Iedereen heeft recht op een vrije keuze.
Zonder drang of dwang.

Het ontzeggen van toegang tot een normaal sociaal leven op basis van medische gegevens leidt tot medische apartheid. Het Artsen Collectief vindt de huidige beleidslijn gevaarlijk en pleit voor een beleid waar vrije keuze en lichamelijke integriteit voorop staat. Gezondheidsdiscriminatie moet te allen tijde voorkomen worden.

Hoe jij een bijdrage kunt leveren

Een QR-code heeft niets met gezondheid te maken. Het doet niets om virusverspreiding of druk op de zorg tegen te gaan en is in strijd met het recht op vrijekeuze.

Recht op lichamelijke integriteit (dat jij beslist wat er met je lichaam gebeurt) en je zelfbeschikkingsrecht (of je medische handelingen ondergaat) is jouw individueel recht op zelfbeschikking, een grondslag van de mensenrechten. Dat recht moeten we beschermen.
Spreek je met ons uit voor jouw vrijheid.

Het Artsen Collectief pleit voor een risicogestuurd beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden.

Mensen met klachten moeten verzocht worden om thuis te blijven. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en dus ook geen ‘bewijs of paspoort’ te overleggen om hun gezondheid aan te moeten aantonen.

Er is niet één specifieke oplossing die ons uit deze crisis kan halen. Anderhalf jaar angst, stress en afstand hebben geleid tot verzwakking van onze maatschappij. Het jaarlijkse griepseizoen geeft al standaard overbelasting van de zorg. Samen met het blijvende SARS-CoV-2-virus en grote personeelskrapte, vormt het een grote bedreiging voor deze winter. De automatische reactie zou kunnen zijn om veiligheid te zoeken in ingrijpende, verplichtende maatregelen en lockdowns. Dat is echter níet de oplossing. Dat is juist onderdeel van het probleem!

We zullen moeten leren leven mét corona en de oorzaken moeten aanpakken die ten grondslag liggen aan deze crisis: het capaciteitsprobleem in de zorg, onze consumptie maatschappij en onze welvaartsziekten. Het Artsen Collectief pleit er daarom voor om nú nieuwe wegen in te slaan en andere oplossingen een kans te gaan geven. Help je mee?

www.eenopengesprek.nl 

Lees ook: ‘Hebben we werkelijk nog een vrije keuze als het gaat om vaccinatie?‘ of ‘Het nieuwe normaal is een bedreiging voor onze vrijheid en voor onze democratische rechtstaat’

Meer informatie over Artsen Collectief