okt 14, 2022

Booster wel of niet? Een patiëntenbrief

okt 14, 2022

Verschillende huisartsenpraktijken sturen momenteel informatie over de nieuwe boosterronde aan hun patiënten.

Als voorbeeld voor andere huisartsenpraktijken stelt het Artsen Collectief een van deze brieven ter beschikking, met toestemming van de oorspronkelijke huisartsen/auteurs. Download hier het Word document.  U kunt dit aanvullen met voor uw praktijk specifieke informatie.

Daarnaast benadrukken wij het belang van ‘informed consent’. ‘Informed consent’ is een van de medisch-ethische basisprincipes waarop moderne geneeskunde is gebaseerd. Het is het communicatieproces tussen patiënt en arts/zorgverlener over toestemming voor zorg of behandeling. Elke patiënt heeft het recht om informatie te krijgen en vragen te stellen voorafgaand aan medische procedures en behandelingen. Als volwassen patiënten in staat zijn om een eigen beslissing te nemen, mag medische zorg pas beginnen met ‘informed consent’: toestemming op basis van heldere informatie over die zorg.

 

Nieuwe booster?

Aanvullende informatie voor huisartsenpraktijken (oktober 2022)

 

 Geachte heer/mevrouw,

Deze brief is gericht aan alle mensen van 12 jaar en ouder die in huisartsenpraktijken staan ingeschreven en overwegen de nieuwe booster (herhaalprik) tegen corona te halen. Met deze brief bieden wij aanvullende informatie aan, waarvan we hopen dat deze kan helpen om een goede afweging van de voor- en nadelen van boosters te maken.

De bronvermeldingen zijn via de links te openen.

De vaccins hebben tot nu toe kwetsbaren beschermd

De eerste Coronavaccinaties van 2021 hebben bescherming gegeven aan kwetsbare en oudere mensen: ze droegen bij aan minder ziekenhuisopnames en sterfte door Corona.1

De effectiviteit van deze bescherming bleek echter sneller af te nemen dan verwacht: na circa 6-8 maanden zagen we gevaccineerde mensen flink ziek worden van een corona-infectie. De bescherming van de boosters nam al na circa drie maanden af.2

De nieuwe booster3 is net als de vorige een mRNA-vaccin. Deze keer zitten er ook bestanddelen in tegen 1 van de Omikronvarianten.

De verwachting is dat de nieuwe booster een bepaalde periode bescherming zal bieden, hoe lang is nog niet onderzocht.

Bij zeer kwetsbare ouderen met een kortere levensverwachting is terughoudendheid een optie  vanwege soms ernstiger beloop van de kortetermijn bijwerkingen.4 (Huisartsenwebinar 7 sept.’22)

Gevaccineerden konden anderen toch besmetten

De coronavaccins bleken ook in de werkzame maanden niet in staat om virusoverdracht voldoende te voorkomen; als je gevaccineerd bent, kun je er je naasten nog steeds mee besmetten.5

Corona is veel milder geworden

De coronavirussen van 2022 (de omikronvarianten en de centaurus variant die in opkomst is) zijn aanzienlijk minder ziekmakend gebleken dan de oudere varianten van 2021 (alfa- en deltavariant).6 Omikron bleek qua ernst vergelijkbaar met griep.7

Ondanks dat er extreem veel besmettingen met omikron waren in de eerste helft van 2022, heeft dit nauwelijks tot meer ziekenhuisopnames en sterfte geleid.8 8b

Denemarken heeft als eerste EU-land besloten de nieuwe booster niet meer aan te bieden aan gezonde mensen onder de 50 jaar, omdat die zeer weinig kans hebben ernstig ziek te worden.9

Natuurlijk doorgemaakte infectie beschermt langer

Uit onderzoek is gebleken dat een natuurlijk doorgemaakte corona-infectie een aanzienlijk langere bescherming biedt dan een boostervaccinatie.9 10 11 Deze informatie staat niet op de overheid-sites.

Zeer veel mensen hebben in de eerste helft van 2022 een omikroninfectie doorgemaakt. De verwachting is dat deze mensen voldoende beschermd zijn voor zeker een jaar om van een nieuwe variant niet of niet ernstig ziek te kunnen worden.

Meldingen van bijwerkingen talrijker en ernstiger

Er waren meer vaccinbijwerkingen gemeld dan verwacht op basis van het eerste onderzoek van de fabrikant. Ook bleek er een enorme onderrapportage van bijwerkingen. Volgens een grootschalig Duits onderzoek12 13 bleken er ca. 40 keer meer vermoede bijwerkingen dan er zijn gemeld bij het RKI (de Duitse Lareb). Volgens dit onderzoek kampen circa 8 op de 1000 gevaccineerden met ernstige/ langdurige (vermoede) bijwerkingen. Idem Duitse zorgverzekeraar.14 Wereldwijd betreft het: bloedstollingsproblemen, hartkloppingen, hartspier/ hartzakje ontsteking (myocarditis, relatief meer bij jonge mannen van 12 tot 30 jaar), hartinfarct, beroerte, chronische vermoeidheid, spierzwakte, minder inspanningstolerantie, cognitieve klachten, meer gevallen van kanker of weer opleven ervan, auto-immuunziekten, tijdelijke verzwakking algehele immuniteit waardoor sneller andere infecties als griep of gordelroos, neurodegeneratieve ziekten, menstruatiestoornissen e.a.15 16 17 18 Een deel van deze bijwerkingen is gerelateerd aan de vaccinatie en door de fabrikant opgenomen in de productinformatie (zoals de bloedstollingsstoornissen en de myocarditis)19. Deels is dit nog niet uitgezocht en is meer onderzoek nodig.

De rol van oversterfte

In de meeste landen waar gevaccineerd is blijkt onbegrepen veel oversterfte te bestaan, dat wil zeggen dat er meer mensen sterven dan normaal (niet aan covid).20, 21  Er lijkt een samenhang te zijn met de vaccinatieperioden, maar in welke mate dat echt zo is, is nog onvoldoende onderzocht.22  Het treft (zelden) ook jonge mensen23 en weefselonderzoek na overlijden is mogelijk24 en geeft inzicht.

Geneesmiddelen tegen corona.

Ook een gezonde leefstijl draagt bij aan minder ziek worden: voldoende bewegen25, gezond en niet te veel eten, goed met stress omgaan en dagelijks zinvolle dingen blijven doen. Er zijn steeds meer zowel reguliere als natuurlijke geneesmiddelen beschikbaar die de ziektelast van corona kunnen verminderen. Van bijvoorbeeld vitamine D en C, alsook zink en quercetine is een beschermend effect aangetoond, allen zelfzorgprodukten.27

Samenvattend voor uw afweging:

  • De nieuwe booster kan een beschermend effect hebben voor oudere en kwetsbare mensen. Bij zeer kwetsbare ouderen met kortere levensverwachting kan terughoudendheid gewenst zijn.
  • Er is echter aanzienlijk minder risico om ernstig ziek te worden van de huidige coronavarianten.
  • Een gezonde leefstijl en vroegbehandeling met eenvoudige medicijnen kunnen bijdragen aan minder ziek zijn.
  • Veel mensen hebben dit jaar al extra en langduriger immuniteit opgebouwd door natuurlijke infectie.
  • De mRNA-vaccinaties blijken tot nu toe relatief kortdurende bescherming te geven
  • Er zijn aanwijzingen dat de corona-vaccinaties soms ernstige bijwerkingen kunnen geven
  • Er is meer onderzoek nodig met transparantie van data, om de nieuwe mRNA-vaccins op effectiviteit en veiligheid op langere termijn te kunnen beoordelen.

Heeft u vragen bij uw persoonlijke afweging, neemt u dan contact op met uw eigen huisarts.

 

Voor meer informatie:
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.