‘Hoe dan wel?’

Vijf onderwerpen voor een open gesprek over een andere aanpak om uit deze crisis te komen.

Om tot een gedragen andere aanpak te komen zijn wij van mening dat er open gesprekken en gezonde debatten tussen voor- en tegenstanders, andersdenkenden, buren, vrienden, familie en collega’s gevoerd horen te worden.

Vanuit een respectvolle basis waarbij het doel van het gesprek is om elkaars mening te leren kennen. Waarbij het doel juist niet is om elkaar te overtuigen van de eigen mening. Door vanuit interesse van gedachten te wisselen en te zoeken naar raakvlakken, blijken er vaak gedeelde waarden, wensen, angsten of doelen te zijn.

Voor ons gaat het bij de huidige problematiek in de basis over behoud van of het verbeteren van goede gezondheid voor ieder individu met respect voor eigen lichaam en omgeving.

1. Hoe pakken we de capaciteitscrisis in de zorg structureel aan?

Steeds meer mensen (h)erkennen dat de zorg onderbezet is. De coronacrisis is een personeelscrisis. En als er een schaarste is in personeelscapaciteit, moet je ‘middelen’ inzetten waar het nodig is. Waardeer alle zorgpersoneel zowel financieel als met secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit is effectiever dan € 900 miljoen spenderen aan een ongebruikte teststraat. En waar is bijvoorbeeld de verantwoording voor de € 5,1 miljard aan corona-uitgaven door het ministerie van VWS? Met die enorme bedragen hadden we de zorg definitief kunnen verlichten.

Zet lager gediplomeerde zorgmedewerkers in ter assistentie van verpleegkundigen of neem het zorgaanbod uit het buitenland aan. Dat kan de structurele overbelasting verlichten. Zo verkrijg je ‘handen aan het bed’ voor de private verpleegbedden of leegstaande ziekenhuizen.

Betrek de eerste lijn actiever in het diagnoseproces, zet vroegbehandeling en thuismonitoring in, want daarmee kunnen ziekenhuisopnames wellicht worden voorkomen. Meer lezen >

2. Hoe kan vanuit preventie-oogpunt een gezonde leefstijl gestimuleerd en ondersteund worden?

Met leefstijltips kan de gezondheid verbeterd worden en daarmee helpen we druk op de zorg te verlichten.  Meer lezen over positieve gezondheid en een optimaal immuunsysteem >

Onder preventie valt ook ‘Focused protection’. Dat houdt in dat kwetsbare mensen gericht beschermd worden op basis van vrijwilligheid, met behulp van adviezen en ondersteuning. Het houdt eveneens in dat alleen aan risicogroepen op vrijwillige basis een bewezen veilig en werkzaam vaccin aangeboden wordt. Een goed voorbeeld vormt de ‘Great Barrington Declaration’.

Preventie, of te wel ‘behoud van gezondheid’ betekent ook dat er geen restricties worden opgelegd aan de gehele samenleving; gezonde, klachtenvrije mensen kunnen een normaal maatschappelijk leven leiden met als regel “Heb je klachten, dan blijf je thuis”. En bijvoorbeeld oog voor goede ventilatie in openbare gebouwen, verpleeghuizen, op werkplekken en in scholen.

3. Hoe kan een zinvol testbeleid worden gerealiseerd?

Testen op het SARS-CoV-2-virus is alleen zinvol bij klachten of na hoogrisico-blootstelling. Een sneltest of PCR-test vindt geen levend virus en toont dus niet aan of je besmettelijk of ziek bent. Dit is de reden waarom deze test geen diagnose kan zijn, maar slechts dient als hulpmiddel. Het testen van mensen zonder klachten is duur, invasief en niet bewezen zinvol.  Meer lezen >

 

4. Hoe kan onderzoek naar vroegbehandeling, zonder financieel gewin, de benodigde aandacht krijgen?

Het onderzoek naar vroegbehandeling bij een infectie met SARS-CoV-2 heeft een aantal veelbelovende medicijnen opgeleverd, maar geen enkele is opgenomen in de geldende behandelrichtlijnen. Voor de mensen die coronaklachten ontwikkelen is er op dit moment dus geen medicijn beschikbaar. Dit is een groot gemis, een vroegbehandeling zou niet alleen de klachten kunnen verlichten van patiënten met corona, maar ook ziekenhuisopnames kunnen voorkomen en mogelijk mensen behoeden tegen long-covid klachten. Wij vinden dat de mogelijkheden van vroegbehandeling een breed onderzoek en veel meer aandacht verdienen.  Meer lezen >

5. Hoe krijgen we weer de benodigde focus op het bieden van perspectief en het versterken van vertrouwen?

Er is rondom corona een angstpandemie ontstaan. De schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor onze psychische gezondheid, vermindering van sociale contacten, minder beweging en financiële problemen, zijn zodanig groot dat zij niet in verhouding staan tot het beoogde doel. Angst en stress tasten juist de gezondheid aan!

Laten we daarom in de communicatie over deze crisis meer inzetten op vertrouwen: in ons lichaam en in elkaar. De opgebouwde angst zal daardoor weer kunnen zakken en het beschadigde sociale weefsel weer herstellen.

Voor het opbouwen van vertrouwen in de overheid en de media is het noodzakelijk dat er niet meer wordt gestuurd op angst. Ook moet er weer zo snel mogelijk een vrije uitwisseling van informatie worden toegestaan.  Meer lezen >

Dit is onze visie, wat is die van jou?

Het is tijd voor een goed gesprek! Een gesprek waar meningen niet overgenomen hoeven te worden, maar naast elkaar mogen bestaan. Luisteren naar elkaar en het uitwisselen van gezichtspunten is zoveel belangrijker!