okt 11, 2023

Vaginale bloedingen na Covid-19-vaccinatie

okt 11, 2023

Een recent peer reviewed artikel van Noorse onderzoekers in Science Reports (1) constateert een grote stijging van onverwachte vaginale bloedingen onder niet-menstruerende vrouwen nadat zij een Covid-19-vaccin hadden gekregen.

Onverwachte vaginale bloedingen

De onderzoekers Blix et al. (2023) vroegen aan 21.925 vrouwen (7.725 postmenopauzale, 7.148 perimenopauzale en 7.052 premenopauzale) of zij in 2021 – het jaar waarin de Covid-19-vaccinatiecampagne werd gestart – onverwachte vaginale bloedingen hadden gekregen en of dit vóór of na de Covid-19-vaccinatie gebeurde. Er waren 252 (3,3%) postmenopauzale vrouwen, 1.008 (14,1%) perimenopauzale vrouwen en 924 (13,1%) premenopauzale vrouwen* die in 2021 melding maakten van onverwachte vaginale bloedingen in de voorgaande periode van acht tot negen maanden. Ongeveer de helft van de vaginale bloedingen trad op binnen 28 dagen na het ontvangen van een coronavaccin. Als de vaccinatie plaats vond  vóór en tijdens de overgang dan was het risico voor vrouwen op vaginale bloedingen drie tot vijf keer zo hoog als in de periode vóór vaccinatie. Voor vrouwen na de overgang was het risico twee tot drie keer zo hoog. De toename was in alle drie groepen vrouwen statistisch significant, zowel na de eerste als na de tweede vaccinatie.

Vrouwen die in de overgang waren, typeerden de bloedingen vaker als hevig (27,9%) vergeleken met vrouwen vóór (18%) en na de overgang (18,3%).

Biologisch effect mRNA-vaccinatie

Het onderzoeksteam vond een verhoogd risico op onverwachte vaginale bloedingen bij alle vrouwen, zowel vóór, tijdens als na de overgang. Dit duidt op een identiek biologisch mechanisme.

Alhoewel een algemeen effect van vaccinatie op het bloedingspatroon niet kan worden uitgesloten, achten de onderzoekers een rol van het spike-eiwit het meest waarschijnlijk. Zowel Pfizer- als Modernavaccins zijn geassocieerd met dit soort bloedingen. Ook het Sars-Cov-2 virus zelf kan postmenopauzale bloedingen veroorzaken. De gemeenschappelijke component van deze drie is het spike-eiwit.

Lokaal immuuneffect

Een ander mogelijk mechanisme is een lokaal immuuneffect in het weefsel aan de binnenkant van de baarmoeder (endometrium), veroorzaakt door het spike-eiwit. Daarnaast kunnen ACE-receptoren in het endometrium worden geactiveerd door spike-eiwitten. Het vaccin-mRNA blijft immers niet in de bovenarm, maar kan via de bloedbaan alle organen bereiken.

Opheldering absoluut noodzakelijk.

Omdat deze bloedingen klinische gevolgen hebben, zoals uitgebreide diagnostiek en ook zorgen opleveren bij de patiënt, vinden de onderzoekers opheldering van dit fenomeen absoluut noodzakelijk. Daarnaast ligt het voor de hand dat door een biologisch effect op het vrouwelijke bloedingspatroon de mRNA corona vaccins een effect op de vrouwelijke vruchtbaarheid hebben. Inderdaad is vorig jaar een daling van het geboortecijfer in Duitsland en Zweden geconstateerd, negen maanden na coronavaccinaties.

Het Artsen Collectief vindt het doorgaan met mRNA-coronavaccinatiecampagnes voor de gehele bevolking onverantwoord vanwege dit soort onverwachte effecten, onbekendheid op langere termijn, de bekende ernstige bijwerkingen, de lage effectiviteit en de onverklaarde oversterfte.

*de premenopauzale vrouwen werden geïncludeerd als zij niet meer menstrueerden. Van deze vrouwen gebruikte 85% hormonale anticonceptie.

Referentie

  1. Blix K, Laake I, Juvet L, Robertson AH, Caspersen IH, Mjaaland S, Skodvin SN, Magnus P, Feiring B, Trogstad L. Unexpected vaginal bleeding and COVID-19 vaccination in nonmenstruating women. Sci Adv. 2023 Sep 22;9(38):eadg1391. doi: 10.1126/sciadv.adg1391. Epub 2023 Sep 22. PMID: 37738335; PMCID: PMC10516485.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.