dec 13, 2022

Debat pandemiewet

dec 13, 2022

Maandag 12 december besprak de Tweede Kamer de veelbesproken pandemiewet, beter bekend als coronawet of de wetswijziging van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Zie: https://nos.nl/artikel/2456103-kamer-spreekt-over-veelbesproken-pandemiewet-beter-bekend-als-coronawet

Het is bijzonder dat dit in de Kamer besproken wordt terwijl de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nog niet zijn opgevolgd. De Raad adviseerde namelijk eerder onder andere om te “zorgen dat de maatregelen die genomen zijn tijdens de coronacrisis zo snel mogelijk afzonderlijk worden geëvalueerd op de beoogde en niet-beoogde effecten ervan.” Ook zou de manier waarop het kabinet zich laat adviseren goed moeten worden geëvalueerd en de verhouding tussen wetenschap en politiek tegen het licht moeten worden gehouden.

Ook hebben er inmiddels voorgesprekken tbv een parlementaire enquête naar de coronacrisis plaats gevonden. Worden de signalen uit deze gesprekken dan ook niet meegewogen?

Wanneer de stemming rondom de pandemiewet, de aanpassingen op de Wpg, plaatsvindt in de Kamer is nog onduidelijk.

Nagekomen bericht: Op 20 december is er een stemming geweest over de eerste tranche wijzigingen Wet Publieke Gezondheid (Wpg), beter bekend als de ‘coronawet’. Het wetsvoorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36194

Het Artsen Collectief is van mening dat zolang er geen grondige evaluatie is geweest van de maatregelen tijdens de Covid-19 crisis, we beter pas op de plaats maken met deze wetswijziging en eerst lering moeten trekken uit wat er goed ging en wat er niet goed ging in deze periode. Ondanks het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de maatregelen eerst zo snel mogelijk te evalueren en hier lering uit te trekken, worden de maatregelen nu deels al in de Wpg vastgelegd, als het aan dit kabinet ligt.

Meer lezen over de Wpg op:

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.