRNA-vaccins geïnduceerde myocardiale ontsteking is geweest.

De personen waarbij het waarschijnlijk is waren mannen van 46 en 55 jaar en een vrouw van 50. De dood volgde nul tot vier dagen na eerste of tweede vaccinatie. Twee van hen hadden geen enkele comorbiditeit, een van hen had een verhoogde bloeddruk.

Weefselonderzoek toonde infiltratie van het hartweefsel door bepaalde (CD4+) T-lymfocyten, samen met een milde hartspiercelbeschadiging. Over het algemeen wezen autopsiebevindingen op overlijden als gevolg van plotseling hartfalen.

Schematische weergave van de bevindingen. De mRNA-vaccinatie tegen SARS-Cov-2 leidt via een onbekende weg naar hartschade, die samengaat met infiltratie van het hartweefsel door bepaalde (CD4+) T-lymfocyten. Dit leidt tot plotseling hartfalen.

De pathologie van het hart van de overleden personen was zeer uitzonderlijk. De auteurs schrijven:

“Gedurende de laatste 20 jaar van de autopsiedienst in het Universitair Ziekenhuis van Heidelberg hebben we geen vergelijkbare myocardiale inflammatoire infiltratie waargenomen. Dit werd gevalideerd door histologische (met betrekking tot de weefselleer) herevaluatie van op leeftijd en geslacht afgestemde cohorten uit drie onafhankelijke perioden, die geen enkel geval aan het licht brachten dat een vergelijkbare cardiale pathologie vertoonde.”

Bij muizen veroorzaakt intraveneuze injectie van de Sars-Cov-2-mRNA vaccin een acute myocarditis (2). De auteurs speculeren dat onbedoelde injectie van het mRNA-vaccin in de bloedbaan een rol zou kunnen spelen bij de gevonden hartschade. Onbedoelde injectie in de bloedbaan kan deels worden voorkomen door de injectievloeistof even op te zuigen, iets wat in Nederland niet wordt geadviseerd door het RIVM. 

Deze serie nauwkeurige autopsies bij onverwacht overlijden binnen enkele dagen na de mRNA-vaccinatie zou een (gedeeltelijke) verklaring kunnen geven voor de waargenomen oversterfte die in Nederland gelijke tred houdt met de vaccinatiecampagnes. De vraag ‘Moet oorzaak oversterfte niet eerst boven water?’ in het Telegraafartikel van 11 november jl van arts en specialist ouderengeneeskunde Jorine Hammink, en huisarts Felix van der Wissel lijkt steeds relevanter te worden.

Alhoewel vaak wordt beweerd dat hartschade als gevolg van corona-infectie veel vaker voorkomt dan hartschade als gevolg van mRNA-vaccinatie (3), houden deze studies geen rekening met al aanwezige immuniteit tegen SARS-Cov-2 en de huidige, mildere coronavarianten. Daarnaast is het risico op hartschade bij jongens en jonge mannen door mRNA-vaccinatie groter dan door corona-infectie.

Referenties

  1. Schwab C, Domke LM, Hartmann L, Stenzinger A, Longerich T, Schirmacher P. Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination. Clin Res Cardiol. 2022 Nov 27:1–10. doi: 10.1007/s00392-022-02129-5. Epub ahead of print. PMID: 36436002; PMCID: PMC9702955. https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-022-02129-5
  2. Li C, Chen Y, Zhao Y, Lung DC, Ye Z, Song W, Liu FF, Cai JP, Wong WM, Yip CC, Chan JF, To KK, Sridhar S, Hung IF, Chu H, Kok KH, Jin DY, Zhang AJ, Yuen KY. Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model. Clin Infect Dis. 2022 Jun 10;74(11):1933-1950. doi: 10.1093/cid/ciab707. Erratum in: Clin Infect Dis. 2021 Dec 16;73(12):2372-2373. PMID: 34406358; PMCID: PMC8436386.
  3. Heymans S, Cooper LT. Myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination: clinical observations and potential mechanisms. Nat Rev Cardiol. 2022 Feb;19(2):75-77. doi: 10.1038/s41569-021-00662-w. PMID: 34887571; PMCID: PMC8656440.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.