Vaccinatie

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege de lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en onbekendheid met de langetermijnrisico’s van de genetische vaccins.

Het Artsen Collectief is voor het aanbieden van de mogelijkheid tot vaccinatie, op vrijwillige basis, aan Covid-vatbaren, met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. Het aanbieden van een mRNA-(herhaal)vaccin aan iedereen boven de 60 jaar, zorgverleners, huisgenoten van risicogroepen en zwangeren ondersteunen wij niet. Van de huidige vaccins zijn de lange(re)termijn-gevolgen en bijwerkingen onvoldoende bekend. Dit geldt ook voor het effect van het ‘stapelen van vaccins’ (de zg. ‘boosters’).

Daarbij:
  • Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft de coronavaccins een tijdelijke ‘voorwaardelijke’ goedkeuring verleend vanwege emergency use ofwel acute noodzaak. Dit betekent dat “aanvullend bewijs over de baten” moet worden afgewacht en tot die tijd is het een experimenteel vaccin. Pas in december 2023 moet de producent het laatste klinische onderzoeksrapport over werkzaamheid en veiligheid indienen. Demissionair minister Hugo de Jonge schreef in een Kamerbrief over aankoop van Covid-19-vaccins: “Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins gemaakt zijn, is een risico”.
  • Volgens recente onderzoeken is bij een groot deel van de in het ziekenhuis opgenomen Covid-19-patiënten sprake van risicofactoren of meerdere onderliggende aandoeningen. Voor 95% van de besmette mensen is ziekenhuisopname niet nodig.
  • Deze coronavaccins zijn primair ontwikkeld om te zorgen dat je – mocht je ziek worden na besmetting – minder symptomen krijgt (en niet in het ziekenhuis belandt). Mensen kunnen na vaccinatie echter nog steeds geïnfecteerd raken en anderen besmetten.
  • Onderzoeken laten zien dat natuurlijke immuniteit, verkregen na het doormaken van een virusbesmetting, breder en waarschijnlijk langduriger beschermt dan de huidige vaccins.

Wij zijn voorzichtig en nemen alle waarschuwingen serieus in overweging omdat ‘onwaarschijnlijke gevolgen’ in de praktijk zeker voor blijken te komen.

En vinden het zeer belangrijk dat:

  • men een weloverwogen keuze kan maken over het vaccineren. Daarvoor is objectieve informatie nodig, en moet er zekerheid zijn dat er geen sprake is van financiële belangenverstrengelingen bij de informerende instanties;
  • (huis)artsen de mensen goed informeren over de voor/-nadelen (informed consent);

Onderstaand meer informatie over de vaccinaties. Mocht je vragen hebben over jouw persoonlijke situatie, dan verzoeken wij je daarover contact op te nemen met je (huis)arts.

Geen noodzaak hele bevolking te vaccineren

Immunoloog in het oog van de storm Immunoloog professor dr. Theo Schetters vindt massavaccinatie niet nodig ...

PERSBERICHT ‘Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid

Massavaccinatie tegen SARS-CoV-2 onverantwoordelijk en niet nodig “Het ontzeggen van toegang tot een normaal ...

FAQ Vaccinatie

Op onze FAQ pagina geven we je meer informatie over vaccineren en de verschillende vaccins die bedoeld zijn om ...