sep 25, 2021

Prof.dr. Theo Schetters: “Met al zoveel gerapporteerde bijwerkingen moeten we uit voorzorg stoppen met deze voorwaardelijk toegelaten vaccins”

sep 25, 2021

In de derde uitzending (d.d. 18 september jl.) van de documentairereeks ‘Tegenwind’ gaat interviewer Alain Grootaers in het mooie Andalusië in gesprek met immunoloog en vaccinoloog prof. dr. Theo Schetters. Schetters heeft zich vanaf het begin van de coronacrisis duidelijk uitgesproken over de nieuwe vaccins, wat voor hem tot een onvoorziene carrièreswitch leidde:  “ik was bezig om mezelf voor te bereiden om te pensioneren en dacht eraan om vijftig procent te gaan werken. Toen kwam dit voorbij. Ik kan mijn mond niet houden, dus dit zal moeten gebeuren”.

 

Schetters liet zijn zorgen over de nieuwe voorwaardelijk toegelaten coronavaccins begin dit jaar voor het eerst horen bij Blckbx.tv: “Ik weet hoe het zit, ik weet welke risico’s er hier gelopen worden en dat moet kenbaar gemaakt worden, want de overheid doet dat niet.” Zijn keuze had direct negatieve gevolgen voor hem: “Binnen een week belde mijn grootste opdrachtgever op dat er een probleem is”, vertelt de immunoloog en vaccinoloog. “Hun klanten hadden contact opgenomen met kritiek op mijn stellingname. Dus mijn grootste contractant was bang voor reputatieschade en zei: ‘Theo, we gaan het contract niet verder verlengen’.”

Ook krijgt hij te maken met censuur op platforms als hij wetenschappelijke vragen stelt en zijn mening uit. Het weerhoudt hem niet om zich kritisch te blijven uitspreken. Zo zegt hij in de documentaire: “We praten nu over een overheid die vaccins aanprijst met ‘dan kun je weer op vakantie’, ‘dan mag je weer naar een festival toe’. Ik denk dan ‘jongens, dit zijn toch niet de argumenten die je moet gebruiken om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren?’ Andersom gezegd, als dát de argumenten zijn, dan klopt er iets helemaal niet in dit hele verhaal. Dat is heel sterk het gevoel wat ik krijg en wat de overheid zélf oproept.”

Risico’s aan nieuwe techniek

Schetters hoopt de discussie over de coronavaccins los te krijgen. Hij pleit er sterk voor dat de huidige strategie aangepast wordt: “Er zit gewoon een risico aan om een totaal nieuwe techniek te gebruiken voor vaccins en daar weten we in mijn ogen veel te weinig vanaf. In dit jaar is er al veel meer bekend geworden, veel mensen hadden al contact gehad met het coronavirus. Dit kun je aflezen uit het feit dat ze antilichamen hebben specifiek tegen SARS-CoV-2. Dus de hele epidemiologische toestand is daarmee eigenlijk veranderd. Als je dan ook nog weet dat er risico’s aan (het vaccin) verbonden zijn, ga dan bij elkaar zitten en evalueer wat je hebt, heroverweeg je beslissing en strategie. En die discussie wilde ik aanzwengelen. Maar je komt dan mensen tegen die zeggen: ‘nee, we willen hier überhaupt geen discussie over’.”

“Als je dan ook nog weet dat er risico’s aan verbonden zijn,
ga dan bij elkaar zitten
en evalueer wat je hebt,
heroverweeg je beslissing en strategie”

Traditionele en mRNA/vector-vaccins

Prof. dr. Schetters geeft in de documentaire uitleg over mRNA- en virusvector-vaccins. Hij verduidelijkt dat de vaccins voor bijvoorbeeld polio een ander soort vaccins zijn dan de vaccins die nu gebruikt worden voor het coronavirus. Bij de traditionele vaccins is het eiwit dat gebruikt wordt om een immuunreactie op te wekken, ook daadwerkelijk het materiaal wat ingespoten wordt. Daarvan is er per dosering precies bekend hoeveel iemand krijgt, dit is dan ook uitvoerig getest. Zodoende is er ook bekendheid over de veiligheid van dat traditionele vaccin.

“Men heeft geen idee wat de gevolgen zijn. Als je het zou kunnen controleren is het heel interessant, maar ik vind dat ze er veel te vroeg mee zijn om de vaccins op deze manier toe te passen”

Schetters heeft zorgen over het toepassen van de nieuwe coronavaccins: “Als je praat over de virusvector-vaccins en met name ook de mRNA-vaccins, dan wordt dus niet het eiwit, maar de genetische code ingespoten. Die code wordt door je cellen gebruikt om dat eiwit te gaan maken. De problemen die ik dan zie is dat de specificiteit ontbreekt. De vetlaag om het mRNA zorgt ervoor dat dit materiaal in heel veel verschillende cellen terecht kan komen. Uit zogenaamde bio-distributiestudies heeft men aangetoond dat dit in de milt en lymfeklieren terecht kan komen – waar je het ook zou willen hebben, omdat daar je immunologische organen zitten. Maar een deel gaat ook naar de lever en het bloed, en er is zelfs twee procent van wat er is ingespoten teruggevonden in hersenmateriaal. Je zou het liefst de controle hebben, maar die controle hebben we niet. Men heeft geen idee wat de gevolgen daarvan zijn. Als je het zou kunnen controleren is het heel interessant, maar ik vind dat ze er veel te vroeg mee zijn om op deze manier toe te passen.”

“In Amerika hebben ze de afgelopen vijf maanden meer bijwerkingen gemeld van deze coronavaccins, dan van alle vaccins
in de afgelopen twintig jaar”

Alarmbel

Inmiddels zijn er al meer dan honderdduizend bijwerkingen van de vaccins gerapporteerd (1). Schetters geeft aan dat we met zoveel gerapporteerde bijwerkingen uit voorzorg zouden moeten stoppen met deze vaccins. “Als ik nu kijk wat er aan bijwerkingen al gerapporteerd is, dan is dat heel veel. In Amerika hebben ze de afgelopen vijf maanden meer bijwerkingen gemeld gekregen van deze vaccins, dan alle bijwerkingen van alle vaccins van de afgelopen twintig jaar! Dat zou een alarmbel moeten zijn. Het probleem met de rapportage is dat het heel moeilijk is om het causaal verband tussen een bijwerking en de vaccins te leggen. Daar is veel onderzoek voor nodig. Uit het voorzorgprincipe zouden we nu moeten stoppen. Het gekke is dat het voorzorgprincipe nu niet geldt voor de maatregelen zoals mondkapjes en de scholensluiting. Er wordt heel raar gewogen.”

Schetters kiest zelf voor de traditionele vaccins en niet voor de voorwaardelijk toegelaten vaccins. “Er is veel gebeurd in die anderhalf jaar, de meeste mensen van boven de zestig zijn inmiddels min of meer gevaccineerd, er is een dekkingsgraad van meer dan tachtig procent. Laat ons rustig afwachten wat er dit najaar gebeurt. Voor de jongeren is dat geen enkel probleem. Als er zich een probleem voordoet, kun je net zoals het griepvaccin een vaccinatie aanbieden aan de mensen die dat zouden willen. Ik zou altijd voor de traditionele vaccins zijn, maar stop nu met die voorwaardelijk toegelaten vaccins, zoek de veilige kant op. Het kan zelfs ook nog zo zijn dat het virus uitdooft (2). We moeten er rekening mee houden dat dit zou kunnen gebeuren. Het is een trend die je ziet bij de meeste virussen die nieuw binnenkomen, een paar pieken en dan dooft het uit vanwege alle mutaties.”

Geen staatsgeleide gezondheidszorg

De nieuwe coronavaccins ziet Schetters dus niet als de uitweg, maar wat moet er dan gebeuren? “We moeten in mijn beleving terug naar de eerstelijnszorg. Dus als je ziek bent, ga naar de huisarts. Die kan eventueel met bepaalde testen de diagnose ondersteunen. En dan zou ik ook nog het liefst daar een behandeling zien. Dus daarom hecht ik zoveel waarde aan het valideren van de behandelprotocollen waar bijvoorbeeld ivermectine deel van uitmaakt, want dan heeft het zin. Als je dan de diagnose stelt ‘u bent besmet met dit, en dit is de behandeling’, dan heb je het opgelost. We moeten écht weg van teststraten en staatsgeleide gezondheidszorg. Dat is helemaal niet wat we moeten doen. Ik hoop ook dat we nu tot goede ideeën komen en een oplossing kunnen formuleren die we dan kunnen uitdragen en uit mógen dragen, dat we niet nog een keertje steeds uitgegumd worden als we met een voorstel komen, want dat is de praktijk van nu…”


Over de documentairereeks ‘Tegenwind’

Journalisten Jakobien Huisman, Alain Grootaers en regisseur Mark Sanders ontvangen zes wetenschappers op Finca Don Carmelo in Andalucía. Voor zes persoonlijke portretten en een rondetafelgesprek over de coronacrisis, de maatregelen, het beleid, de vaccins, privacy en de toekomst van onze samenleving.
Met lector gezondheidswetenschappen Drs. Sam Brokken, vaccinoloog prof. dr. Theo Schetters, gezondheids- en welzijnseconoom prof. dr. Lieven Annemans, klinisch psycholoog prof. dr. Mattias Desmet, sociaal geograaf, statisticus en opiniepeiler drs. Maurice de Hond en privacyspecialist prof. dr. Paul de Hert.

Bronnen:
1. Corona meldingen
2. Virussen lijken in de loop der tijd uit te doven 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.