sep 15, 2023

Risicoafweging vaccinatiecampagne herfst 2023

sep 15, 2023

De nieuwe vaccinatieronde tegen het Sars-Cov-2-virus start waarschijnlijk maandag 2 oktober. Zo’n 4,8 miljoen mensen zullen volgens het RIVM vermoedelijk in de derde week van september een uitnodiging krijgen om een prik te halen. De rijksoverheid nodigt verschillende bevolkingsgroepen uit. De groepen die worden uitgenodigd zijn mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis) en volwassenen uit medische risicogroepen die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik. Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen de mogelijkheid een coronaprik te halen. Voor zwangere vrouwen is de coronaprik het hele jaar beschikbaar. Zij krijgen de vaccinatie aangeboden in de 22e week van hun zwangerschap.

De rechtvaardiging is dat het belangrijk is om risicogroepen met behulp van een vaccinatie te beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona. Wat mist in de overheidscommunicatie is een objectieve risicoafweging van de mRNA-vaccinatie.

Elke toediening van een medicijn of vaccinatie gaat gepaard met risico’s, bekende en onbekende. Het is de taak van de arts en gezondheidsprofessional om deze risico’s zo goed mogelijk in te schatten, te benoemen en te vergelijken met de risico’s van het niet toedienen.

Voor de (mRNA-)vaccinaties tegen Sars-Cov-2 lijken vanaf eind 2020 andere regels te gelden. De vaccinaties werden ongenuanceerd gepromoot door de overheid, en er was weinig ruimte voor veiligheids- en effectiviteitsdiscussies.

Effectiviteit

Dit jaar gaat de overheidsvoorlichting iets beter voor wat betreft de effectiviteitsvoorlichting. In tegenstelling tot vorige vaccinatiecampagnes wordt nu natuurlijke immuniteit ook genoemd, naast immuniteit door vaccinatie. Wat echter onvermeld blijft, is dat natuurlijke immuniteit vele malen effectiever is dan mRNA-vaccin-opgewekte immuniteit (1), en dat het vaccin ook een component van immuuntolerantie kan opwekken. Vele mensen hebben zowel immuniteit door vaccinatie als door infectie, omdat de vaccins slecht tegen (her-) infectie bleken te beschermen (2). De effectiviteitsstudies van de nieuwe mRNA-vaccins zijn zeer summier en geven geen doorslaggevend bewijs dat ze zouden beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona – zoals de overheid wel suggereert.

Veiligheid

Wat betreft veiligheid, zoals hierboven gememoreerd, wekken mRNA-coronavaccins buitengewoon veel immuunonderdrukkend IgG4 op, wat van invloed kan zijn op het algeheel functioneren van het immuunsysteem, inclusief het onderdrukken van kanker. Daarnaast is er een meer concreet risico van hartschade door mRNA-vaccins . Een Zwitserse prospectieve studie stelde verhoogde markers van hartschade vast bij 2,8% (1/35) van gezondheidswerkers, drie dagen na een Moderna-boostervaccinatie (3). Op grond van die uitslag (verhoogde troponineniveaus) kregen deze geboosterden het advies om geen zware lichamelijke inspanning te verrichten zoals sporten. Hoewel verhoogde troponineniveaus op zichzelf niet verontrustend hoeven te zijn, ze treden bijvoorbeeld ook op na het lopen van een marathon, is rust geïndiceerd en is het zeker een bijwerking die deel zou moeten uitmaken van vaccinatievoorlichting.

Veiligheid voor zwangeren

Nog steeds ontbreken adequate veiligheidsstudies voor moeder en kind, namelijk gerandomiseerde, placebogecontroleerde dubbelblinde studies door onafhankelijke wetenschappers met lange follow-up. Wetenschappelijke publicaties die worden aangehaald om veiligheid voor zwangeren te onderbouwen (Shimabukuro et al., 2021, Zauche et al. 2021, Sadarangani et al., 2022, Kharbanda et al., 2021, Citu et al., 2022, Ruderman et al., 2022, Goldshtein et al., 2021, Favre et al., 2022, Trostle et al., 2021, Brookstein-Peretz et al., 2021) hebben verschillende manco’s aangaande onder andere randomisering, onafhankelijkheid en/of transparantie van de data, zie ook hier. Dit, gecombineerd met de kleine risico’s voor gezonde volwassen personen voor het virus en aanwijzingen voor negatieve effecten op vruchtbaarheid maakt de risicoafweging voor zwangeren een no-brainer.

Conclusie

Het Artsen Collectief vindt dat de risicoafweging van mRNA-coronaboostervaccinaties nog steeds matig tot slecht wordt gecommuniceerd door de overheid, en dat het structureel uitnodigen van risicogroepen, zwangeren en gezondheidswerkers onverantwoord is vanwege bekende en onbekende risico’s, de lage en/of onbekende effectiviteit, ook in de context van natuurlijke opgebouwde immuniteit en de onverklaarde oversterfte.

Referenties

  1. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, Lotan R, Peretz A, Ben-Tov A, Herzel E, Alapi H, Cohen D, Muhsen K, Chodick G, Patalon T. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Naturally Acquired Immunity versus Vaccine-induced Immunity, Reinfections versus Breakthrough Infections: A Retrospective Cohort Study. Clin Infect Dis. 2022 Aug 24;75(1):e545-e551. doi: 10.1093/cid/ciac262. PMID: 35380632; PMCID: PMC9047157.
  2. Shrestha NK, Burke PC, Nowacki AS, Simon JF, Hagen A, Gordon SM. Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 Bivalent Vaccine. Open Forum Infect Dis. 2023 Apr 19;10(6):ofad209. doi: 10.1093/ofid/ofad209. PMID: 37274183; PMCID: PMC10234376.
  3. Buergin N, Lopez-Ayala P, Hirsiger JR, Mueller P, Median D, Glarner N, Rumora K, Herrmann T, Koechlin L, Haaf P, Rentsch K, Battegay M, Banderet F, Berger CT, Mueller C. Sex-specific differences in myocardial injury incidence after COVID-19 mRNA-1273 booster vaccination. Eur J Heart Fail. 2023 Jul 20. doi: 10.1002/ejhf.2978. Epub ahead of print. PMID: 37470105.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.