jul 5, 2022

Artsen Collectief uit bezorgdheid en stuurt brief aan VNO-NCW en MKB-Nederland

jul 5, 2022

Onlangs reageerde het VNO-NCW en MKB-Nederland (zie hier) op het voorstel tot wijziging van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG). In deze reactie lezen we onder andere dat VNO-NCW en MKB-Nederland  het CTB (coronatoegangsbewijs) als maatregel in de wet zou willen verankeren. Dit bovenop maatregelen als: veilige afstand (lees de 1,5-meterregel), openstelling publieke plaatsen (lees: avondklok) en persoonlijke beschermingsmiddelen (lees: mondkapjes).

Vanuit meerdere kanten horen wij dat er bedrijven zijn die vinden dat met dit pleidooi een grens is bereikt en hun lidmaatschap hebben opgezegd. Bedrijven die ook twijfels hebben en in contact willen komen met gelijkgestemden kunnen ons mailen.

In reactie op VNO-NCW en MKB-Nederland stuurden wij hen vandaag een brief waarin wij onze bezorgdheid uiten en een gesprek aanvragen.

***

Hierbij vragen wij graag op korte termijn een gesprek met u aan naar aanleiding van uw recente pleidooi naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG).

In plaats van lering te trekken uit de afgelopen periode lezen we in uw reactie op dit voorstel juist het tegenovergestelde en wordt er expliciet gevraagd om een herhaling van beleid. 

Zo lezen we onder andere dat VNO-NCW en MKB-Nederland  het CTB (coronatoegangsbewijs) als maatregel in de wet zou willen verankeren. Dit bovenop maatregelen als: veilige afstand (lees de 1,5-meterregel), openstelling publieke plaatsen (lees: avondklok) en persoonlijke beschermingsmiddelen (lees: mondkapjes).

Dit pleidooi is opvallend in het licht van de honderden studies (Tabel 1 van P.E. Alexander, studies on the failure of compulsory covid interventions. Brownstone Institute https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/) over deze maatregelen, die geen positief, maar een schadelijk effect op de volksgezondheid laten zien. (Bendavid, E, Oh, C, Bhattacharya, J, Ioannidis, JPA. Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of COVID-19. Eur J Clin Invest. 2021; 51:e13484)

Wij gaan er van uit dat onze beide organisaties hetzelfde doel na streven, namelijk het behoud van een gezonde samenleving (ook op langere termijn). Uw pleidooi baart ons zorgen gezien er geen bewijs is voor een epidemiologisch relevant effect voor asymptomatische mensen van het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte of een avondklok. Wat wij hiermee aangeven is dat de afgelopen 2 jaar zowel vanuit de praktijk als vanuit wetenschappelijk onderzoek gebleken is, dat het opleggen van dit soort maatregelen aan de gezonde, klachtenvrije bevolking geen relevant effect op virusbestrijding heeft. Maar wel een aangetoond negatief effect op de algehele psychische en lichamelijke gezondheid van onze maatschappij.

Het nastreven van gerichte en vrijwillige beschermingsmogelijkheden voor specifieke risicogroepen leidt tot een effectievere inzet van schaarse bronnen en behoud van de economie.
Deze nuances en onze beider gezichtspunten zouden we graag met u bespreken.
Temeer daar wij vrezen dat deze oproep aan werkgeversorganisaties om de oude maatregelen wederom door te voeren, tot ongewilde schade aan en tweedeling binnen onze maatschappij zal leiden.

Dat er maatregelen nodig kunnen zijn komend najaar om de druk op de ziekenhuizen te verlichten, is heel wel mogelijk. Enige voorbeelden die het Artsen Collectief  als zinvol ziet in de aanpak van grootschalige virusuitbraken:
• Bescherm risicogroepen op vrijwillige basis.
• Laat mensen die het virus hebben doorgemaakt en niet-risicogroepen vrij en leg hen geen maatregelen op.
• Test alleen bij klachten en als de uitslag een behandelconsequentie heeft.
• Kijk naar flexibele personeelsinzet van (ic-)verpleegkundigen, flexibele zorgschillen en doorstroomlocaties en zorg voor gecentraliseerde covidzorg.
• Geef voorrang aan goede ventilatie.
• Sta vroegtijdige extramurale medicatie toe.
• Richt de communicatie op herstel van vertrouwen in de eigen gezondheid en die van anderen

De artsen en zorgprofessionals van het Artsen Collectief zetten zich belangeloos in vanuit hun diepe bezorgdheid over de schade die zij zien ontstaan als gevolg van de maatregelen van de afgelopen 2 jaar. Ons doel is het behoud en versterken van de gezondheid van de Nederlandse bevolking en de duurzame inzet van tevreden zorgpersoneel.

Wij vernamen dat als gevolg van de oproep vanuit VNO-NCW al meerdere bedrijven hun lidmaatschap op hebben gezegd of hun zorgen uitten. Ook daarom gaan wij graag op korte termijn in gesprek met het bestuur van VNO-NCW en haar regionale onderdelen. Dit om het open, respectvolle gesprek met oprechte aandacht voor de inhoud te verbreden.

We zien uw reactie graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur
Artsen Collectief

Bij behoefte aan  achtergrondinformatie verwijzen wij u graag naar ons stuk; “Optimaliseer het beleid: voer met elkaar een open, respectvol gesprek over de inhoud” – Reactie op Zorgvisie – Artsen Covid Collectief (artsencollectief.nl)

***

Wij pleiten ervoor om nú nieuwe wegen in te slaan en andere oplossingen een kans te gaan geven, in plaats van het herhalen van schadelijke en niet-werkende maatregelen. Begin dit jaar heeft het Artsen Collectief haar zorgen ook in een brief aan de Tweede Kamer geuit. Daarop is helaas tot op heden geen reactie gekomen.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.