jun 2, 2024

WHO-pandemieverdrag en International Health Regulations: een update

jun 2, 2024

Sinds de coronaperiode is de WHO bezig om regelingen op te stellen die meer macht zouden geven aan de WHO tijdens (de dreiging van) een pandemie. Zoveel macht dat het Artsen Collectief vindt dat er dan niet meer van democratie gesproken kan worden, maar van een WHO-cratie.

Het gaat om deze twee regelingen:

  1. Het WHO-pandemieverdrag, ofwel de WHO CA+
  2. De WHO internationale gezondheidsregelingen, ofwel International Health Regulations of IHR

Mede dankzij de vele protesten vanuit binnen- en buitenland, ook van het Artsen Collectief en het Nederlands Teleartsen Genootschap, lijken deze regelingen in hun oorspronkelijke opzet te mislukken.

Op vrijdag 24 mei jl. kwam het  onderhandelingsorgaan INB (Intergovernmental Negotiating Body) voor de negende en laatste keer bijeen voor de tekst van het Pandemieverdrag, zonder tot overeenstemming te komen.

Ook de werkgroep voor de amenderingen van de IHR is niet tot overeenstemming gekomen over een definitieve tekst.

Secretaris-generaal Tedros van de WHO wil echter niet spreken van een mislukking, en de onderhandelaren leggen vooral de schuld bij “gecoördineerde misinformatie”.

Tijdens de 77e World Health Assembly in Genève die op 1 juni jl. eindigde, werd nog dooronderhandeld en is er besloten de onderhandelingen over het Pandemieverdrag voort te zetten en in stemming te brengen op of voor de World Health Assembly nummer 78 in 2025.

Ondanks de belachelijk (en reglementair onjuiste) late bekendmaking van de definitieve amendementen van de IHR, is de aangepaste versie daarvan wel aangenomen. Over het kwalijke van deze timing werd in Nederland onlangs nog een motie aangenomen. Het positieve nieuws is dat er in deze amendementen veel van de oorspronkelijk voorgestelde teksten zijn weggelaten, waardoor de dreiging en schending van de soevereiniteit van landen sterk verminderd lijkt te zijn. De precieze uitwerking en interpretatie hiervan zal juridisch moeten worden nagegaan. In elk geval maakt een aantal landen, waaronder Nederland, bezwaar met betrekking tot het aannemen van de amendementen.

In de aangenomen amendementen wordt op verschillende plaatsen deelnemende partijen opgeroepen misinformatie en desinformatie aan te pakken. Binnenkort verschijnt in de uitgave van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, een samenwerking tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, ook het perspectief van het Artsen Collectief op onder andere de informatievoorziening tijdens de coronajaren (1), waarin wij beschrijven dat in de coronajaren misinformatie en desinformatie vooral betekende: voor de overheid ongewenste informatie.

De strijd is nog niet gestreden, en het Artsen Collectief zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Vindt u ons werk belangrijk? Overweeg dan een donatie, zodat wij ons perspectief kunnen blijven uitdragen.

Referentie

  1. Peeters, E., Fornerod, M, Grandjean, J. Naar een breder perspectief. In: Maatschappelijke meerstemmigheid onder druk. Waarborgen van pluralisme tijdens een gezondheidscrisis. Hafez Ismaïli M’hamdi, Anne Rotteveel, Virgil Rerimassie en Beatrijs Haverkamp (red). Den Haag, 2024: Boom Bestuurskunde. ISBN: 978-90-4730-213-1.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.