apr 14, 2024

Japan: kankersterfte omhoog na derde corona-mRNA-vaccinatie

apr 14, 2024

Een peer reviewed studie (1) rapporteert dat de sterfte aan kanker in Japan in 2021 en 2022 steeg en dat die stijging in de tijd geassocieerd is met de corona-mRNA- vaccinatiecampagnes. Het gaat hier om een analyse van de voor leeftijd gecorrigeerde sterfte aan kanker, en in hoeverre de coronajaren een afwijking lieten zien van de in Japan verwachte dalende trend.

De auteurs benadrukken dat dit geen causaal verband hoeft te zijn, maar sluiten het niet uit. Japan is een van de meest gevaccineerde landen ter wereld en heeft recent een zevende massavaccinatiecampagne uitgevoerd.

Vooral derde vaccinatiecampagne steeg het aantal kankerdoden significant vergeleken met de meerjarige verwachting.

Boven: oversterfte (rode balken) of ondersterfte (grijze balken) aan kanker in Japan in de tijd vanaf januari 2020. Onder: aantal mRNA vaccinaties (blauwe lijn) en covid-19-gevallen (bruine lijn). 

In 2020 was er juist een daling van het aantal kankerdoden. Dit had wellicht te maken met het met prioriteit toeschrijven van de doodsoorzaak aan covid-19, zoals door de WHO werd voorgeschreven (2).

Wat het type kanker betreft was er in 2021 en/of 2022 een toename in eierstokkanker (+7,6% in 2021 en +9,7% in 2022), leukemie (+8% in 2022), prostaatkanker (+5,5% in 2022), lip/mond/slokdarmkanker (+1,9% in 2022) en alvleesklierkanker (+2% in 2022). Per leeftijdsgroep was de oversterfte het sterkst in 2021 en 2022 bij 75-79 jarigen en in 2022 bij 80-84 jarigen.

Hoewel de auteurs benadrukken dat er geen oorzakelijk verband tussen de mRNA-vaccinaties en kankerdoden mag worden geconcludeerd, presenteren ze wel een aantal aanwijzingen voor dit verband.

Bijvoorbeeld zou de combinatie van bloedstollingseffecten van het spike-eiwit en LNP (lipide nanopartikels) en de bloedstollingseffecten van de kanker een gevaarlijke combinatie kunnen zijn die een verhoogde kans op sterven zou kunnen geven. De auteurs merken hierbij op dat de aanwezigheid van spike-eiwit in het lichaam langduriger meetbaar is na mRNA- (corona)vaccinatie dan na Sars-Cov-2-infectie.

Daarnaast worden aanwijzingen benoemd die ook het Artsen Collectief de afgelopen jaren heeft gedeeld:

Ook wordt de aanwezigheid van het onnatuurlijke element N1-methyl-pseudouridine (m1Ψ) in de corona mRNA vaccins genoemd als een mogelijk risico voor kanker (3).

In Japan, net als in Nederland, is er, leeftijdsgecorrigeerd al jaren een dalende trend in het aantal doden door kanker, die in 2021 en 2022 doorbroken wordt. De twee landen zijn voor wat betreft bevolkingsopbouw, leefstijl en medische zorg ook verschillend. Desondanks lijken er ook in de Nederlandse kankerregistratie gelijksoortige trends waarneembaar te zijn (4), bijvoorbeeld bij de leeftijdsgroep 75-79 jaar. Hierbij moet dringend opgehelderd worden of er ook een relatie met vaccinatiecampagnes en/of vaccinatiestatus is.

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met mRNA-coronavaccinaties vanwege lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen en onduidelijkheid over veiligheid op de langere termijn.

Referenties

  1. Gibo M, Kojima S, Fujisawa A, et al. (April 08, 2024) Increased Age-Adjusted Cancer Mortality After the Third mRNA-Lipid Nanoparticle Vaccine Dose During the COVID-19 Pandemic in Japan. Cureus 16(4): e57860. doi:10.7759/cureus.57860
  2. M. Smulders. Oversterfte: met of door covid-19? Doodsoorzakenstatistiek van het CBS is minder objectief dan het lijkt. Medisch Contact, 1 februari 2024.
  3. Rubio-Casillas A, Cowley D, Raszek M, Uversky VN, Redwan EM. Review: N1-methyl-pseudouridine (m1Ψ): Friend or foe of cancer? Int J Biol Macromol. 2024 Apr 5;267(Pt 1):131427. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.131427. Epub ahead of print. PMID: 38583833.
  4. Integraal kankercentrum Nederland (https://nkr-cijfers.iknl.nl/viewer)

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.