Vaccinatie

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege de lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en onbekendheid met de langetermijnrisico’s van de genetische vaccins.

Het Artsen Collectief is voor het aanbieden van de mogelijkheid tot vaccinatie, op vrijwillige basis, aan Covid-vatbaren, met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. Het aanbieden van een mRNA-(herhaal)vaccin aan iedereen boven de 60 jaar, zorgverleners, huisgenoten van risicogroepen en zwangeren ondersteunen wij niet. Van de huidige vaccins zijn de lange(re)termijn-gevolgen en bijwerkingen onvoldoende bekend. Dit geldt ook voor het effect van het ‘stapelen van vaccins’ (de zg. ‘boosters’).

Daarbij:
  • Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft de coronavaccins een tijdelijke ‘voorwaardelijke’ goedkeuring verleend vanwege emergency use ofwel acute noodzaak. Dit betekent dat “aanvullend bewijs over de baten” moet worden afgewacht en tot die tijd is het een experimenteel vaccin. Pas in december 2023 moet de producent het laatste klinische onderzoeksrapport over werkzaamheid en veiligheid indienen. Demissionair minister Hugo de Jonge schreef in een Kamerbrief over aankoop van Covid-19-vaccins: “Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins gemaakt zijn, is een risico”.
  • Volgens recente onderzoeken is bij een groot deel van de in het ziekenhuis opgenomen Covid-19-patiënten sprake van risicofactoren of meerdere onderliggende aandoeningen. Voor 95% van de besmette mensen is ziekenhuisopname niet nodig.
  • Deze coronavaccins zijn primair ontwikkeld om te zorgen dat je – mocht je ziek worden na besmetting – minder symptomen krijgt (en niet in het ziekenhuis belandt). Mensen kunnen na vaccinatie echter nog steeds geïnfecteerd raken en anderen besmetten.
  • Onderzoeken laten zien dat natuurlijke immuniteit, verkregen na het doormaken van een virusbesmetting, breder en waarschijnlijk langduriger beschermt dan de huidige vaccins.

Wij zijn voorzichtig en nemen alle waarschuwingen serieus in overweging omdat ‘onwaarschijnlijke gevolgen’ in de praktijk zeker voor blijken te komen.

En vinden het zeer belangrijk dat:

  • men een weloverwogen keuze kan maken over het vaccineren. Daarvoor is objectieve informatie nodig, en moet er zekerheid zijn dat er geen sprake is van financiële belangenverstrengelingen bij de informerende instanties;
  • (huis)artsen de mensen goed informeren over de voor/-nadelen (informed consent);

Onderstaand meer informatie over de vaccinaties. Mocht je vragen hebben over jouw persoonlijke situatie, dan verzoeken wij je daarover contact op te nemen met je (huis)arts.

“Het is geen coronacrisis, het is een capaciteitscrisis”

Onderstaande tekst stuurden wij vanmiddag als persverklaring naar Hart van Nederland die ons verzocht ons ...

Een ziekenhuis vol ongevaccineerden? Cijfers in perspectief

Hoe zit het met het aantal (on)gevaccineerden in het ziekenhuis en op de IC? Volgens het RIVM is een ruime ...

Het effect van vaccinatiestatus op de verspreiding van het coronavirus

Het RIVM heeft een studie gepubliceerd waarin gekeken is naar het effect van vaccinatie op de verspreiding van het ...

Vaccins voor iedereen?

Het is van belang om onderscheid te maken tussen de effectiviteit van vaccins tegen het optreden van ernstige ...

Juridische verdedigingslinie tegen onvrijwillige test of prik

Oud-advocaat Frank Stadermann geeft advies over wat je wel en vooral niet moet doen als jouw werkgever je onder ...

Hebben we werkelijk nog een vrije keuze als het gaat om vaccinatie?

Per 25 september doen wij in Nederland, in een vrije samenleving, aan uitsluiting. Waarom dit besluit? Is dit ...

Noodzaak op dit punt in de coronacrisis: “focussen op het versterken van ons door de maatregelen verzwakte immuunsysteem”

Om volledige bescherming in de populatie op te bouwen hebben we meer natuurlijke immuniteit nodig, bepleit ...

Het coronabeleid staat ver af van de RIVM-richtlijn

Terwijl de regering en het bedrijfsleven de test- en vaccinatiemaatschappij verder optuigen, rijst de vraag hoe ...

In de Telegraaf: “Dit virus gaat niet meer weg, dus hoe willen we ermee samenleven?”

Het huidige coronabeleid is een gevaarlijke ontwikkeling die de samenleving splijt: "Wie kan dit coronabeleid nog ...

Coronaprik onder de 18? 10 redenen om het (nog) niet te doen

“Beter zicht op overlijden na coronavaccinatie is noodzakelijk”

De overheid zet in op massale vaccinatie voor het virus SARS-CoV-2 met vaccins die zich nog in een onderzoeksfase ...

Dwang en drang

Waar in 2019 iedereen bij het woord Corona nog dacht aan een koud biertje, heeft het woord in 2020 een akelige ...