feb 4, 2023

Vaccinatieschade erkend in artikel Groene Amsterdammer

feb 4, 2023

In een lang artikel van Jop de Vrieze besteedt weekblad De Groene Amsterdammer aandacht aan slachtoffers van coronavaccinaties (1 februari 2023). Deze groep krijgt longcovid-achtige klachten na vaccinatie. Artsen en wetenschappers krijgen langzaam oog voor hen. ‘Iemand moet het voor deze mensen opnemen.’

Artsen en wetenschappers van het Artsen Collectief besteedden in juni en september vorig jaar al aandacht aan deze vaccinatieslachtoffers, die als eerste in Duitsland hun stem konden laten horen.

Al in mei 2022 vestigde prof. dr. Theo Schetters de aandacht op het feit dat vaccinatieslachtoffers in Nederland zich niet gehoord voelen.

Een citaat uit het zeer lezenswaardige en genuanceerde artikel in De Groene:

“Zolang de klachten in de hoek van ‘medisch onverklaard’ blijven, is er sprake van een vicieuze cirkel: artsen stellen de diagnose niet of komen tot verschillende conclusies, waarop de autoriteiten geen heldere signalen oppikken. Als gevolg daarvan zullen veel artsen de klachten en de link met de prik afwijzen.

 

‘Het is een worsteling geweest om medische rapporten te krijgen waarin zwart-op-wit staat: dit is wat jou overkomen is’, zegt de Belgische Julie Bertone, die voordat ze met klachten thuis kwam te zitten docent was aan de Vrije Universiteit Brussel. ‘Artsen zijn vaak ook bang gebleken om deze conclusie te trekken of zelfs ook maar patiënten zoals wij in behandeling te nemen, omdat hun collega’s zullen denken dat ze complotdenkers zijn.’

 

Ook op sociale media speelt het gebrek aan wetenschappelijke erkenning de patiënten parten. Regelmatig worden posts gemarkeerd of verwijderd door moderatoren van de platforms, of worden patiëntengroepen compleet opgedoekt. Patiënten zien zich gedwongen termen als ‘bijwerking’ te omzeilen en codetaal te gebruiken om hun ervaringen te kunnen uitwisselen. Eenzelfde dynamiek treedt op in de media. Terwijl alternatieve websites vol staan met slecht onderbouwde claims over vaccinatieschade, zijn reguliere media juist zo terughoudend dat ze deze verhalen niet of nauwelijks oppikken.”

In de aansluitende podcast van de Groene vertelt journalist Jop de Vrieze over zijn artikel. Hij is er tien maanden intensief mee bezig geweest en nog niet klaar met het onderwerp. Enigzins ongemakkelijk moet worden toegegeven dat de alternatieve media eigenlijk de primeur van dit onderwerp hadden en dat de “grote media” (ook wel main stream media) achterliepen. Het beluisteren waard.

Het Artsen Collectief is blij dat een belangrijk Nederlands opinietijdschrift nu uitgebreid aandacht schenkt aan het Post-Vaccinatie syndroom en zijn slachtoffers, en een pluim voor Jop de Vrieze en De Groene. Het is van urgent belang om breedschalig onderzoek te doen naar therapieopties voor deze ziekte.

Referentie:

 

 

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.