jul 8, 2023

Zijn coronavaccins veilig voor moeder en kind?

jul 8, 2023

Veiligheid van vaccins kan alleen maar worden aangetoond door gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studies met lange follow-up door onafhankelijke wetenschappers.

De Gezondheidsraad heeft het kabinet geadviseerd om dit najaar een nieuwe ronde coronavaccinaties aan te bevelen voor onder meer zwangere vrouwen, ondersteund door een uitgebreide rechtvaardiging.

De Gezondheidsraad schrijft:

Zwangeren

Zwangeren hebben een grotere kans dat Covid-19 een ernstig verloop heeft dan niet-zwangere personen.79 Daarnaast is er bij zwangere personen die een SARS-CoV-2-besmetting door hebben gemaakt (ten opzichte van zwangeren die niet besmet zijn geraakt tijdens de zwangerschap), een hogere kans op vroeggeboorte.79 Ook in de omikronperiode was in een grote prospectieve internationale studie (waarin proefpersonen met een risicofactor langdurig gevolgd worden om te onderzoeken of ze een bepaalde ziekte ontwikkelen) in meerdere landen een associatie gevonden tussen een symptomatische SARS-CoV-2-infectie tijdens de zwangerschap en een ongeveer 30% hogere kans op ernstige ziekte en sterfte bij de moeder en de pasgeborene, met een relatief risico (RR) van respectievelijk 1,32 (95%- betrouwbaarheidsinterval (BI): 1,15-1,52) en 1,26 (95%-BI: 1,01-1,59). Ook de kans op premature geboorte was verhoogd (RR 1,20 (95%-BI: 1,00-1,44). De kans op zwangerschapscomplicaties was vooral groter bij zwangeren met ernstiger symptomen, in het bijzonder als zij ongevaccineerd waren80.

Bescherming bij zwangerschap

Uit ander onderzoek bleek dat vaccinatie tegen Covid-19 bij zwangeren in de pre-omikronperiode in de eerste week na vaccinatie het risico op infectie verlaagde met 89,5% (95%-BI: 69,0%-96,4%) en een 15% lagere kans op vruchtdood gaf en mogelijk een lagere kans op vroeggeboorte.90 Vaccinatie in de omikronperiode gaf een goede bescherming tegen een ernstig beloop bij de zwangere (48% (95%-BI: 22%–65%), en 76% (95%-BI: 47%–89%) na een boosterdosis) en een verlaagd risico op vroeggeboorte (RR 0,81 (95%-BI: 0,68- 0,96)).80

Referenties:
79. Smith ER, Oakley E, Grandner GW, et al. Adverse maternal, fetal, and newborn outcomes among pregnant women with SARS-CoV-2 infection: an individual participant data meta-analysis. BMJ Glob Health 2023; 8(1).
80. Villar J, Soto Conti CP, Gunier RB, et al. Pregnancy outcomes and vaccine effectiveness during the period of omicron as the variant of concern, INTERCOVID-2022: a multinational, observational study. Lancet 2023; 401(10375): 447-57.
90. Prasad S, Kalafat E, Blakeway H, et al. Systematic review and meta- analysis of the effectiveness and perinatal outcomes of COVID-19 vaccination in pregnancy. Nat Commun 2022; 13(1): 2414.

Echter de simpele vraag wordt niet beantwoord: zijn de mRNA-coronavaccins veilig voor moeder en kind? Dat kan ook niet: de oorspronkelijke gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie voor de veiligheid en effectiviteit van de coronavaccins hadden een extreem korte follow-up en waren niet onafhankelijk – ze werden door Pfeizer en Moderna zelf georkestreerd. Een onafhankelijke heranalyse van de kortetermijngegevens van deze trials gaven een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen door de mRNA-vaccins. Bovendien waren zwangere en borstvoedende vrouwen uitgesloten van de oorspronkelijke covid-vaccin-trials.

Om de vraag over het gebruik van Covid-vaccins tijdens de zwangerschap te adresseren lanceerde Pfizer in februari 2021 een gerandomiseerde gecontroleerde studie voor 4.000 zwangere vrouwen. Maar vijf maanden na het begin van de studie, nadat 349 vrouwen waren ingeschreven, stopte Pfizer met rekruteren. Pfizer heeft hier nooit een reden voor gegeven. De zwangerschapsuitkomsten van degenen die aan het onderzoek deelnamen en hun baby’s, zijn tot op heden nog steeds niet openbaar.

In plaats daarvan worden er studies gepubliceerd over de veiligheid en effectiviteit van coronavaccins tijdens de zwangerschap, die echter allemaal aan een of meer van de volgende manco’s lijden:

  • Niet gerandomiseerd
  • Geen goede vergelijkingsgroep
  • Beperkt tijdvenster van de zwangerschap
  • Geen follow-up over de gezondheid van het kind
  • Onvolledige vastlegging van klinische gebeurtenissen
  • Belangenconflicten

De farmaceutische industrie staat bekend om het stoppen of niet publiceren van onderzoeken die een voor hen ongewenste uitkomst hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de farmaceut Merck, die in 2004 klinisch onderzoek over Vioxx achterhield. Uit het onderzoek bleek dat het medicijn het risico op hartaanvallen verhoogde. Vioxx was een nieuw en goedgekeurd medicijn dat door 80 miljoen Amerikanen werd gebruikt. Het werd uiteindelijk van de markt gehaald.

Naast commerciële motieven kunnen wetenschappers ook slachtoffer zijn van hun eigen tunnelvisie. Een beroemd voorbeeld is een studie uit de Amerikaanse staat Minnesota, gepubliceerd in 1989, waaruit bleek dat er meer sterfgevallen waren in een groep die een vetarm dieet volgde dan in de controlegroep die dat niet deed. Het onderzoek werd voltooid in 1973, 16 jaar voordat werd gepubliceerd. Toen de hoofdonderzoeker, Dr. Ivan Frantz, werd gevraagd waarom het zo lang had geduurd, zei hij: “We waren gewoon zo teleurgesteld in de uitkomst.”

Ten slotte, natuurlijke immuniteit tegen corona werkt minstens even goed als vaccinatie, en een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft natuurlijke immuniteit opgebouwd. Een recente studie concludeert bijvoorbeeld:

Alles bij elkaar genomen was er geen kwantitatief of kwalitatief verschil tussen de spike-gerichte T-cel immuunrespons geïnduceerd door het vaccin of het SARS-CoV-2-virus.

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en aanwijzingen voor risico’s tijdens de zwangerschap en onbekendheid met de lange termijn risico’s van de genetische vaccins voor het kind.

Lees ook: Advies Gezondheidsraad: dit najaar weer covid-vaccinatie

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.