nov 19, 2021

Stop! Tot hier en niet verder! Zet met ons een streep

nov 19, 2021

Het zijn rare, spannende tijden. Waar het testen van gezonde mensen al een brug te ver was, is na introductie van het 3G-QR-systeem de maatschappij gesplitst. Dat gebeurt op basis van welwillendheid om aan niet-onderbouwde eisen van de overheid te voldoen die niets met gezondheid van doen hebben. De steeds verder doorgevoerde uitsluiting van mensen, jongeren en kinderen, is zowel verdrietig als verkeerd. Het doet ons als artsen afvragen, waarom mensen zo makkelijk en onnadenkend in dit overheidsbeleid meegaan.

De verscherping naar het 2G-systeem, waar het demissionaire kabinet voorbereidingen voor treft en waarin ook de Tweede Kamer lijkt mee te gaan, benadrukt de splitsing nog meer. 2G betekent dat iemand die gevaccineerd is of binnen zes maanden Covid-19 doormaakte én daar een code van laat zien, overal binnen mag. Op zichzelf is dit al vreemd. Het is een feit dat vaccinatie na een paar maanden niet meer beschermt tegen virusoverdracht en herinfecties in gelijke mate kunnen optreden als bij niet-gevaccineerden (zie deze studies: Nature 5/10, Nature 2/11, The Lancet, NEJM). Je vaccineert je dus voor jezelf, om je eigen risico op ernstig ziek worden te verkleinen.

Met de QR-plicht ontstaat een kafkaiaanse situatie: je bent alweer een verspreidingsrisico als je gevaccineerd werd tussen januari en april en voor covid-vatbare risicogroepen is na enkele maanden ook het beschermende effect tegen ernstige ziekte al aan het afnemen, maar toch waan je je veilig doordat je een beveiliger een QR-code laat zien. Als gevaccineerde heb je wellicht zelfs minder snel door dat je besmettelijk bent voor anderen omdat je minder klachten ontwikkelt, terwijl je wel ziekmakend virus kunt verspreiden.

Let wel: het bovenstaande richt zich volledig op de QR-code en laat even buiten beschouwing of het zinnig is om je als niet-risicogroep te laten vaccineren.

Binnen de groep van niet-gevaccineerde mensen zal een redelijk percentage Covid-19 al hebben doorgemaakt en daarmee goede, langdurige bescherming hebben opgebouwd. Daarnaast bestaat de groep ongevaccineerden grotendeels uit mensen buiten de covid-vatbare risicogroepen. De kans dat zij de zorg overbelasten is vrijwel uitgesloten en het verspreidingsrisico tussen gevaccineerden en ongevaccineerden is na een aantal maanden vergelijkbaar. Deze laatstgenoemde groep mensen is op het moment echter op veel plekken niet meer welkom, bijvoorbeeld bij de zwemles van hun kinderen, bij hun sportactiviteiten en straks ook niet meer in niet-essentiële winkels.

Het is de omgekeerde wereld waar níemand aan mee zou moeten willen werken.
Vaccineren doe je voor jezelf; bewijzen dat je bent gevaccineerd heeft geen meerwaarde.
Een QR-samenleving zorgt voor een gevaarlijke schijnveiligheid waarmee we kwetsbare mensen juist voor de leeuwen werpen.

Dit is dan ook het moment voor iederéén om te zeggen: STOP, tot hier en niet verder!
Ik doe niet mee aan de QR-registratie! Gevaccineerd, hersteld, of geen van beiden. Want wij geven om elkaar en gunnen elkaar werkelijke gezondheid, door gezonde sociale interactie, sporten en ontspanning. Wij blijven thuis bij klachten en testen alleen als er ook een behandelconsequentie aan de uitslag vast zit.

Hoe dan wel?
Het huidige coronabeleid grijpt in op elk vlak van onze samenleving en ons mens-zijn. Het Artsen Collectief gelooft dat dit beleid onze gezondheid meer schaadt dan dat zij die bevordert of beschermt. Lockdowns bijvoorbeeld zijn aantoonbaar schadelijk bevonden. De eerste lockdown kostte ons 520.000 levensjaren meer dan ze opleverde.
De overheid zou besluiten moeten nemen, niet gebaseerd op angst en op emoties, maar op goede kosten-baten-analyses.

Daarnaast is er niet één specifieke oplossing die ons uit deze crisis kan halen. We zullen moeten leren leven mét corona en de oorzaken moeten aanpakken die ten grondslag liggen aan deze crisis: het enorme personeelstekort in de zorg, onze consumptie maatschappij en onze welvaartsziekten. Het Artsen Collectief pleit er daarom voor om nú nieuwe wegen in te slaan en andere oplossingen een kans te gaan geven. www.artsencollectief.nl/hoedanwel

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.