jan 24, 2022

Wisseling van voorzitterschap bij Artsen Collectief

jan 24, 2022

Na ruim een jaar de functie van voorzitter van de stichting Artsen Covid Collectief met veel inzet en passie te hebben vervuld, heeft Evelien Peeters (internist-endocrinoloog) besloten deze taak over te dragen. De voorzittersrol van het bestuur van het Artsen Collectief is per 16 januari jl. overgenomen door Hannah Visser (internist-infectioloog) en Femme Zijlstra (radioloog en Leefstijlgeneeskundige), vice-voorzitter.

Evelien nam dit besluit * medio januari jl. na indringende gesprekken met haar werkgever, het UMC Utrecht. Een maand eerder had de Raad van Bestuur van het UMCU nog laten weten haar voorzittersfunctie officieel goed te keuren als nevenfunctie. Het algemeen en dagelijks bestuur van het Artsen Collectief vinden het erg jammer dat Evelien het voorzitterschap achter zich laat, maar kunnen zich vinden in de keuze die zij heeft gemaakt.

Hoewel zij afscheid heeft genomen van haar bestuurlijke rol, blijft Evelien de uitgangspunten die het Artsen Collectief uitdraagt ten volle steunen. Het nieuwe bestuur en overige betrokkenen van het Artsen Collectief zijn Evelien enorm dankbaar en verwelkomen het voorzitterschap van Hannah en Femme.

Het Artsen Collectief gaat met enthousiasme en vertrouwen verder in een nieuw jaar, waarin een risicogestuurd gezondheidsbeleid, proportionaliteit en zelfbeschikkingsrecht hoog op de agenda zullen blijven staan.

* Zowel Evelien als het Artsen Collectief zullen verder niet inhoudelijk ingaan op haar besluit en het (interne) statement van het UMC Utrecht.

***

“Professionele autonomie is de vrijheid om je beroep uit te oefenen binnen de grenzen van de
professionele standaard (statuut, normen, artseneed, wet- en regelgeving).

Vrijheid van meningsuiting is een persoonlijke vrijheid, gebaseerd op eigen inzicht en intuïtie.
Zij is breder en wordt begrensd door ethische normen en waarden.

Over beide moet rekenschap worden afgelegd naar jezelf, patiënt, collega’s,
leidinggevende (instelling) en samenleving.

De groepsautonomie kan botsen met de individuele autonomie,
hoewel ze meestal en grotendeels in elkaars verlengde zullen liggen.
Het gaat dan om zorgvuldige afweging waarbij dubbele loyaliteit
en conflict van plichten meestal een rol spelen.”

Jan Vosters (In liefdevolle herinnering)

***

Dankwoord van Evelien:

Nadat we vandaag onze voorzitterswissel binnen het Artsen Collectief bekend maakten, ben ik overstelpt met dankberichten. Het doet goed om te lezen hoeveel steun we hebben, veel dank hiervoor!

Ieder van ons kent een punt waarop hij of zij zegt: tot hier en niet verder. De brandbrief die ik schreef in juni 2020 vormde voor mij dat moment. Als ik na bijna twee jaar de brief opnieuw lees, merk ik hoe actueel deze is gebleven. De proportionaliteit van de coronamaatregelen is nog steeds ver te zoeken, net als de mogelijkheden voor een open en vrij debat over dit onderwerp. Meer dan ooit staat de soevereiniteit van lichaam en geest onder druk.

De afgelopen twee jaar hebben er ook voor gezorgd dat mensen door alle lagen van de bevolking elkaar vonden, vanuit diep gevoelde principes. Wij vonden elkaar en gingen staan voor wat er werkelijk toe doet. Ook ik sta daartussen, samen met duizenden anderen, omdat we ons zorgen maken over de toekomst van onze kinderen en de maatschappij. De komende tijd zullen onze vrijheid van meningsuiting en het recht op een vrije keuze door de massa voldoende verdedigd moeten blijven worden.

De overdracht van het voorzitterschap benadrukt het collectieve belang van onze beweging.
De inzet van ieder individu is onmisbaar, iedereen kan een voortrekker zijn binnen zijn eigen invloedsfeer.

Dank voor alle steun en één verzoek; blijf staan voor wat er écht toe doet!

Evelien Peeters

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.