okt 13, 2021

Reactie Artsen Collectief op artikel RTV Utrecht

okt 13, 2021

Op 12 oktober jl. plaatst RTV Utrecht het bericht UMC neemt afstand van vaccinatie-uitspraken eigen arts“ Aangezien dit bericht gaat over onze voorzitter, volgt hieronder een reactie.

Op 10 oktober jl. plaatst het Artsen Collectief een retweet inzake het belang van het doen van onderzoek naar bijwerkingen na vaccinatie, zeker in het geval van overlijden. In de tweet wordt verwezen naar een tweetal artikelen die op de site van het Artsen Collectief staan: een onderzoek door Duitse pathologen die stellen dat overlijden na vaccinatie vaker voorkomt dan verwacht zou mogen worden, en een artikel over het belang van goede registratie van overlijden na vaccinatie en van obductie bij overlijden na coronavaccinatie.

Enkele twitteraars nemen aanstoot aan de titel van het artikel van de Duitse pathologen en verwijten onze voorzitter Evelien Peeters, werkzaam als internist, onder andere ‘ondermijnende en gevaarlijke desinfo’ te verspreiden. Zij taggen haar werkgever UMC Utrecht en verwachten actie.

Standpunt UMC Utrecht

UMC Utrecht heeft via Twitter laten weten dat zij de opvattingen van mevrouw Peeters over het coronabeleid niet deelt en daar afstand van neemt. Daarbij vermeldt UMC Utrecht dat de vrijheid om je mening te geven een groot goed is, ‘ook voor onze medewerkers’. In het artikel van RTV Utrecht licht voorlichter Prinssen hun standpunt nader toe.

Het Artsen Collectief, en daarmee voorzitter Peeters, dankt het UMC Utrecht voor hun reactie en waardeert en respecteert hun uitspraken.

Ondervertegenwoordigd geluid

Zoals eerder gemeld, plaatsen wij berichten op onze site en de sociale media vanuit onze invalshoek – zo werkt dat in de dialectiek – en vanuit de zorgen die wij hebben over de gevolgen van het overheidsbeleid. Deze informatie is degelijk wetenschappelijk onderbouwd en vormt een geluid dat sterk ondervertegenwoordigd is in het publieke debat en de media.

Het onderzoek door de Duitse pathologen verdient in onze ogen aandacht, aangezien zij zorgwekkende conclusies trekken en wij ook onze zorgen hebben over de inmiddels vele (ernstige) bijwerkingen na vaccinatie die worden gerapporteerd aan de officiële instanties (zie Lareb en EUdraVigilance). Wij vinden dat gestructureerde rapportage en onderzoek naar causaal verband dringend is en de verdere uitrol van vaccinatie over de gehele gezonde bevolking – zeker nu gedacht wordt aan vaccinatie van jonge kinderen – onverantwoord is.

Nader onderzoek

Punt van orde: de kop van het artikel van de Duitse pathologen stond niet als quote genoteerd. Dat is inmiddels aangepast aangezien het een conclusie van de Duitse artsen betreft en geen mening van het Artsen Collectief. Het laat onverlet dat de constatering van de gerenommeerde Duitse pathologen zorgwekkend is en wij nadrukkelijk pleiten voor nader onderzoek in Nederland naar de bijwerkingen.

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.