mei 16, 2022

Over ‘informed consent’

mei 16, 2022

‘Informed consent’ is een van de medisch-ethische basisprincipes waarop moderne geneeskunde is gebaseerd. Het is een communicatieproces tussen patiënt en arts of zorgverlener over toestemming voor zorg of behandeling. Elke patiënt heeft het recht om informatie te krijgen en vragen te stellen voorafgaand aan medische procedures en behandelingen. Als volwassen patiënten in staat zijn om een eigen beslissing te nemen mag medische zorg pas beginnen als zij ‘informed consent’ geven: toestemming op basis van heldere informatie over die zorg.

Het eenzijdig adviseren dat iemand iets moet nemen valt niet onder ‘informed consent’.

Artsen moeten onafhankelijk van anderen, de staat of het ministerie hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Artsen hebben de plicht om mensen te informeren als zij een medische handeling bij hen uitvoeren. Dat is niet altijd gebeurd gedurende de afgelopen vaccinatierondes en gebeurt nog altijd niet voldoende in bijvoorbeeld de prikbussen op scholen of wijken.

Plicht om mensen te informeren  

Iedere arts is vanuit zijn eed persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij doet. De ontwikkeling van de afgelopen periode waarbij artsen die hun patiënten breder informeren dan alleen volgens het overheidsstandpunt, door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden aangesproken, soms op een intimiderende manier, is verontrustend. Deze artsen doen dit opdat hun patiënten een meer gewogen besluit ten aanzien van hun gezondheid kunnen maken [1]. Het moedwillig onthouden van informatie is overigens strafbaar, maar iedere arts verantwoordelijk stellen voor een behandeling die achteraf schadelijk blijkt te zijn, zoals wel is gesuggereerd, is volgens het Artsen Collectief niet gepast.

Bovenstaande analyse werd in eerste instantie geschreven (d.d. 28-11-2021) als reactie op Binkhorst et al. (2021).
Reactie op punt 28 in: www.zorgvisie.nl/content/uploads/sites/2/2021/08/Overzicht-berichtgeving-ACC.pdf
Onze volledige reactie op het artikel van Binkhorst et al vind je hier: “Optimaliseer het beleid: voer met elkaar een open, respectvol gesprek over de inhoud” – Reactie op Zorgvisie

 

[1] https://artsencollectief.nl/henk-de-vos-huisarts-de-inspectie-laat-zich-eenzijdig-informeren/ en https://artsencollectief.nl/huisarts-henk-de-vos-ik-zal-mijn-standpunten-blijven-uitdragen/

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.