okt 13, 2021

Vaccins voor iedereen?

okt 13, 2021

Het is van belang om onderscheid te maken tussen de effectiviteit van vaccins tegen het optreden van ernstige ziekte en overlijden, en de effectiviteit tegen het overdragen van virus naar anderen. De laatste neemt snel af bij de huidige vaccins. De eerste lijkt goed. Dat wil zeggen: gevaccineerde mensen zijn beschermd tegen ernstige ziekte. Maar in landen, waar de bevolking ruim zes tot acht maanden terug werd gevaccineerd, blijkt helaas dat de dubbele vaccinatie ook maar kort (maanden) goed beschermt tegen ernstig ziek worden. Hierdoor kunnen de corona-vatbare risicogroepen vroeg of laat alsnog (opnieuw) in aanraking met het virus komen en ziek worden met ziekenhuisopname tot gevolg. Het vaccineren van de hele bevolking zal dit niet voorkomen. Het vaccineren van de hele bevolking zal de risicogroepen niet afdoende beschermen.

Zet in op gericht beleid, met 1. Leefstijl, voeding en medicatie gebruik
en 2. Bewezen veilige en werkzame vaccins, op basis van vrijwillligheid

Om risicogroepen te beschermen is gericht beleid binnen deze groepen nodig. Ten eerste beleid dat hen helpt om hun risico te verkleinen waar mogelijk als gevolg van verandering van leefstijl, voeding en medicatie gebruik. En ten tweede door het gebruik van bewezen veilige en werkzame vaccins, op basis van vrijwillligheid.

Hier komt nog iets bij. We weten dat het vaccin vooral de persoon zelf tijdelijk beschermt tegen het doormaken van ernstige Covid-19. We weten ook dat het SARS-CoV-2 virus voor mensen onder de 70 jaar, buiten de covid-vatbare risicogroepen om, vrijwel geen langdurige schade geeft of kans op overlijden. Dat maakt dat we signalen ten aanzien van mogelijke vervelende bij-effecten van de vaccins zeer nauw moeten volgen.

Het SARS-CoV-2 virus geeft voor mensen onder de 70 jaar,
buiten de covid-vatbare risicogroepen om, vrijwel geen langdurige schade
of kans op overlijden

Zijn de veiligheid en meerwaarde van vaccinatie voor het individu per specifieke leeftijdsgroep wel bewezen? Aangezien het beschermende effect helaas maar zeer kort lijkt aan te houden en de veiligheid en risico’s van herhaalde boosters volledig onbekend is, roepen wij op tot terughoudendheid.

Een injectie die iedere zoveel maanden herhaald moet worden om het gewenste effect te behouden, dient eerst in die frequentie op proefdieren en pre-klinisch onderzoek onderzocht te worden, op korte – maar ook op lange –  termijn effecten van herhaalde blootstelling.

In lijn hiermee vragen wij ons af hoe de druk op vaccinatie door middel van QR-code verplichtingen de gezondheid dient.

Deze coronavaccins zijn primair ontwikkeld om te zorgen dat je, mocht je ziek worden na besmetting, minder symptomen krijgt en de vatbare mensen niet in het ziekenhuis belanden. Zolang het niet bewezen is dat vaccinatie leidt tot groepsimmuniteit of de kans om een ander te besmetten er drastisch en klinisch significant door wordt verlaagd, is er geen reden om koste wat het kost de vaccinatiegraad omhoog te willen schroeven.

De volgende artikelen en onderzoeken laten zien dat bescherming door vaccinatie tijdelijk is en dat je na vaccinatie nog steeds besmet kunt raken en besmettelijk kunt zijn:

We houden alle onderzoeken zorgvuldig in de gaten en berichten jullie hierover als er meer informatie is. Wil je meer lezen over onze onderbouwing omtrent het huidige vaccinatiebeleid? Kijk dan hier > 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.