jan 20, 2022

Artsen Collectief stuurt brief naar Tweede Kamerleden over coronabeleid

jan 20, 2022

Onderstaande brief inzake het coronabeleid hebben we als Artsen Collectief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer. 

 

 

 

Geacht Kamerlid,

Het moet ons van het hart: wij hebben al langere tijd grote zorgen over het gevoerde beleid door het
(nieuwe) kabinet. Inmiddels zijn wij bijna twee jaar verder in deze coronacrisis. De onrust, de polarisatie,
de enorme schade op zowel fysiek, sociaal als economisch gebied is nog nooit zo groot geweest. De druk
op mensen en nu ook kinderen om zich te laten vaccineren, vaak niet eens uit oogpunt van hun
gezondheid, maar ‘om hun vrijheid terug te krijgen’, is groot. U, als volksvertegenwoordiger, zult dit
ongetwijfeld ook constateren en uw zorgen hebben.

De RIVM-voorspellingen waarop vrijheidsbeperkende coronamaatregelen worden gebaseerd, komen keer
op keer niet uit (1). Toch wordt van de gehele gezonde bevolking – van jong tot oud – dringend tot dwingend
gevraagd zich aan steeds wijzigende en onnavolgbare maatregelen te houden met als excuus de
overbelasting van de zorg. Die overbelasting is er zeker, maar die belasting wordt nog steeds niet
structureel opgepakt, ondanks alle oplossingsrichtingen die door ons en andere medici uit het veld
worden aangedragen. De aanpak van deze crisis kan anders! Het móet anders! Gezondheid is namelijk
meer dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties.

Wij en met ons allerlei artsen, wetenschappers en hoogleraren in Nederland en wereldwijd weten
inmiddels veel meer van het endemisch geworden virus (2), waardoor het wel besmettelijker, maar niet
gevaarlijker is geworden voor de gezondheid. Het virus blijft onder ons. Voor de meeste mensen vormt dit
geen probleem. De risicogroepen kunnen we op vrijwillige basis beschermen. Het moment om onze
maatschappij te normaliseren is aangebroken.

Staan wij als artsen dan achter het (weer) invoeren van een 1G-, 2G- of 3G-beleid? Dat mensen moeten
bewijzen dat ze gezond zijn en moeten testen voor toegang? Handhaven van een coronatoegangsbewijs,
een QR-code? Het antwoord is pertinent nee! Dit soort maatregelen zorgen voor een vals gevoel van
veiligheid en geven géén gezondheidswinst. Wat ze wel doen, is inbreuk maken op grondrechten, medisch
geheim en privacy. Bovendien is massaal testen geen zinnige en zuinige zorg (3).
.
Het Artsen Collectief roept op tot gezond medisch verstand. We zitten net als andere jaren in een
griepseizoen en we hebben een enorme personeelscrisis in de zorg. Laten we dáár op inzetten! ‘Geld is
het probleem niet’, zei demissionair minister De Jonge eerder. We gaan ervan uit dat onze nieuwe
minister Kuipers zich daarachter schaart. Besteed die miljarden dan aan het zorgprobleem en niet aan
handhaving van weinig transparant tot stand gekomen en slecht geëvalueerde coronamaatregelen.
Maatregelen waarvan de enorme maatschappelijke schade steeds zichtbaarder wordt. Ondanks alle
coronamaatregelen lijkt de crisis alleen maar groter te worden.

De inmiddels ruim 2.500 artsen en medisch professionals die betrokken zijn bij ons Artsen Collectief willen
constructief bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen. Wij dragen dit uit in onze gesprekken met
andere medici, hoogleraren en wetenschappers en communiceren onze zorgen en standpunten via onze
website artsencollectief.nl en een aantal sociale media:

 • Bescherm risicogroepen en ouderen, eventueel door vaccinatie, op vrijwillige basis (4).
 • Laat mensen die het coronavirus hebben doorgemaakt en niet-risicogroepen vrij en leg hen geen
  maatregelen op.
 • Test alleen bij klachten (5) en pas na consultatie door een (huis)arts.
 • Kijk naar flexibele personeelsinzet van (ic-)verpleegkundigen, doorstroomlocaties en zorg voor
  gecentraliseerde covidzorg.
 • Kies voor het promoten van een goede leefstijl om het immuunsysteem van de mensen te
  ‘boosten’.
 • Geef aandacht aan goede ventilatie.
 • Sta vroegtijdige medicatie toe en beboet geen (huis)artsen die hun patiënten willen behoeden in
  het ziekenhuis te belanden.
 • Informeer mensen over het belang van vitamine C en D, zink en selenium.
 • Stimuleer sporten, beweging en ontspanning.
 • En, heel belangrijk: blijf met elkaar in contact, verminder de angst en heb weer vertrouwen in het
  eigen lichaam en in elkaar.

We zullen moeten leren leven met virussen en de oorzaken aanpakken die ten grondslag liggen aan deze
crisis. Dat kan! De medici van het Artsen Collectief pleiten er al langer voor om nieuwe wegen in te slaan
en oplossingen een kans te gaan geven. U kunt onze visie en bronvermeldingen vinden op onze site via

Hoe dan wel ?

Laten we samen optrekken om onze democratie te beschermen, want een democratie gaat niet om het
volgen of opkomen voor de massa, maar om bescherming van de minderheid in het behoud van
lichamelijke integriteit en eigen regie, met respect naar het gehele ecosysteem.

Kies daarom met het Artsen Collectief voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona die
zo min mogelijk nevenschade tot gevolg hebben, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin
(keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan. En vergeet daarbij niet: blijf gewoon thuis als je
klachten hebt!

Wij lichten onze standpunten graag nader aan u toe in een open gesprek en zien uit naar uw bijdragen in
het debat in de Tweede Kamer.

19 januari 2022

Vriendelijke groet,
Namens het Artsen Collectief

Hannah Visser (internist-infectioloog) & Femme Zijlstra (radioloog en leefstijl geneeskunde)

 

1 https://artsencollectief.nl/regering-en-omt-onderbouwen-qr-code-met-onbetrouwbare-modellen/ 
2 https://artsencollectief.nl/deltavariant-in-opkomst-geen-reden-tot-paniek/
3 https://www.ntvg.nl/artikelen/massaal-testen-geen-zinnige-en-zuinige-zorg 
4 https://artsencollectief.nl/vrijheid
5 https://artsencollectief.nl/testbeleid-hoe-het-anders-kan-en-moet/

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.