okt 27, 2023

WHO-cratie: de WHO wil beslissen over jouw lichaam en geest

okt 27, 2023

Voor wie het Artsen Collectief volgt (bijvoorbeeld hier en hier) is het geen geheim dat er op twee sporen wordt gewerkt aan internationale regelgeving om toekomstige ‘pandemieën’ te ‘beheersen’. (update 29 januari Zeg nee tegen WHO-cratie – Stichting Artsen Collectief)

Op beide sporen is veel aandacht voor maatregelen waartoe de 194 lidstaten kunnen worden verplicht, maar weinig aandacht voor lichamelijke en geestelijke autonomie. Beleid over gezondheidszorg, onderzoeksmethodiek, productie en distributie van vaccins en andere medicijnen,  informatie-uitwisseling, bestrijding van desinformatie, en bewegingsvrijheid wordt door een bureaucratie van experts en invloedrijke partijen gemaakt. De WHO-cratie. Deze WHO-cratie is bovendien erg gevoelig voor geld en macht en staat onder zwakke democratische controle.

De twee sporen die naar deze WHO-cratie leiden zijn:

 1. Het WHO-pandemieverdrag, ofwel de WHO CA+
 2. De WHO internationale gezondheidsregelingen, ofwel International Health Regulations of IHR

Spoor 1. Het WHO-pandemieverdrag, ofwel de WHO CA+

Als u wilt zien hoe de WHO-cratie er in de praktijk uitziet, download dan de huidige concepttekst van het verdrag, een wirwar van provisies, kanalen en verplichtingen die ruimte laat om de pandemie als verdien- en controlemodel in te zetten.

Onbesproken blijft dat de Covid-19-pandemie die dit alles heeft geïnspireerd hoogstwaarschijnlijk door de mens in een laboratorium is gecreëerd, en dat daarom het verzamelen en verspreiden van ziekteverwekkers naar laboratoria wereldwijd (WHO Pathogen Access and Benefit-Sharing System) beslist geen goed idee is.

Punt van aandacht is ook Artikel 18 lid 1

De partijen versterken de kennis op het gebied van wetenschap, volksgezondheid en pandemieën onder de bevolking en toegang tot informatie over pandemieën en hun gevolgen en oorzaken, het bestrijden van valse, misleidende of desinformatie, onder meer door effectieve internationale samenwerking […].

Klinkt goedaardig, totdat je beseft welke onderwerpen er onder gevaarlijke, valse, misleidende of desinformatie werden verstaan vanaf 2020:

 • De herkomst van het Sars-Cov-2-virus uit een laboratorium
 • Dat mRNA-coronavaccinaties zich verspreiden buiten de armspier
 • Gezonde jongeren hebben de prik niet nodig
 • De prik is niet bewezen veilig voor zwangeren en het ongeboren kind
 • mRNA-coronavaccins kunnen hartschade veroorzaken
 • De vaccins kunnen in het DNA worden ingebouwd

Allemaal dingen die nu ofwel bevestigd zijn ofwel waarover een serieuze wetenschappelijke discussie gevoerd kan worden. Met andere woorden, de WHO pleit voor het versterken van censuur op discussies die tegen de voorgeschreven ‘wetenschappelijke consensus’ in gaan.

Spoor 2. De WHO internationale gezondheidsregelingen, ofwel International Health Regulations of IHR

Dit tweede spoor gaat momenteel in het geheim voort. De onderhandelingen over de aanpassingen zouden eigenlijk in januari 2024 moeten zijn afgerond, zodat WHO-lidstaten vier maanden de tijd zouden hebben om ze te bestuderen, maar deze deadline is opgeheven, zodat pas op de zitting in mei 2024 duidelijk zal worden waarover gestemd zal gaan worden.

Mogelijke aanpassingen waarover onderhandeld wordt zijn:

 • De lat voor het uitroepen van een pandemie komt lager te liggen: alleen al een dreigende Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), ergens in de wereld, is voldoende. Daaronder kunnen naast besmettelijke aandoeningen ook andere dreigingen vallen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatrichtlijnen zoals CO2-uitstoot.
 • Aanbevelingen van de WHO zijn voortaan bindend: lidstaten worden gedwongen deze uit te voeren.
 • Informatiecontrole en censuur worden tevens in de IHR vastgelegd en bedreigen het functioneren van de wetenschap, het rechtssysteem en de democratie.
 • Ontbreken van onafhankelijk monitoring en correctiemechanisme om maatregelen stop te kunnen zetten.

Dit zou betekenen dat er geen bescherming meer is van de fundamentele rechten van de mens.

Momenteel weet niemand wat er wel en niet in de aanvullingen op de IHR zal komen te staan. Wat wel duidelijk is, is dat er na de aanname in mei 2024 maar tien maanden zullen zijn waarin de Nederlandse regering bezwaar kan maken tegen de nieuwe regelingen. Tenzij de Nederlandse regering in november dit jaar bezwaar maakt tegen de verkorting van de bedenktijd van achttien naar tien maanden, een aanpassing die in mei 2022 werd aangenomen.

WHO-cratie wil beslissen over je lichaam en geest

Deze twee sporen die leiden naar de WHO-cratie vindt het Artsen Collectief zorgelijk omdat het tijdens een pandemie voorwaarden wil verbinden aan lichamelijke autonomie, meningsuiting en burgerlijke bewegingsvrijheid. Die voorwaarden worden ons digitaal opgedrongen in de vorm van gezondheidspaspoorten, met daarin onze biomedische gegevens, vaccinatiestatus en wie weet wat nog meer.

Door het uitwisselen van ziekteverwekkers voor onderzoek in laboratoria met pandemische potentie en het verlagen van de pandemie-lat is de kans dat al deze maatregelen ingevoerd gaan worden levensgroot.

Pandemische paraatheid? Het Artsen Collectief pleit voor WHO paraatheid.

Deze informatie wordt ook besproken in dit interview van John Campbell met mr. Philippe Kruse, internationaal advocaat. WHO, double warning – YouTube

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.