• ondersteund door 31.592 vrienden
  • waarvan 2.080 geverifieerde medici

Iedereen heeft recht op een vrije keuze.
Zonder drang of dwang.

Het ontzeggen van toegang tot een normaal sociaal leven op basis van medische gegevens leidt tot medische apartheid. Het Artsen Collectief vindt de huidige beleidslijn gevaarlijk en pleit voor een beleid waar vrije keuze en lichamelijke integriteit voorop staat. Gezondheidsdiscriminatie moet te allen tijde voorkomen worden.

Hoe jij een bijdrage kunt leveren

Recht op lichamelijke integriteit (dat jij beslist wat er met je lichaam gebeurt) en je zelfbeschikkingsrecht (of je medische handelingen ondergaat) is jouw individueel recht op zelfbeschikking, een grondslag van de mensenrechten. Dat recht moeten we beschermen. 

Spreek je met ons uit voor jouw vrijheid.

Het Artsen Collectief pleit voor een risicogestuurd beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden.

Mensen met klachten moeten verzocht worden om thuis te blijven. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en dus ook geen ‘bewijs of paspoort’ te overleggen om hun gezondheid aan te moeten aantonen.

Meer informatie over Artsen Collectief