Vaccinatie

Het Artsen Collectief is voor het vaccineren op vrijwillige basis van alleen de Covid-vatbaren, met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. De huidige overheidsstrategie om de gehele bevolking te vaccineren ondersteunen wij niet. Van de huidige vaccins zijn de lange(re)termijn-gevolgen en bijwerkingen onvoldoende bekend. Dit geldt ook voor het effect van het ‘stapelen van vaccins’ (de zg. ‘boosters’).
De hele bevolking vaccineren heeft geen bewezen meerwaarde. Bovendien kost het veel gemeenschapsgeld en worden de vaccins onthouden aan risicogroepen in andere landen. Om voldoende ziekenhuiscapaciteit te behouden en gezondheidsschade te voorkomen, bepleiten wij daarom het vaccineren – op vrijwillige basis – van alleen risicogroepen.

Daarbij:
  • Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft de coronavaccins een tijdelijke ‘voorwaardelijke’ goedkeuring verleend vanwege emergency use ofwel acute noodzaak. Dit betekent dat “aanvullend bewijs over de baten” moet worden afgewacht en tot die tijd is het een experimenteel vaccin. Pas in december 2023 moet de producent het laatste klinische onderzoeksrapport over werkzaamheid en veiligheid indienen. Demissionair minister Hugo de Jonge schreef in een Kamerbrief over aankoop van Covid-19-vaccins: “Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins gemaakt zijn, is een risico”.
  • Volgens recente onderzoeken is bij een groot deel van de in het ziekenhuis opgenomen Covid-19-patiënten sprake van risicofactoren of meerdere onderliggende aandoeningen. Voor 95% van de besmette mensen is ziekenhuisopname niet nodig.
  • Deze coronavaccins zijn primair ontwikkeld om te zorgen dat je – mocht je ziek worden na besmetting – minder symptomen krijgt (en niet in het ziekenhuis belandt). Mensen kunnen na vaccinatie echter nog steeds geïnfecteerd raken en anderen besmetten.
  • De eerste onderzoeken laten zien dat natuurlijke immuniteit, verkregen na het doormaken van een virusbesmetting, breder en waarschijnlijk langduriger beschermt dan de huidige vaccins.
  • Zolang het niet bewezen is dat vaccinatie leidt tot groepsimmuniteit of de kans om een ander te besmetten er nul door wordt, is het onverantwoord om groepen die een klein risico lopen op ernstige ziekte, te vaccineren.

Massavaccinatie tegen corona is daarom geen duurzame oplossing. Gezien het afwezige voordeel daarvan voor niet-Covid-vatbaren, vinden wij dat er zeer secuur omgegaan moet worden met de aanwijzingen (ook uit dierstudies) op nadelige effecten. Wij zijn voorzichtig en nemen alle waarschuwingen serieus in overweging omdat ‘onwaarschijnlijke gevolgen’ in de praktijk zeker voor blijken te komen.

Wij vinden het zeer belangrijk dat:
  • men een weloverwogen keuze kan maken over het vaccineren. Daarvoor is objectieve informatie nodig, en moet er zekerheid zijn dat er geen sprake is van financiële belangenverstrengelingen bij de informerende instanties;
  • (huis)artsen de mensen goed informeren over de voor/-nadelen (informed consent);

Het gebruik van een vaccinatiepaspoort leidt tot medische apartheid, een vorm van uitsluiting van gezonde mensen die:

  • niet past in onze samenleving,
  • niet opweegt tegen de ernst van dit virus en
  • niet bijdraagt aan zinvolle bestrijding van het SARS-CoV-2 virus.

Gezondheidsdiscriminatie moet te allen tijde voorkomen worden.
Onderstaand meer informatie over de vaccinaties, waaronder ook de pagina met FAQ’s (Frequently Asked Questions) over elk vaccin dat voor Nederland beschikbaar is.
Mocht je vragen hebben over jouw persoonlijke situatie, dan verzoeken wij je daarover contact op te nemen met je (huis)arts.

“Beter zicht op overlijden na coronavaccinatie is noodzakelijk”

De overheid zet in op massale vaccinatie voor het virus SARS-CoV-2 met vaccins die zich nog in een onderzoeksfase ...

Dwang en drang

Waar in 2019 iedereen bij het woord Corona nog dacht aan een koud biertje, heeft het woord in 2020 een akelige ...

Coronavaccins bescherming en risico’s

Wanneer je niet behoort tot de risicogroep, maar overweegt je te laten vaccineren om de kans op een ernstige ...

Geen noodzaak hele bevolking te vaccineren

Immunoloog in het oog van de storm Immunoloog professor dr. Theo Schetters vindt massavaccinatie niet nodig ...

PERSBERICHT ‘Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid

Massavaccinatie tegen SARS-CoV-2 onverantwoordelijk en niet nodig “Het ontzeggen van toegang tot een normaal ...

FAQ Vaccinatie

Op onze FAQ pagina geven we je meer informatie over vaccineren en de verschillende vaccins die bedoeld zijn om ...